molować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

molować

molować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. moluju molujemoj molujemy
2. moluješ molujetej (-taj) molujeće
3. moluje molujetej moluja (moluju)
aspekt ip
transgresiw molujo, molujcy, molowawši
prezensowy particip molowacy
preteritowy particip molowany
ł-forma molował, molowała, molowało,
dual: molowałoj, plural: molowali (molowałe)
werbalny substantiw molowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. molowach molowachmoj molowachmy
2. molowaše molowaštej molowašće
3. molowaše molowaštej molowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. molujmoj molujmy
2. moluj molujtej (-taj) molujće
3. moluj, njech moluje molujtej (-taj) njech moluja (moluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mo-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: mɔlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne molowaše je 37x dokładźene, molowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] namolować; barbić; wobarbić

Přikłady:

[1] Dawasche jomu wschelake rjenje z drjewa wurězane a rjenje pobarbjene wěcy, tež molowanu wowcžernju z wjele wowcami, z wowcžerjom a ze psom, molowanu zahrodu ze wschelakimi schtomami, na kotrychž žołty a cžerwjeny sad wisasche, tež mały schpihel, a druhe tajke wěcy, z kotrymiž sebi dźěcźi cžas pschecžinja. (Schmid)
Kaž běchu Bohusławkowe hrajki - mjenujcy tamne molo- 42 - molowane a dźěłane róžicžki, jehnjatka a schtomiki, na kotrychž mějesche tola wulke wjeselo - pschecy jenož jara njedospołne a njedokonjane podobizny tutych krasnych skutkow a stworjenjow božich tu na zemi: tak drje su tež, po mojim zdacźu, wschě widźomne rjanoscźe a wschě wjesela tutoho swěta lědma někajki scźiń krasnoscźow a radoscźow we njebjesach. (Schmid)
Wosebitosć: Stare wašnjo molowanja. (Katolski Posoł 1915)
Cyrkwinske molowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Sławny Hoffmann je te molował. (Katolski Posoł 1915)
Wone njeje molowane na płat a nic z wolijowymi a druhimi barbami; a tež čłowjeska ruka je njeje molowała, ale Bóh sam je jomu dał wuraz a rjanosć. (Katolski Posoł 1915)
Stare meble, podobizny prastaršich, stare molowanja, tapety - haj cyłe stawizny buchu ze žratwu płomjeni. (Katolski Posoł 1915)
Kak rjenje je jenož molowany. (Katolski Posoł 1915)
Djaboł je wuwučeny moler: wšěm ludźom moluje modre a pisane na woči. (Katolski Posoł 1915)
Tu hona noša wobličo, kiz njeje molowane. (Zejler)
Mjetele kaž molowane z pčołkami so zetkuja, stworjeńčko tam njeje žane bjez čuća a hibanja. (Zejler)
Ja nětk sej dyrbju, ja nětk sej dyrbju dać jednu molować, haj zyndom zyndom zynduška, pak z Lipska zapisać (Zejler)
Wšědni ludźo ze wsow Slepjanskeje wosady pokazowachu swój dźensniši poměr k folklornym drohoćinkam w programje drastow a nałožkow runje tak kaž z předstajenjom tradicionelnych wušiwanskich a molowacych technikow w ludowym wuměłstwje. (Rozhlad 1990)
Ludowi wuměłcy demonstrowachu swoju wušiknosć při wušiwanju a molowanju. (Rozhlad 1990)
Mjez mnohimi awtorami, za kotrychž twori awtobiografija spisowaćelske inspiracije, je tež kniha dopomnjenkow Měrćina Nowaka-Njechorńskeho "Žycie pisane i malowane" (Žiwjenje pisane a molowane),* kotruž je přełožił do pólšćiny wulce zasłužbny spěchowar serbskeje rěče a kultury Stanisław Marciniak. (Rozhlad 1990)
Z njeboćičkim je wotešoł wuznamny čłowjek ze serbskej dušu a swětej wotewrjenej wutrobu, ludowy wuměłc, kiž je z molowanjom, pisanjom a dźiwadźelenjom wjele rjaneho, njezapomniteno zawostajił. (Rozhlad 1990)
Poprawom su molowanje, spisowaćelenje a nowinarjenje tři samostatne powołanja; Měrćin Nowak je drje je tohorunja porno sebi wukonjał (njedźiwajcy toho, zo je Pawoł Nedo něhdy pisał, zo M. (Rozhlad 1990)
Tole njeměri so přećiwo trěbnym a fundowanym analyzam, to měri so přećiwo čorno-běło molowanju, kiž naposledk negatiwne procesy jeno pohłubša. (Rozhlad 1990)
Fabulowe zjednorjenje a njepřesłyšomny optimłzm we tutych twórbach swědčitej wo tym, zo awtorce molujetej woprawdźitosć tajku, kajkuž byštej ju chcyłoj widźeć. (Rozhlad 1990)
To wona moluje a rysuje a grafikuje za praktiske potrjeby, a tych je tónčas wjele. (Rozhlad 1990)
Moluju słónco, pod nim lećaceho čłowjeka, smuhu za smuhu, molować móžu. (Krawža)


Přełožki[wobdźěłać]