naličować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

naličować

naličować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. naličuju naličujemoj naličujemy
2. naličuješ naličujetej (-taj) naličujeće
3. naličuje naličujetej naličuja (naličuju)
aspekt ip
transgresiw naličujo, naličujcy, naličowawši
prezensowy particip naličowacy
preteritowy particip naličowany
ł-forma naličował, naličowała, naličowało,
dual: naličowałoj, plural: naličowali (naličowałe)
werbalny substantiw naličowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. naličowach naličowachmoj naličowachmy
2. naličowaše naličowaštej naličowašće
3. naličowaše naličowaštej naličowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. naličujmoj naličujmy
2. naličuj naličujtej (-taj) naličujće
3. naličuj, njech naličuje naličujtej (-taj) njech naličuja (naličuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-li-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: naliʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne naličowaše je 0x dokładźene, naličowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] naličić; naličeć

Přikłady:

[1] Dotalny serbski stawiznopis naličuje memoranda, mjenuje mjena a rozdźělne pruhi narodneho prócowanja. (Rozhlad 1995)
Z naličowanjom tak mjenowanych wuspěchow sej woči jenož namydlimy a polećimy zaso wo jednoho wuspěcha k druhemu. (Rozhlad 1994)
Naši pisarjo wopom- njenskich nastawkow wo žiwjenju a skutkowanju serbskich awtorow přeco hišće luboznje naličuja twórby a zasłužby, lutuja pak z nowymi hódnoćenjemi tekstow. (Rozhlad 1994)
Globalnej perspektiwje, z kotrejž so Erfurtske spomnjesa zahajeja (štučki 1-6), sćěhuje wot sydmeje štučki naličowanje jednotliwych konkretnych scenow, z kotrychž so wójnski wšědny dźeń w Erfurće zestaja. (Rozhlad 2000)
Predstajenje wójnskich podeńdźenjow so wot eliptiskeho do naličowaceho, dokumentowaceho zasopodaća přeměnja. (Rozhlad 2000)
Nochcemy tež šikany a sadizmy a čwěle naličować, kotrymž běchmy wodnjo a w nocy wustajeni, haćrunjež z jěrosću na našich towaršow spominamy, kotřiz tajke martry přetrali njejsu. (Kubašec)
Do města Kralowu njećehnje; jeje swět su tamne wićežne 275 statoki, herbske grychty abo wukupjene dwory, kotrež kóždy po cyłych Serbach znaje a kotrež sej přelče na wječornej přazy naličuja, bjez toho zo by so jim kolesko přehusto mjez tym wobwjertło. (Kubašec)
Zalutować by so hodźało wosebje za poslednje žiwjenske lěta naličowanje tworićelskich wozjewjenjow Nawki, dokelž njemóže narunać cyłkownu personalnu bibliografiju. (Rozhlad 1998)
Jeho serbske narodne pismowstwowe skutkowanje njehodźi so tu w krótkim nekrologu rozpisać abo naličować. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]