napjelnjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

napjelnjować

napjelnjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. napjelnjuju napjelnjujemoj napjelnjujemy
2. napjelnjuješ napjelnjujetej (-taj) napjelnjujeće
3. napjelnjuje napjelnjujetej napjelnjuja (napjelnjuju)
aspekt ip
transgresiw napjelnjujo, napjelnjujcy, napjelnjowawši
prezensowy particip napjelnjowacy
preteritowy particip napjelnjowany
ł-forma napjelnjował, napjelnjowała, napjelnjowało,
dual: napjelnjowałoj, plural: napjelnjowali (napjelnjowałe)
werbalny substantiw napjelnjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. napjelnjowach napjelnjowachmoj napjelnjowachmy
2. napjelnjowaše napjelnjowaštej napjelnjowašće
3. napjelnjowaše napjelnjowaštej napjelnjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. napjelnjujmoj napjelnjujmy
2. napjelnjuj napjelnjujtej (-taj) napjelnjujće
3. napjelnjuj, njech napjelnjuje napjelnjujtej (-taj) njech napjelnjuja (napjelnjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-pjel-njo-wać

Wurjekowanje

IPA: napʲelnʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne napjelnjowaše je 7x dokładźene, napjelnjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pjelnić; napjelnić; napjelnjeć; wupjelnić; wupjelnjeć

Přikłady:

[1] Přińdu na tutym dnju na wšitkich, kotřiž stupja na próh a napjelnjuja dom swojeho Knjeza z namocu a wobšudstwom. (Stary zakoń 1973)
Tón so cyle wěsće boji, knježkej pisać, zo je telko wowcow přisadźił, tohodla knježe stadło z burskich a chěžkarskich hródźow napjelnjuje. (Kubašec)
Za to pak Serbow -- njech tež bjez wotpohlada -- z cuzym duchom napjelnjuja. (Ćišinski)
Njemdre płomjenja wysoko sapace, krwawna čerwjeń ćmowe njebjo barbjaca, strachoćiwe žałosćenjo napadnjenych, dźiwje šćowkanjo zespłóšanych psow, to wšo napjelnjowaše doł, hdźež njedawno hišće wile2) při šwórčatych rěčkach wječornu kolebawku spěwachu. (Katolski Posoł 1912)
Hłuboka hańba napjelnjuje nas, zo je tajke něšto možno było. (Katolski Posoł 1912)
Krasna a wabiwa je Albanija, krasne te hona, te łuki ze swojim melancholiskim pohladom, kajkiž je na so wzała ta zemja w dołholětnym wojowanju z połměsacom, a kotryž z někajkim bolostnym a zasy we widźenju toho kćenja směwawje radostnym, wožiwjacym začućom napjelnjuje čłowjesku wutrobu. (Katolski Posoł 1912)
Korby napjelnjować, horje ćahać, zwusypować a prózdne zaso dele pušćeć. (Protyka 2001)
Lěsy napjelnjowaše ćěmno a ćma, kaž by było w najhłubšej nocy. (Zalěski)
Wšón přeměnił so Zapas běše, a štož jemu hłowu a wutrobu napjelnjowaše, nihdy so toho Wjelkon domyslić njemóžeše. (Zalěski)
Mjedźany klinkot napjelnjowaše wšitkón powětr a kaž něhdy mječe w bitwje a na wujězdźowanskim polu hlebije, tak brinčachu hižo z městnami kosy na łukach a zahonach. (Zalěski)
, ludźi dla a kredita dla njetrjebaše sebi nichtón wjace starosćow činić, wšitkón wobchad w kraju běše přez zahubjacu deflaciju tak wjele sprócniwym překupcam a twornikam šiju zwinył, zo so hižo na toho z wulkimi wočemi a z wobdźiwanjom zhladowaše, kotryž měješe hišće srědkow, zo móžeše swojim dźěłaćerjam porjadnje płaćić a sebi zaso składy napjelnjować. (Zalěski)
Doniž, David muž po wutrobje Božej, napjelnjowaše wšu stwórbu Božu z wothłosami swojeje radosće. (Katolski Posoł 1911)
Susodźa so woprawdźe dźiwachu, zo ma Mudrow latarnju, ale hišće bóle jich ze spodźiwanjom napjelnjowaše, zo wona kóždu nóc něhdźe druhdźe stoji. (Katolski Posoł 1911)
Tajki duch napjelnjowaše swjatu Francisku ze Chantal a jeje sotry. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]