gratulować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

gratulować

gratulować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. gratuluju gratulujemoj gratulujemy
2. gratuluješ gratulujetej (-taj) gratulujeće
3. gratuluje gratulujetej gratuluja (gratuluju)
aspekt ip
transgresiw gratulujo, gratulujcy, gratulowawši
prezensowy particip gratulowacy
preteritowy particip gratulowany
ł-forma gratulował, gratulowała, gratulowało,
dual: gratulowałoj, plural: gratulowali (gratulowałe)
werbalny substantiw gratulowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. gratulowach gratulowachmoj gratulowachmy
2. gratulowaše gratulowaštej gratulowašće
3. gratulowaše gratulowaštej gratulowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. gratulujmoj gratulujmy
2. gratuluj gratulujtej (-taj) gratulujće
3. gratuluj, njech gratuluje gratulujtej (-taj) njech gratuluja (gratuluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: gra-tu-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: gʀatulou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne gratulowaše je 10x dokładźene, gratulowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zbožo přeć

Přikłady:

[1] My Łužiscy Serbja w srjedźišću Europy směmy sej runjewon gratulować, zo tworimy ze swojej wjacerěčnosću móst k susodnym słowjanskim narodam a kulturam a smy zdobom lětstotki zakótwjeni do zapadneho kulturneho wobłuka. (Rozhlad 1998)
Muki, kenž jo gratulował k naroźenju prědnego syna. (Rozhlad 1998)
A Wam gratulować k tym pjećdźesaćinam? (Ćišinski)
Z najpodwólnišim postrowom a gratulujo Wam k wustrowjenju sym Waš Mikławš Andricki 316 41 1 M1 k ław š A n d rl c kl -- Ć I š I n s k 1 W Budyšinje, 23. (Ćišinski)
Tebi a Krawcej wutrobnje gratuluju. (Ćišinski)
Zdobom gratuluju k spožčenemu rjadej. (Ćišinski)
Dźakujemoj so nanajwutrobnišo a zhromadnje gratulujemoj k Wašemu dźěłu. (Ćišinski)
Wendelina -- gratulował; dopis pak njeje so wuchował dieGegend Trenkler poćahuje so na wobraz pohladnicy (Sermione) 198 Ilst 538, --A. (Ćišinski)
Tohorunja gratuluju k Twojimaj nowymaj zběrkomaj, kotrejuž pokazki z wulkim interesom we Złotej Praze čitach. (Ćišinski)
Spisaćelej, na kotrehož narodnu dźěławosć dołho hižo z radosću a hordosću hladamy, widźicy w nim duchowneho wjednika delnich Serbow, pak přejemy, zo by bórze telko eksemplarow rěčnicy wotbył, zo by znajmjeńša pjenježne wudawki nakłada zarunane dóstał, a jemu wuprajamy najhorcyši dźak, gratulujemy jemu a přejemy jeho wustojnemu a raznemu pjeru wjela zboža do přichoda. (Ćišinski)
K tajkej "Domiznje smě so wuda- 'waćelam gratulować! (Rozhlad 1994)
Po koncerće gratulowaše předsyda ZSW. (Rozhlad 1994)
Comy jubilarce wutšobnje gratulowas, ako jo wona to gotowała wjele lět ako rozgło- sowa glukužycarka. (Rozhlad 1994)
Na wječor přińdu wam gratulować, dokelž wječor hakle je we stwi měr jandźela a w chlěwje je narodźene dźěćatko. (Wuhladko 2001)
Njenapadnja scyła, zo so młody Pětr w cyłym hołku trochu chowa, ani gratulował nanej hišće njeje. (Protyka 2001)
Prěni krok pak so Pětrej zrazom wuwědomi a tuž dźe nanej najprjedy raz gratulować. (Protyka 2001)
W šuli mi wšitcy sobušulerjo gratulowachu. (Protyka 2001)
Přińdźe, zo by wowce k dnjej žonow gratulowała. (Mětowa)
Markej Grojlichej smě so gratulować k jeho knize. (Rozhlad 1999)
K jeje šěsćdźesaćinam jej hišće w Budyšinje gratulowachmy. (Rozhlad 1999)
Rjana překwapjenka po dwuhodźinskim programje wustup "Lózych hólcow", kiž jubilarej na swoje wašnje gratulowachu. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]