mobilizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

mobilizować

mobilizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. mobilizuju mobilizujemoj mobilizujemy
2. mobilizuješ mobilizujetej (-taj) mobilizujeće
3. mobilizuje mobilizujetej mobilizuja (mobilizuju)
aspekt ip
transgresiw mobilizujo, mobilizujcy, mobilizowawši
prezensowy particip mobilizowacy
preteritowy particip mobilizowany
ł-forma mobilizował, mobilizowała, mobilizowało,
dual: mobilizowałoj, plural: mobilizowali (mobilizowałe)
werbalny substantiw mobilizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. mobilizowach mobilizowachmoj mobilizowachmy
2. mobilizowaše mobilizowaštej mobilizowašće
3. mobilizowaše mobilizowaštej mobilizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. mobilizujmoj mobilizujmy
2. mobilizuj mobilizujtej (-taj) mobilizujće
3. mobilizuj, njech mobilizuje mobilizujtej (-taj) njech mobilizuja (mobilizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mo-bi-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: mobilizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne mobilizowaše je 1x dokładźene, mobilizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tajke přikłady skutkuja jako wodźer a pućpokazowar a mobilizuja ze sebje nowe mocy k dalšemu doprědkarjenju. (Njechorński)
Mocy wšěch chce mobilizować za narodnu zhromadnosć, za narodnu jednotu. (Zejler)
Arndtom, kotrehož basnje a publicistiske dźěła mobilizowachu němske narodne hibanje přećiwo Napoleonskemu 270 nadknjejstwu. (Zejler)
Wšudźe mobilizowachu so doprědkarske mocy. (Zejler)
A njech je na tutym městnje tež jenož naspomnjene jeho mobilizowaca narěč na Hłownej schadźowance serbskich studentow w lěću I936 (tež wozjewjena jako zawodny nastawk ,,Narodna česć a česć Serba. (Rozhlad 1993)
Ale wone dyrbjeli być tež mobilizowace - za to trjebaja redaktorojo pomoc wosebje spisowaćelow, předewšěm pak šěroki konsens, zo dyrbja Serbske Nowiny być organ koncentrowaneho prócowanja wo narodne traće. (Rozhlad 1993)
Arnmošt 'Muka je w nadawku Maćicy Serbskeje ze štabom dobrowólnych spěchowarjow cyłu naležnosć nawjedowł a wšě serbske towarstwa mobilizował, zo bychu zběrali eksponaty a přihotowali skupiny ludźi, předstajacych serbske wašnja a nałožki (atd). (Rozhlad 1993)
Přitomosć ma za kašubsko-pomorske hibanje nowe wužadanja a mobilizuje jo zdobom k napinacemu dźěłu. (Rozhlad 1993)
Jako konkluziju žadaše sej narodny program, aktiwizowacy Serbow do zhromadneho skutkowanja, za wuměłcow koncertowane akcije, mobilizowanje dźiwadła, rozhłosa, kiž móhł lěpje ze swojimi puntami wikować, SN, kiž měli lud hišće bóle do kulturneho žiwjenja mobilizować, wjetšu skedźbnosć zabawnej hudźbje a druhe. (Rozhlad 1992)
Wšo rěčnopolitiske dźěło by we wuznamnej měrje wusměriło a mobilizowało, by-li hłowna zhromadźizna Domowiny jako wočakowanje formulowała, kelko młodostnych kóždeho lětnika dyrbi so wuwić na wědomych nošerjow serbskeje rěče. (Rozhlad 1999)
Towarstwu "Łužica Live" je so w zašłych lětach poradźiło, na zakładźe projektow mobilizować młode hudźbne potency w Serbach a mobilizować publikum za hudźbne wulkozarjadowanja; adresat je wuraznje serbski, tola nic jenož młody publikum. (Rozhlad 1999)
Aktiwnje wobdźěli so Mosak tež w lěće 1848 při mobilizowanju serbskeho narodneho hibanja, kaž na přikład při nastaću Wulkeje peticije Serbow, jako pismawjedźer Serbskeho burskeho towarstwa w Bukecach a w Serbskim rěčenskim towarstwje. (Rozhlad 1998)
Hižo wot spočatka 60tych lět jako čłonka předsydstwa Kola a potom wot 1978-89 jako předsydka je so jej- we wuskim zhromadnym dźěle ze Steffenom Langu - radźilo, přez swoju hibićiwosć a člowjesku energiju nawodniske skutkowanje w Kole znowa mobilizować. (Rozhlad 1998)
To njeje wězo jenož mje mobilizowało, ale tež hišće štyrjoch dalšich. (Rozhlad 1998)
Snadź pak by bóle wojowarske, mobilizowace wustupowanje lěpše było? (Rozhlad 1996)
Spěwarjo z dźěćacych chórow su swojich staršich za zlět mobilizowali. (Rozhlad 1996)
Přez swoju syntetisku funkciju transportuje film začuća a informacuje do najšěršich kruhow ludnosće a mobilizuje přez wobraz, słowo, hudźbu a zwuki signale, kotrež su w padźe serbskeho filma swojorazne, serbske. (Rozhlad 1996)
Nazhonjenja so mobilizowachu, infiltrowachu začuće bjezmócnosće, rozpušćachu zadwělowanje, wutworichu woprawdźite relacije znowa, jedyn z naju (Brězan)
Po swojim wobsahu młodoserbske hibanje mnohostronska mobilizowaca móc, kiž zawostaji njezachodne XViii slědy w serbskich kulturnych stawiznach. (Ćišinski)
Tehdom je wjeničkej nocy mobilizował 798 hornjoł užiskich kubołćikow 163 špilitusow ze Slepjanskich kónčin a 411 kobudow z Delnjeje Łužicy. (Rozhlad 1995)
Wšudźe generalne mobilizowanje. (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]