přednošować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

přednošować

přednošować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přednošuju přednošujemoj přednošujemy
2. přednošuješ přednošujetej (-taj) přednošujeće
3. přednošuje přednošujetej přednošuja (přednošuju)
aspekt ip
transgresiw přednošujo, přednošujcy, přednošowawši
prezensowy particip přednošowacy
preteritowy particip přednošowany
ł-forma přednošował, přednošowała, přednošowało,
dual: přednošowałoj, plural: přednošowali (přednošowałe)
werbalny substantiw přednošowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. přednošowach přednošowachmoj přednošowachmy
2. přednošowaše přednošowaštej přednošowašće
3. přednošowaše přednošowaštej přednošowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. přednošujmoj přednošujmy
2. přednošuj přednošujtej (-taj) přednošujće
3. přednošuj, njech přednošuje přednošujtej (-taj) njech přednošuja (přednošuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pře-d-no-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃednoʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přednošowaše je 294x dokładźene, přednošowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přednjesć; recitować; čitać

Přikłady:

[1] Wopyt dobry, ale wot předsydstwa běchu mnozy zadźěwani, tež přilubjeny přednošowar běše wuwostał a předsyda dybawy. (Katolski Posoł 1915)
Knjez podwyšk wučer Šołta přednošowaše wo wójnje přirunajo wašnjo dźensnišeje wójny z wójnami pred sto lětami. (Katolski Posoł 1915)
Wšitke přednoški, kotrež tak dowolnosć trjebaja, dyrbja so z najmjeńša tydźeń do přednošowanja w dospołnym manuskripće přisłušnej wyšnosći přepodać. (Katolski Posoł 1915)
Na njej přednošowaše knjez wučer Nawka wo Pólskej, hdźež so nětčiša ruska wójna bije. (Katolski Posoł 1915)
Nimo toho přednošowachu hišće knježa ratarski wučer dr. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž Nowak swój prolog k Niklotej přednjesł, přednošowaše Jacsławk wo Smolerju. (Katolski Posoł 1915)
Na njej knjez bohosłowc Benno Šołta z Radworja přednošowaše, a to "wo sakskich klóštrach". (Katolski Posoł 1915)
Knjez kapłan Rjeda přednošowaše wo předmjeće: "Tež pohanstwo znaješe hłownu zasadu wěry, zo je čłowjeska duša njesmjertna. (Katolski Posoł 1915)
Wo duchownym zastaranju našich wojakow přednošowachu najdostojnišomu knjezej biskopej na wosebitej, pjatk 30. (Katolski Posoł 1915)
Hrajerka při měsćanskim dźiwadle w Lü knježna Helga Bally přednošowaše krótše a dlějše pěsnički chutnoho a wjesołoho wobsaha, runje tak tež knjez leutnant Recke, kotrohož tučasne přednoški so bóle na wojerske wěcy poćahowachu. (Katolski Posoł 1915)
Starši přednošowaše systematiscy stawizny serbskoho pismowstwa (evangelskich spisowaćelow hač do Zejlerja). (Katolski Posoł 1915)
Nowy diktat napisawši, pruhowachmy a přednošowachmy rěčnicu. (Katolski Posoł 1915)
Na njej přednošowaše k. (Katolski Posoł 1915)
Potom přednošowaše k. (Katolski Posoł 1915)
Knjez bohosłowc Khětan přednošowaše nam wo stawiznach prawosławneje abo ruskeje schismatiskeje cyrkwje. (Katolski Posoł 1915)
Na njej přednošowaše knj. (Katolski Posoł 1915)
Dźěći přednošowachu a spěwachu a zarjadowar podźakowa so knjezej a knjeni za sćedriwosć a darniwosć. (Katolski Posoł 1915)
Wšitke poskićenja dychaja cyrkwinsku mysl, tak zo mohłe so samo při swjatych wotrjadach spěwać, a so tež při nich přednošuja. (Katolski Posoł 1915)
Na załoženskej swjatočnosći přednošowaše >>Wo łužisko-serbskichludowych pěsnjach<< 1 8 3 9 W nalěću wopyta Ludovit Štur (1815--1856) Łužicu -- zetka so ze Zejlerjom. (Zejler)
Wón dźěše k woknu, potom k pultej, zaso k woknu a při tym přednošowaše. (Krawža)
Po tutej wěčnosći stupi wón bliže, tak blisko, kaž hišće 91 ženje stał njebě, a započa rěčeć, nic tak, kaž do toho přednošował, wón rěčeše pomału, z mjechkim a wobžarowacym hłosom. (Krawža)


Přełožki[wobdźěłać]