negować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

negować

negować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. neguju negujemoj negujemy
2. neguješ negujetej (-taj) negujeće
3. neguje negujetej neguja (neguju)
aspekt ip
transgresiw negujo, negujcy, negowawši
prezensowy particip negowacy
preteritowy particip negowany
ł-forma negował, negowała, negowało,
dual: negowałoj, plural: negowali (negowałe)
werbalny substantiw negowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. negowach negowachmoj negowachmy
2. negowaše negowaštej negowašće
3. negowaše negowaštej negowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. negujmoj negujmy
2. neguj negujtej (-taj) negujće
3. neguj, njech neguje negujtej (-taj) njech neguja (neguju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ne-go-wać

Wurjekowanje

IPA: negou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne negowaše je 1x dokładźene, negowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wón wědźeše wšitko wo Howlingu, tež, štož tón dawno zabył, a wšitko wo Janje Serbinu, wón znaješe jeho credo a jeho dubito, mjenowaše Aiku z jeje prawym mjenom, z wopismom šćěpjenja, ze studijnym lětom, z bankowym kontom a ze wšěmi štyrnaće stacijemi jeje prěki-a-podłu-pućow při pytanju wěrnosće, rjanosće a zmysła žiwjenja - komputer dešifrěrowaše liniju po liniji fota Jana Serbina, kaž wón z lětadła lězeše a kaž w restawranće Käknesoweje wěže z Aiku sedźeše, analyzowaše změny a negowaše bjez wahanja móžnosć, zo so tule jedna wo přirodnu regeneraciju po wulkim napinanju. (Brězan)
Podawanje literatury w šuli rjemóže negować. (Rozhlad 1993)
Předewšěm w Domašcyneje tekstach, narodnej tematice so radikalnje zapowědźacych, so mnohe atributy nachadźeja, kotrež bywaja postmodernje přisudźene (rozdźěl k historiskej awantgardźe wučinja drje pola njeje hłownje dospołne negowanje ikonoklastiskich formowych destrukcijow). (Rozhlad 1998)
Je-li w serbšćinje słowjeso negowane, stejitej subjekt a objekt w genitiwje. (Ćišinski)
Je-li w sadźe přechodne (transitiwne) słowjeso negowane, dyrbi w serbšćinje objekt w genitiwje stać; potom hodźi so tež >>žadyn, a, e<< wuwostajić, na přikład: Nimamy winy skoržić, nimam pjenjez. (Ćišinski)
Němscy fašisća běchu Serbow narodny pokład zaničeli, serbsku rěč zatamali, zakazali, serbske žiwjenje zateptali wšo serbske znjemóžnjeli, negowali. (Rozhlad 1995)
Wěmy, zo ma serbšćina dwójnu negaciju: hdyž wustu- puje w sadźe negatiwny prono- men, je słowjeso tež negowane, hdyž ma cyła sada negatiwny woznam dóstać: nimam ničo, njeznaju nikoho, nichtó njeje přišoł. (Rozhlad 1994)
Samo najprosćiša rymowa forma, porowy rym, so přez pjatu, jako ß twarjenu rjadku tendencielnje neguje: Štučki so z łamanej połrjadku kónča, kotraž rymowaceho partnera njewobsedźi - jedna so potajkim wo štučkowe ruiny. (Rozhlad 2000)
Jedna metoda zaběry ze stawiznam a je zamjelčenje, wuspinkowanje faktow, zwiskow, njenaspomnjenje, negowanje kaž tež zničenje a přiswojenje aktow. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]