recitować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

recitować

recitować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. recituju recitujemoj recitujemy
2. recituješ recitujetej (-taj) recitujeće
3. recituje recitujetej recituja (recituju)
aspekt ip
transgresiw recitujo, recitujcy, recitowawši
prezensowy particip recitowacy
preteritowy particip recitowany
ł-forma recitował, recitowała, recitowało,
dual: recitowałoj, plural: recitowali (recitowałe)
werbalny substantiw recitowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. recitowach recitowachmoj recitowachmy
2. recitowaše recitowaštej recitowašće
3. recitowaše recitowaštej recitowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. recitujmoj recitujmy
2. recituj recitujtej (-taj) recitujće
3. recituj, njech recituje recitujtej (-taj) njech recituja (recituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-ci-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀeʦitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne recitowaše je 18x dokładźene, recitowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přednjesć; přednošować

Přikłady:

[1] Mjez ludowej reju a hrubym 61 honačim žortom recitowaše Syman Mětk baseń Ćišinskeho, nic hruzlik serbskeje zemje njedamy, a recitowar a jeho baseń dóstaštaj runje telko přikleska kaž wony honači žort. (Brězan)
Feliks wotewrě zhromadźiznu z tym, zo recitowaše prěnje štyri linki woneho Mrózakoweho spěwa. (Brězan)
Rěča wo abiturje, a nadobo sedźa na ławce w parku, dyrbja za dźensniši wječork probować scenu, Kocor kamor ćaza, hotowy kał, rjeknu ći třo, ale ludźo budźeja so smjeć, potom je přestawka, a po přestawce prińdźe druhi dźěl, holca recituje baseń. (Brězan)
Tući hólcy -- nimale bjez wuwzaća šulerjo poslednjeju rjadownjow wšelakich wyšich šulow -- rozdźělowachu nóclěh, starachu so za jědź, wupyšichu schadźowanišćo, přihotowachu jewišćo, hrajachu dźiwadło, spěwachu w chorje, recitowachu basnje, swoje a cuze, sedźachu z pokładnju při durjach žurle -- studentski swjedźeń njedźelu wječor zjawny --, wotličachu z korčmarjom wotnajenski pjenjez za žurlu a z wjesnjanostu dawk za zabawu, rejwachu -- kelkož mějachu k tomu chwile -- z wjesnymi holcami, rěčachu z nimi serbsce a spěwachu w přestawkach ludowe pěsnje -- skrótka, woni činjachu wšo, jenož z patosom njerěčachu. (Brězan)
Ale wězo: Powědka Romualda Domaški >>Wrjós<< - woprawdźe triwialny kusk literatury - je w hitlerskim času wjace za wobchowanje serbskeje narodneje identity wukonjała hač tež tehdom citowane a recitowane wóčinske sonety Ćišinskeho. (Rozhlad 1993)
Dokelž měješe dobry měrkuš, sej wšě basnje njezapisa (a tak je so zawěsće někotražkuli z hłowy recitowana baseń zhubiła); zwjetša pak namaka hakle wječor chwile, basnje napisać. (Rozhlad 1993)
Grjekske basnje zwysoka recitować, a druzy njech so drěja! (A. Nawka)
Mjez spěwami recitowaše Benedikt Dyrlich swoje basnje. (Rozhlad 1998)
Nadja Dordewić a kotrež w tutej rěči dźiwadźelnik recitowaše. (Rozhlad 1998)
Henniga recitowaše M. (Rozhlad 1998)
Swoje basniske twórby recitowachu nimo pólskich studentow Lubina Šěnec, Andrea Wałdźic a Měrana Cušcyna, wujimki ze swojeje prozy předstaji JěwaMarja Čornakec. (Rozhlad 1998)
Serbscy kaž tež wukrajni basnicy z Pólskeje, Čěskeje a Słowakskeje recitowachu swoje twórby kaž tež basnje A. (Rozhlad 1998)
Majka Kowarjec recitowaše basnje B. (Rozhlad 1998)
Wšě recitowane basnje Milan Hrabal, kiž cyłkowny program zestajał, do čěšćiny přenjesł. (Rozhlad 1998)
Anja Thiemannec recitowaše basnje serbskich awtorow a Liana Bertók zahra klawěrny kruch Mussorgskeho ,,Wobrazy "wustajeńcy Na posedźenju braniborskeho brunicoweho wuběrka dnja 10. (Rozhlad 1998)
Pozdźišo -na cyrkwinskej němskej šuli w BerlinjeSchö - sym wotkrył rjanosće poezije Ćišinskeho bóle a znowa, recitujo jeho zaměrnje pri wuchodźowanju pod hołym njebjom. (Rozhlad 1998)
Róža Domašcyna recitowaše před šulerjemi a gymnaziastami kaž tež před dorosćenymi swoje serbske basniske twórby, kotrež běštej Eva Mazur z Lublina a tuchwilu w Berlinje bydlaca EwaMaria Slaska do pólšćiny přełožiłoj. (Rozhlad 1996)
Wotstupuju-li krajni knježa, pozhubi so z pomjatka někotražkuli wótčinska baseń a někotryžkuli hołdowanski spěw, kiž rowjenkojo basnika něhdy z wulkim wonom recitowachu abo spěwachu, přetož lyriske twórby su 470 husto wusko zwjazane z wočakowanjemi a žedźbami časa. (Rozhlad 1996)
Dale recitowaše knjez wučer Kral "Serbsku meju" serbski a němski. (Katolski Posoł 1913)
Serbska dźiwadźelnica Mar- ka Šramina recitowaše basnje a spěwy J. (Rozhlad 1994)
Młodźi přełožerjo, wšitcy studenća instituta- Wojciech Dorosz, Mariam Abdel-Al (arabskeje narod- nosće), Anna Jurkonis-Rogers- recitowachu swójske přełožki Tomasza Nawki, Róže Domaš- cyneje, Hrjehorja Nawki, Tima Meškanka, Pětra Thiemanna a zwjazowachu je ze zajimawymi komentarami, kotrež běchu w pozdźišej diskusiji předmjet rozmołwow. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]

recite

]] [[:en:recite

(en)]]