emeritować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

emeritować

emeritować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. emerituju emeritujemoj emeritujemy
2. emerituješ emeritujetej (-taj) emeritujeće
3. emerituje emeritujetej emerituja (emerituju)
aspekt ip
transgresiw emeritujo, emeritujcy, emeritowawši
prezensowy particip emeritowacy
preteritowy particip emeritowany
ł-forma emeritował, emeritowała, emeritowało,
dual: emeritowałoj, plural: emeritowali (emeritowałe)
werbalny substantiw emeritowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. emeritowach emeritowachmoj emeritowachmy
2. emeritowaše emeritowaštej emeritowašće
3. emeritowaše emeritowaštej emeritowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. emeritujmoj emeritujmy
2. emerituj emeritujtej (-taj) emeritujće
3. emerituj, njech emerituje emeritujtej (-taj) njech emerituja (emerituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: e-me-ri-to-wać

Wurjekowanje

IPA: emeʀitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne emeritowaše je 0x dokładźene, emeritowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wony stary knjez -- dźensa emeritowany biskop --, kotremuž wón za swój puć k dopóznaću dźakuje, praji wón, je tule žiwy a woswjeći dźensa swoje wosomdźesaćiny. (Brězan)
Po jeho njejapkim wotlěće prašeše so emeritowany biskop swojeje wo małe lětka młódšeje žony, hač so wona z něhdyšeho na tohole muža dopomina. (Brězan)
žiwjenskim lěće je dnja 25 měrca w Krakowje wuznamny pólski stawiznar a slawist emeritowany profesor Waršawskeje a Krakowskeje uniwersity, dr. (Rozhlad 1999)
Tež někotři emeritowani wědomostnicy referowachu k rozdźělnym problemam na wěcywustojne wašnje: Běchu to nara wšěm derje znaći sorabisća prof. (Rozhlad 1998)
Kolega Sigmund Musiat (lětnik 1930), mjeztym emeritowany, pokročuje ze swojimi slědźenjemi k serbskim towarstwam a zjednoćenstwam 19. (Rozhlad 1998)
Wosebne zasłužby se won w tom casu zwarbowašo ze załoženim a natwarjenim Serbskego kulturnego archiwa, kotaryž mějašo wot zachopjenka sem (1963) až do emeritowanja w lěse 1981 na starosći. (Rozhlad 1996)
Ani student ani emeritowany duchowny njepopušćowaše w tym, zo by informował wo serbsko-słowjanskich stykach, zo by hódnoćił zasłužby demokratiskich słowjanskich kulturnikow wo wuwiće serbskeje narodneje kultury, zo by so wuznawał k wurjadnym wosobinam we słowjanskim swěće, zo by so dźakował za wopokazanu moralisko-ideelnu pomoc a za wulkomyslnu materielnu podpěru, zo by młodych Słowjanow a Serbow zahorjał a jich k dalšej wzajomnej skutkownosći pohonjał. (Ćišinski)
Potom wustupi něhdyši tołmačer w sowjetskim wójnskim zarjadnistwje na teritoriju wuchodneje Němskeje, emeritowany prof. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]