instalować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

instalować

instalować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. instaluju instalujemoj instalujemy
2. instaluješ instalujetej (-taj) instalujeće
3. instaluje instalujetej instaluja (instaluju)
aspekt ip
transgresiw instalujo, instalujcy, instalowawši
prezensowy particip instalowacy
preteritowy particip instalowany
ł-forma instalował, instalowała, instalowało,
dual: instalowałoj, plural: instalowali (instalowałe)
werbalny substantiw instalowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. instalowach instalowachmoj instalowachmy
2. instalowaše instalowaštej instalowašće
3. instalowaše instalowaštej instalowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. instalujmoj instalujmy
2. instaluj instalujtej (-taj) instalujće
3. instaluj, njech instaluje instalujtej (-taj) njech instaluja (instaluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-sta-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: instalou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne instalowaše je 0x dokładźene, instalowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Hrjebička nuzna za rołki, kotrež mějachu wotwodźeć wodu z kupjele; kupjel ležeše pódla kuchnje a njebě hišće hotowa instalowana. (Brězan)
Na něhdyšim šulskim dworje zarjadowa so ratarski muzej z 350 eksponatami, natwari so objekt za šulsku zahrodu a rostlinarnja z instalowanym tepjenjom. (Rozhlad 1993)
Gera Fischera z Wiena z hesłom >>Napřećo abo přećiwo<<, instalowana na prěnim dnju filmowych dnjow w foyeru Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, běše tuž wuběrny synonym a zazběh zdobom. (Rozhlad 1993)
Štož běchu natwarili, to móžeše so widźeć dać, to njetrjeba so před prózdninskim domom měšćanskeje PGH klempnarjow chować, tón rjekł, kiž kupjel instalował. (Krawža)
Drježdźanskej Semperowej operje etat we wysokosći přez 70 milionow hriwnow, Frankfurtskej operje pak skoro 500 milionow hriwnow, instaluje tuchwilu Zwjazkowu "załožbu ,,Bismarcka z milionom hriwnow lětnym etatom. (Rozhlad 1998)
Bruk namjetowaše, instalować we wobłuku telewizijneho programa 3 SAT wosebity kanal za přinoški wo a za narodne mjenšiny w Europje. (Rozhlad 1996)
Njebě w Němskej a bjezmała po wšej Europje hižo do toho knježił podobny system, kotryž běše so ze zamućenjom ludu a surowej namocu sam instalował? (Rozhlad 1996)
W zhromadnym dźěle z BDO přihotowaše Kapler 193738 w Malešanskej wosadźe rolu za to, zo možeše so přećiwo woli wosadnych instalować serbski wikar, kiž čłon NSDAP, SA a DC. (Rozhlad 1996)
Za nimale jedyn milion 'hriwnow móžeš dźě tójšto techniki instalować (Rozhlad 1996)
Samoj smój na wrótnu ideju přišłoj, zo instalujemoj zwonka cyrkwje mobilne powětrowe agregaty, kotrež zastaraja přez dołhe hadźicy kóždy projektor ze zymnym powětrom. (Rozhlad 1996)
Za instalowanje toho noweho je negacija toho stareho trěbna. (Rozhlad 1990)
Wón namjetowaše zdobom, w Praze instalować stajnu wustajeńcu wo Serbach a we wulkej kupnicy zarjadować wotdźěl serbskeje literatury. (Rozhlad 1990)
Prašenje: Něšto, štož je trjeba bórze wujasnić, je prašenje za serbskej kulturnej awtonomiju po instalowanju krajnych strukturow. (Rozhlad 1990)
Ale jenož nimale - technika jim wupomha: Na mróčeli instalowany "telehladar" nastróži wobeju dwaj dnjej do hód. (Rozhlad 1990)
W lěće 1988 bu w Bresće prěnja srjedźna DIWAN - šula z internatom instalowana, kotraž započinaše z jednej rjadownju w 6. (Rozhlad 1995)
Zdobom pak pfilubi, zo pfi wšěm njebudźe jeho organizacija tajki mjeńšinowy mandat blokować, hačkuli widźi lěpšu wariantu w tym, zo wšě demokratiske strony jako kandidatow k wólbam prisłušnikow narodneje mjeńšiny na wuhladne městna do wólbnych lisćinow přiwozmu a zo so zdobom instaluje wot zastupjerjow ludoweje skupiny nominowana poradźowaca přirada (podobnje Serbskej radźe w Braniborskej). (Rozhlad 2000)
Po tym, zo so z lěta l992 pola ORB instalowany magacinowy program Łužica měsačnje w delnjoserbskej rěči wusyła, je dawno na času, zo MDR adekwatnje za Hornjoserbow reaguje. (Rozhlad 1997)
Město toho je so nětkole instalowała šula za socialnych dźěłaćerjow. (Rozhlad 1999)
Spočatk septembra kupichmy sej telewizor, zo bychmy ludźi, wo kotrychž so rěčeše, tež raz na wobrazowce widźeli (- na zbožo běchu sej wobydlerjo w Hrodźišću krótko do toho zapadnu telewizu instalowali). (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]