prawować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

prawować

prawować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. prawuju prawujemoj prawujemy
2. prawuješ prawujetej (-taj) prawujeće
3. prawuje prawujetej prawuja (prawuju)
aspekt ip
transgresiw prawujo, prawujcy, prawowawši
prezensowy particip prawowacy
preteritowy particip prawowany
ł-forma prawował, prawowała, prawowało,
dual: prawowałoj, plural: prawowali (prawowałe)
werbalny substantiw prawowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. prawowach prawowachmoj prawowachmy
2. prawowaše prawowaštej prawowašće
3. prawowaše prawowaštej prawowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. prawujmoj prawujmy
2. prawuj prawujtej (-taj) prawujće
3. prawuj, njech prawuje prawujtej (-taj) njech prawuja (prawuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pra-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀau̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne prawowaše je 0x dokładźene, prawowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] procesować; procesěrować

Přikłady:

[1] A takle so sta, zo po lětach za pisanskim blidom wjesnjanosty njesedźeše hižo Njechornjan ale Worcynski wjesnjan, a we wjesnym sejmiku a we wšěch wuběrkach a wšudźe druhdźe zwjetša sami Worcynscy sedźachu a prawowachu a rjadowachu gmejnske naležnosće. (Njechorński)
Bodź, mudruj, prawuj, njecofaj, wšěch zarěč! (Zejler)
Kritika nahrabnosće (>>Pčołkow skóržba a chłostanje<<), wupěranja a naduwanja (>>Škowrončk, wróna a sroka<<, >>Zapowědźeny pohrjeb<<, >>Kokoš a psyk<<), swjatosćenja (>>Wjelk a psyk<<, >>Sowa a zyba<<), zawisće a njepopřeća (>>Mucha a bruk<<), wobšudzerstwa (>>Kristal a dejmant<<) połzdźěłanosće (>>Nahladna mucha<<, >>Mjedwjedzaj<<, >>Dźiwna konferenca<< a >>Lišcyna rada<<) a zezadkarstwa (>>Wósłow prawowanje<<), ale runje tak chwalba přećelstwa a solidarity (>>Spokojna myš<<, >>Mucha a wólša<<, >>Liška a myše<<) wuchadźetej nimale bjez wuwzaća z reality socialneho a narodneho byća serbskeho čłowjeka, hłownje ratarskeho dźěławeho. (Zejler)
Chwalba słuša dźěławemu burej (>>Paw a husyca<<), tola mjez burami a chěžkarjemi we wsy tež njeknježi sama přezjednosć (>>Wósłow prawowanje<<). (Zejler)
Kritika nahrabnosće (>>Pčołkow skóržba a chłostanje<<), wupěranja a naduwanja (>>Škowrončk, wróna a sroka<<, >>Zapowědźeny pohrjeb<<, >>Kokoš a psyk<<), swjatosćenja (>>Wjelk a psyk<<, >>Sowa a zyba<<), zawisće a njepopřeća (>>Mucha a bruk<<), wobšudzerstwa (>>Kristal a dejmant<<) połzdźěłanosće (>>Nahladna mucha<<, >>Mjedwjedzaj<<, >>Dźiwna konferenca<< a >>Lišcyna rada<<) a zezadkarstwa (>>Wósłow prawowanje<<), ale runje tak chwalba přećelstwa a solidarity (>>Spokojna myš<<, >>Mucha a wólša<<, >>Liška a myše<<) wuchadźetej nimale bjez wuwzaća z reality socialneho a narodneho byća serbskeho čłowjeka, hłownje ratarskeho dźěławeho. (Zejler)
Bodź, mudruj, prawuj, njecofaj, wšěch zarěč! (Zejler)
Njech nuza ći a starosć hrozy, štó prawować by z bójstwom chcył? (Zejler)
Merten: My jenož njechamy žane prawowanja abo procesy započeć, da budźemy so hižom teho na móšeń klepanja zminyć! (Zejler)
Oho, pomyslich sebi, hdyž so to tak ma, da so w Němcach do žaneho wučeneho prawowanja dać nochcu, přetož to móhło zlě wupadnyć. (Zejler)
Mój žiwjenja chód ćichi je; mój pokoj z pochmurjenjom mi zwadnik žadyn njebjerje a z prawowarskim drěnjom. (Zejler)
Bórze zwěsćichu, zo su tute wobrazy wot prawuja, kotryž je I848 na 5. (Rozhlad 1993)
Trochu dźiwne to , zo tu wjesni wokoło chorownje serbsce rěčachu, jako bychu tu zdawna doma byli, zo tu chodźachu na polo a kemši w někajkej přestarjenej ludowej drasće, zo tu prawowachu. (Młynkowa)
Štó by prawować chcył ze mnu? (Stary zakoń 1973)
Hač by z mocu ze mnu prawowal~ Wěsće nic! (Stary zakoń 1973)
Hdy by mudry z hłupym prawował, njech so hněwa, njech so směje, njenamaka měra. (Stary zakoń 1973)
Tuž njemóže wón z tym prawować, kiž je sylniši hač wón. (Stary zakoń 1973)
Dopomń so jeno, a budźemoj prawowaćl Powědaj, jeli što maš, zo by so wusprawnił! (Stary zakoń 1973)
A hišće z wašimi dźěćimi so prawować. (Stary zakoń 1973)
Přećiwo měšnikam Nichtó noehce wobskoržeć a swarjeć, ale z tobu chcu prawować, měšniko 1 Ty so pótknywaš wodnjo a w nocy, pótknywać budźe so tež profet z tobu, a do zahuby wjedźeš swój lud. (Stary zakoń 1973)
Njech přińdu a rěča, zeńdźmy so a prawujmy! (Stary zakoń 1973)
Nichtó njeskorži sprawnje, a nichtó njeprawuje čestnje. (Stary zakoń 1973)


Přełožki[wobdźěłać]