namolować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

namolować

namolować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. namoluju namolujemoj namolujemy
2. namoluješ namolujetej (-taj) namolujeće
3. namoluje namolujetej (-taj) namoluja (namoluju)


aspekt p/ip
transgresiw namolujo, namolujcy, namolowawši
prezensowy particip namolowacy
preteritowy particip namolowany
ł-forma namolował, namolowała, namolowało,
dual: namolowałoj, plural: namolowali (namolowałe)
werbalny substantiw namolowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. namolowach namolowachmoj namolowachmy
2. namolowa(še) namolowaštej namolowašće
3. namolowa(še) namolowaštej namolowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- namolujmoj namolujmy
2. namoluj namolujtej (-taj) namolujće
3. namoluj, njech namoluje namolujtej (-taj) njech namoluja (namoluju)Ortografija

Dźělenje słowow: na-mo-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: namɔlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne namolowaše je 0x dokładźene, namolowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] molować; pomolować; wobarbić; wobarbjeć; wobarbjować

Přikłady:

[1] Po někotrych bjezsparnych nocach pak je sej kupił cinaberčerwjenu barbu a z njej namolował płót a třěchu, zo by tutych lětacych hnojerjow na wšě časy warnował. (Krawža)
A skónčnje je sej wzał skicak a wołojnik a jej rjekł: Ja was připódla hišće namoluju. (Krawža)
W někotrych cyrkwjach móžeš na wjerše wulke, jasne wóčko namolowane widźeć. (Katolski Posoł 1917)
Ach, chcych sebi jenož prawe dno namolować za swoju plistu, potom jasnišo wustupuje a bóle do" woči bije. (Katolski Posoł 1914)
Gero před wołtarjom sunje mječ daloko wot sebje, hrabnje chwatnje za smólnicu a stupi k wobrazam, namolowanym po sćěnach swjatnicy. (Čitanka 10. lětnika 1990)
To měł moler hišće namolować: Z lubosće ke Chrystusej a zo by wboheho mandźelskeho dušine wumóženje spěchowała, přijimuje přewšo krasna knježna Hathuui z ruki biskopa Bernharda Hildesheimskeho swój šlewjer. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Často sy nowy namolowany wobraz sobu přinjesł. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Njech moler je hišće raz namoluje. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Ze zasonjenymaj wočomaj hladaše přez wokno, na kotrež běchu zmjerzki wulkeho róžka lodowe róže namolowali. (Žadyn happy end 2001)
Ale bjez žortow; je tajki wobraz, na kotrymž je so wón sam namolował, wěš, tajki awtoportret. (A. Nawka)
A ja dyrbjach jemu něšto namolować, žonje chcyše wón to pósłać (A. Nawka)
Jemu dźěše jeno wo to, zo by Hawštyn namolował cyłu sep tafličkow, mjez nimi tež tajke z napisami. (A. Nawka)
Je njeprějomne, zo je za wjele młodych ludźi w formatiwnej starobje było z wulkim zbožo, zo su so w času ,,kulturneho ćmičkanja" a křiwjacych so charakterow w Čěskej móhli wšednje zetkawać z čłowjekom, kiž je sej na sćěnu swojeho Praskeho bydlenja namolował citat Ćišinskeho: ,,Stupać w taktu, kaž so piska z wjelkami wuć z jednej truby wěc mi stajnje běše niska "- a tak mnohim njeběch luby. (Rozhlad 1996)
Nimo mnoho skicow, wosebje z wokoliny a klóštra, je Maja Nagelowa namolowała dwě wolijowej mólbje, kotrejž je přećelnym hosćićelam přepodała. (Rozhlad 1996)
Wón wobradźi přihladowarjej tež tajke wjesołe efekty, kaž namolowaneho a zdobom rěčaceho a posłužowaceho pinčnika. (Rozhlad 1996)
Z Njechorńskeho knihi wunurja so z pjerom namolowana serbska wjes, z cyłym kuzłom rjanych chěžkow, polow, h\ lěsow a hatow. (Rozhlad 1990)
Měrćin ma kłobuk, a na nim su namolowane tři wjetše pjerja w porjedźe módre, čerwjene, běłe. (Rozhlad 1990)
Na to jeho namolowaštaj, najprjedy z chětro nažołtej barbu, po tym z načerwjenej. (Wobraz ze skibami 2001)
Na železniskich kolijach - kiž su w inscenaciji jako běłe linije namolowane - přibalansuje wobodrěta, trundlata holca z popku. (Rozhlad 2000)
Zaso přijědźe bohačk po holcu (nastork je tónraz město škleńčaneje lipy wobraz sotry, kotryž je sej styskniwy bratr namolował); macocha, kotraž nětko jako zła ćeta wustupuje, přěhrawa, a holca, kotraž je nad "šefom" dobyła, wuńdźe žiwa a "ćělnaha". (Rozhlad 2000)
A dokelž je nam naš moler Měrćin Nowak wšě te mužiki a tych hobrow a toho stajnje wjesołeho Pumpota tak rjenje namolował, chcemy tute postawy tola tež zeznać. (Serbske powěsće 2003)


Přełožki[wobdźěłać]