pomjeńšować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pomjeńšować

pomjeńšować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pomjeńšuju pomjeńšujemoj pomjeńšujemy
2. pomjeńšuješ pomjeńšujetej (-taj) pomjeńšujeće
3. pomjeńšuje pomjeńšujetej pomjeńšuja (pomjeńšuju)
aspekt ip
transgresiw pomjeńšujo, pomjeńšujcy, pomjeńšowawši
prezensowy particip pomjeńšowacy
preteritowy particip pomjeńšowany
ł-forma pomjeńšował, pomjeńšowała, pomjeńšowało,
dual: pomjeńšowałoj, plural: pomjeńšowali (pomjeńšowałe)
werbalny substantiw pomjeńšowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pomjeńšowach pomjeńšowachmoj pomjeńšowachmy
2. pomjeńšowaše pomjeńšowaštej pomjeńšowašće
3. pomjeńšowaše pomjeńšowaštej pomjeńšowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pomjeńšujmoj pomjeńšujmy
2. pomjeńšuj pomjeńšujtej (-taj) pomjeńšujće
3. pomjeńšuj, njech pomjeńšuje pomjeńšujtej (-taj) njech pomjeńšuja (pomjeńšuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-mjeń-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: pomʲei̯nʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pomjeńšowaše je 4x dokładźene, pomjeńšowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] redukować; pomjeńšić; pomjeńšeć; pohubjeńšić; pohubjeńšeć; pohubjeńšować; kazyć; skazyć; znižić; znižeć; znižować; zmjeńšić; zmjeńšeć; zmjeńšować

Přikłady:

[1] Jich hłós do mandźelstwa puć poswjećuje a wyska sobu wjesoły, płač zrudnych poćiša a zrudźbu pomjeńšuje a tróštuje jich njebjesce. (Zejler)
Tón w samej čłowječej naturje zapołoženy trend, być rady stawčk wulkeho cyłka, je najskerje w poslednich lětstotkach naš lud bóle pomjeńšował hač wša germanizacija. (Rozhlad 1993)
K tomu přińdu syły dźěłaćerjow, byrnjež so runje tute pospochi pomjeńšowali a so tež dale redukować měli. (Rozhlad 1993)
Nimo toho so zasadnje stajnje pomjeńšuje ličba wužiwarjow rěčow małych ludow. (Rozhlad 1993)
Zaběrajo so z germanizaciju zwěsći, 'hladajo na euforiju někotrehožkuli Serba, kiž dźensa z němskim pasom a twjerdej Deutschmark po swěće pućuje, ,,tón w samej čłowječej naturje zapołoženy trend, być rady stawčk wulkeho cyłka, je najskerje w poslednich lětstotkach naš lud bóle pomjeńšował hač wša germanizacija. (Rozhlad 1992)
Dokelž sakrowanje měješe stajnje zwisk z tymi třomi słowami, kotrež běše tamny wječor w rozmołwje Hanki z burom prěni 294 raz zasłyšał, splećechu so tute słowa w Fridolinowych mozach do dale krućišeho zwiska z pomjeńšowacej so porciju wowsa. (Brězan)
Rěčny teritorij drje so wot kromow sem wobstajnje pomjeńšowaše přez namócnu germanizaciju a přirodnu asimilaciju, ale jadro wosta krute. (Rozhlad 1998)
Hačrunjež so we wokomiku šule spadowacych ličbow šulerstwa dla pomjeńšuja abo centralizuja, budźe na dlěšu dobu nuzne, wukubłać tež runostajnje powołanje serbskeho wu- čerjawučerki za zakładne šule, zo by so serbske šulstwo we wšěch jeho hałužkach zdźeržało. (Rozhlad 1998)
Mětowa je spóznała, zo móže tón małki permutatiwny trik jara sylne efekty wuwołać; hdyž pak čitar přehusto na tajke rozrjadowanje trjechi, so jeho skutkownosć spěšnje pomjeńšuje. (Rozhlad 1998)
Přewjele wina stopnjuje hněw błazna hač k jeho padej, pomjeńšuje móc a nabiwa rany. (Stary zakoń 1973)
Njeposrědny slěd togo a pobrachowanja powšyknje płaseceje pisneje a wobchadneje rěcy su byli rozpušćowanske zjawjenja" (Absonderungs- und Auflö w rěcy, což se wotbłyšćujo w pomałknem pomjeńšowanju rěcneje kompetence wot jadneje generacije k drugej. (Rozhlad 1996)
To jo surowa wěrnosć sim wěcej, dokulaž jo se - nanej mjenjej w podwjacornej a srjejźnej Europje - zazdasim raźiło, až su se njepsijaselnosći napsesiwo minoritam radnje pomjeńšowali, gaž teke njejsu se mogali docełego wotporas. (Rozhlad 1996)
Dźensa dźěła jenož hišće něhdźe 1 3 ludźi w ratarstwje, zdawna nic wšitcy jako burja w poprawnym zmysle - to rěka, baza tež realnje dožiwjenych nałožkow so pomjeńšuje, při čimž jenož něhdźe 20 w ratarstwje dźěłacych aktiwnje kulturnje skutkuje. (Rozhlad 1996)
Ale žiwjenje mje torha a napjatosć moje kročele pomjeńšuje. (Rozhlad 1996)
Napinanje, kotrež z kóždej kročelu 27 přiběraše, pomjeńšowaše tempo muža. (Koch)
Čłowjekaj před nim so pomjeńšowaštaj. (Koch)
Braška jědźeše nimo městna točerjow a pušći so do zeleneje krajiny, so pomjeńšujo, spadujo do terena, podnurjejo so w dolinje, a kolegaj Siegharta, kotrajž běštaj nětko přistupiłoj, njewidźeštaj ničo dale hač zalětowace sekle, ničo wot wobliča z tymi tysac slědami. (Koch)
Wuwića w zašłosći su zwjetša k redukowanju našeje substancypřinošowali, su pomjeńšowali teren žiweje serbskeje rěče. (Rozhlad 1990)
Za ćichim wšak wšelki bur swój dwór hižo pomjeńšowaše. (Krawc)
Čim bóle so wědomosć specifikuje a specializuje a čim bóle so mnohosć a spěšnosć wědomostnych informacijow z tym powjetšuje, ćim bóle so móžnosće wědomosće adekwatneho njeprofesionalneho a njeorganizowaneho slědźenja pomjeńšuja. (Rozhlad 1991)
Na serbskich Božich słužbach so ličba kemšerjow běžnje pomjeńšowaše: lěto ličba serb. (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]