nadpadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nadpadować

nadpadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nadpaduju nadpadujemoj nadpadujemy
2. nadpaduješ nadpadujetej (-taj) nadpadujeće
3. nadpaduje nadpadujetej nadpaduja (nadpaduju)
aspekt ip
transgresiw nadpadujo, nadpadujcy, nadpadowawši
prezensowy particip nadpadowacy
preteritowy particip nadpadowany
ł-forma nadpadował, nadpadowała, nadpadowało,
dual: nadpadowałoj, plural: nadpadowali (nadpadowałe)
werbalny substantiw nadpadowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nadpadowach nadpadowachmoj nadpadowachmy
2. nadpadowaše nadpadowaštej nadpadowašće
3. nadpadowaše nadpadowaštej nadpadowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nadpadujmoj nadpadujmy
2. nadpaduj nadpadujtej (-taj) nadpadujće
3. nadpaduj, njech nadpaduje nadpadujtej (-taj) njech nadpaduja (nadpaduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: nad-pa-do-wać

Wurjekowanje

IPA: nadpadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nadpadowaše je 4x dokładźene, nadpadowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] napadnyć; napadować; nadpadnyć; dać so; pušćić so; přewzać; přejeć

Přikłady:

[1] Njedowoli jenož, ale přikaza městam, rubježne hrody ryćerjow potorhać a tych, kotrymž so dopokazało, zo su měrnych překupcow na drohach nadpadowali a jich wurubiwši skóncowali, hnydom wobwěsnyć. (Katolski Posoł 1915)
Je hoła złósć, město nadpadować, kotrež je docyła njewobtwjerdźene a njewobrónjene, a hdźež so skoro žana wojerska škoda načinić njemóže. (Katolski Posoł 1915)
Bórzy pak běchu wjednicy móc nad črjódami zhubili a nětk njebuchu jenož němske a židowske, ale tež ruske twarjenja nadpadowane. (Katolski Posoł 1915)
Wo nim móžeše so prajić, štož stawiznar wo Mongolach pisa, kotřiž so jónu do južneje Ruskeje dobywachu: "Nazhonići z wójny nadpadowachu hrody a města; njepřestawajcy wo dnjo a w nocy wojowachu, a nadběhowachu, zo so z wotdźělenjemi wotměnjachu; wobararjo pak, kotrychž nichtó njezastupi, z mučnotu padachu. (Katolski Posoł 1917)
Dokelž zwadu mjez Serbami hidźu, sym so w tajkim nastupanju najprjedy zarjekł, ale skónčnje sym so tola podać dyrbjał, nochcu-li sebi wumjetować dać, zo ludzom, kotrychž nadpadujeće, wobaranje zamjezuju. (Ćišinski)
Sama je sej tule sćežku namakała, měrnje, zaměrnje, "ze zwady mjez legendarnym pochadom a ju nadpadowacej přitomnosću je namakała swoju rěč", rěka w předsłowje nakładnistwa. (Rozhlad 1991)
A hdyžkuli nadpaduje hrozny strach před sudom mje, wóčko swěru pohladuje k Jězusowej wutrobje. (Wosadnik 1979)
Nadobo přijěcha kaž njemdry mój Spytečanski towarš Krostak - kóždu kermušu so hišće wopytujemoj - a rjeješe hižo znazdala: ,Čerwjeni huzarojo nas nadpaduja! (Iselt)
Tak je to zwuraznił - za wšěch druhich sobu - patriarch Pavle, hłowa Serbiskeje prawosławniskeje cyrkwje, a serbski awtor je to za nas zapisał: "Serbja zakituja swoje domy a nadpaduja Muslimow a Chorwatow. (Rozhlad 1999)
Wschak běch ß a cžitał, so ß tu ß putnizy cžasto nadpadowani. (Radyserb)
Hłowjaza choroba wulěse bórsy a nadpadowasche města a wß (Radyserb)
Črjódy ptakow wobsadźa dwór a z wótrym, mócnym škrěkanjom nadpaduja durje a wokna. (Wuhladko 2001)
A što mje jowle wětřik tak nadpaduje? (Wobraz ze skibami 2001)
A štó da nadpaduje starše žónske. (Wobraz ze skibami 2001)
Tajke nócne nadpadowanjo a klubučinjenjo móže so tež druhim stać. (Katolski Posoł 1913)
Potom nastanu mjez nimi zwady, puki, bitwy a krejpřeleća, a tajke hubjenstwo skónči so najhusćišo z tym, zo so wulka ličba z nich wobróni, susodne narody nadpaduje a z mocu a z mordarstwom nowe městna k swojomu přebywanju dobywa. (Katolski Posoł 1913)
Tute barbariske činjenjo spěchuje pak najbóle rozpad wójska a ma hłownu winu na panikach, kotrež druhdy turkowske wójska při pohledźe na njepřećela nadpaduja. (Katolski Posoł 1913)
Přecy a přecy mamy wutrać jich nadpady, a čim raznišo so jich wobaraš, ćim mócnišo nas nadpaduja. (Katolski Posoł 1913)
Balža, knjez Albanije, wotraža hižo dobyćerscy turkowske hordy, kotrež joho kraj nadpaduja, a Šišman Bołharski zběra wójsko a zadźeržuje bisurmanow, zo so přez Balkan walić njemóža, zo bychu so ze serbskim narodom w rozsudnej bitwje zetkać móhli. (Katolski Posoł 1913)
Njech tež přez křćeńcu hrěchi so nam wodadźa, tak wostawa tola wabjenjo k hrěchej, kotrež přećiwo našej duši wot nutřka wojuje, a swět a djaboł, kotrejž wot wonka ju nadpadujetej. (Katolski Posoł 1913)
Wěsće, hdy we wójnach njepřećela nadpaduja? (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]