konkurować

z Wikisłownika

konkurować

konkurować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. konkuruju konkurujemoj konkurujemy
2. konkuruješ konkurujetej (-taj) konkurujeće
3. konkuruje konkurujetej konkuruja (konkuruju)
aspekt ip
transgresiw konkurujo, konkurujcy, konkurowawši
prezensowy particip konkurowacy
preteritowy particip konkurowany
ł-forma konkurował, konkurowała, konkurowało,
dual: konkurowałoj, plural: konkurowali (konkurowałe)
werbalny substantiw konkurowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. konkurowach konkurowachmoj konkurowachmy
2. konkurowaše konkurowaštej konkurowašće
3. konkurowaše konkurowaštej konkurowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. konkurujmoj konkurujmy
2. konkuruj konkurujtej (-taj) konkurujće
3. konkuruj, njech konkuruje konkurujtej (-taj) njech konkuruja (konkuruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-ku-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔnkuʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne konkurowaše je 0x dokładźene, konkurowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Koncepcija Krala-Ducha zwjazana z wěru do pućowanja dušow, do metempsychozy, a we wěstym wokomiku poča tuta wěra jako lěpje słužaca ideji njewotwisnosće w Pólskej z katolicizmom konkurować. (Rozhlad 1993)
Kniha na wyšim wuměłskim schodźenku - za dźěći abo za dorosćenych - nima we wičnej towaršnosći šansu, konkurować z kičom, z rysowanym serialom ani ze thrillerom, kiž su temy t. (Rozhlad 1993)
Móže da tale 'před 17 lětami prěni króć wot Ludoweho nakładnistwa Domowina do Serbow, Łužicy a zwonka njeje pósłana protyka drohoćinkow z Łužicy dźensa hišće mjez njeličomnym a stajnje přiběracym poskitkom sćěnowych protykow wšěch móžnych žanrow konkurować (Rozhlad 1992)
Zmjerzlinarnja z wulkim kulowatym špihelom, čumpjele a karusele, bydlenske wozy z pisanymi zawěškami konkurowachu ze sobu. (Młynkowa)
Njedźiwajo na nastaće najwšelakorišich, husto konkurowacych nowych idejow a identifikaciskich modelow w 20. (Rozhlad 1998)
Polemika wuwi so mjez intendantom Lipsčanskeho dźiwadła, kiž wo tym rěčeše, zo je tež móžno, z mało srědkami kreatiwne dźiwadło w małej formje činić, a intendantom Drježdźanskich dźiwadłow, kiž namołwješe, nic so spokojić, ale žadanja za materielnej podpěru stajeć, přetož skromne dźiwadło njebudźe při wšej kwaliće z technisce Wulce wuhotowanymi dźiwadłami zapadnych němskich krajow konkurować móc. (Rozhlad 1991)
Tola my so pomału přihotujemy a za někotre lěta chcemy z Lipu ze wšěmi serbskimi časopisami konkurować. (Ćišinski)
Kriterije za literaturu budu nětko hinaše, nakładnistwa budu mjezsobu konkurować a njebudźa hižo tón partner spisowaćela. (Rozhlad 1990)
Swobodne wične hospodarstwo, swobodne konkurowanje mocow, njeje za mały lud a jeho literaturu najprjedy wosebje spomóžne. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]