nakładować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nakładować

nakładować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nakładuju nakładujemoj nakładujemy
2. nakładuješ nakładujetej (-taj) nakładujeće
3. nakładuje nakładujetej nakładuja (nakładuju)
aspekt ip
transgresiw nakładujo, nakładujcy, nakładowawši
prezensowy particip nakładowacy
preteritowy particip nakładowany
ł-forma nakładował, nakładowała, nakładowało,
dual: nakładowałoj, plural: nakładowali (nakładowałe)
werbalny substantiw nakładowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nakładowach nakładowachmoj nakładowachmy
2. nakładowaše nakładowaštej nakładowašće
3. nakładowaše nakładowaštej nakładowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nakładujmoj nakładujmy
2. nakładuj nakładujtej (-taj) nakładujće
3. nakładuj, njech nakładuje nakładujtej (-taj) njech nakładuja (nakładuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-kła-do-wać

Wurjekowanje

IPA: naku̯adou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nakładowaše je 12x dokładźene, nakładowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] nakłasć; nalodować; napołožić; napołožować; nabrěmjenić; nabrěmjenjeć; napakować; lodować; zawarić; zawarjeć

Přikłady:

[1] Dokelž tam knježa z wjetša předołho njewutrachu, njehodźachu so wosadźe přejara ćežke wopory nakładować. (Katolski Posoł 1915)
Tola najbóle so to jeno stawa k samsnomu wužitkej nakładowarjow abo wudawarjow tajkich wěcow. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž je nětko w Pruskej z přihłosowanjom zjednoćeństwa němskich nakładowarjow časopisow hižo dawno zakazane, tamne officialne zapisy wo tajkich wojakach woćišćeć, stej wobej zastupowacej sakskej generalkomandźe postajiłoj, zo ma wot 8. (Katolski Posoł 1915)
Hnójny wóz zapłaći korejtu, přisłowo praji, ale wón by dwě zapłaćił, hdy by z dobrym, połnym hnojom nakładowany bywał. (Katolski Posoł 1915)
Potajkim jenož šćuwarjam k lubosći dyrbi so kraj do stracha a hubjenstwa walić a swojim dotalnym přećelam njesměrne wopory nakładować k tym, kotrež maja hižo njesć. (Katolski Posoł 1915)
Tamny biskopski ordinariat pak wosebje napomina, zo bychu so tajke fabrikske twory abo pomniki po šablonje za tutón zaměr njebrałe, kaž tohorunja pak tež wosadam so ćeža njenakładowała přez załoženjo wulkotnych, błyšćatych pomnikow. (Katolski Posoł 1915)
Wulka narodna kročel doprědka zestajenjo a wudaćo "Towaršnoho spěwnika" za serbski lud w lěće 1878, kiž je so lětsa k třećomu razej nakładował. (Katolski Posoł 1915)
Tutón powšitkowny póst, kotryž je lědom napołoženy, tež njekatolskim, je wěsće wola Boža; cyrkej ludy wjacy njeposłuchaja, njestaraja so wo póstny čas do jutrow; za to přima nětko swětna wyšnosć do kolesa a nakładuje póst, wo kotrymž nichtó prajić njemóže, kak dołho budźe trać a hač hišće naše měnjenjo! (Katolski Posoł 1915)
Što praša so za dźěłami, kotrež chcyše něchtó hišće na zemi dokonjeć, za winowatosćemi, kotrež jomu swójba, zastojnstwo a narod nakładuje? (Katolski Posoł 1915)
Tón, kiž dawkow nakładuje, kedźbuj mocy dawarja "hewak woboj' spožěruje 'zdobom klama njezboža. (Zejler)
Tón, kiž dawkow nakładuje, kedźbuj mocy dawarja "hewak woboj spóžeruje 'zdobom klama njezboža. (Zejler)
Hanka, budź wjesoła, hładke maš włóski, nakładuj do snopa złoćane kłóski. (Zejler)
Při kóncu 15teho stotyka běchu te burow podćišćenja a wucycanja njepodobnje wulke, dokelž tehdomna pychi lubosć a přečinjenje a tež to wojakow dźerženje krajnych knjezow nuzowaše, tež zaso nowe, njezwučene a powjetšene wobćežnosće a dawki buram nakładować. (Zejler)
Potajkim du k cyhelowej hromadźe, nakładuju nosydło, zběhnu sej je na chribjet a lězu po rěblu horje, zo štelki knakotaja. (Krawža)
Znowa napinam swoje mocy, nakładuju nosydło z cyhelemi, zběhnu sej je na chribjet a lězu po rěblu horje. (Krawža)
Iriska žałosćeše pod dawkami, kotrež Jendźelska jej nakładowaše. (Katolski Posoł 1917)
Zwjetša je wšě swoje pjenjezy knjezej za nakładowanjo knihow požčiła. (Katolski Posoł 1917)
My smy wšelake zežiwjeńske srědki, potrěbnosće wostajić a sej zapowěsć dyrbjeli; wosebje chudše woršty ludu dyrbja w městach tradać a sej wšelake wopory nakładować, tola najhórši hłód w tych 30 měsacach, kotrež je wójna dotal trała, njeje zastupił a tež njezastupi. (Katolski Posoł 1917)
Wojakam njedyrbja njetrjebawše słužby nakładować, wosebje tež nic wonka za frontu. (Katolski Posoł 1917)
Na Jěžowskich honach ma so stacija za wot- a nakładowanjo (Ladestelle) natwarić. (Katolski Posoł 1917)
Surowa wójna, kotraž nětk hižo přez połtřeća lěta traje, wótčinje wulke wopory nakładuje. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]