promowować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

promowować

promowować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. promowuju promowujemoj promowujemy
2. promowuješ promowujetej (-taj) promowujeće
3. promowuje promowujetej promowuja (promowuju)
aspekt ip
transgresiw promowujo, promowujcy, promowowawši
prezensowy particip promowowacy
preteritowy particip promowowany
ł-forma promowował, promowowała, promowowało,
dual: promowowałoj, plural: promowowali (promowowałe)
werbalny substantiw promowowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. promowowach promowowachmoj promowowachmy
2. promowowaše promowowaštej promowowašće
3. promowowaše promowowaštej promowowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. promowujmoj promowujmy
2. promowuj promowujtej (-taj) promowujće
3. promowuj, njech promowuje promowujtej (-taj) njech promowuja (promowuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pro-mo-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀomou̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne promowowaše je 8x dokładźene, promowowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ja sym wćera w chemiji promowował, tule -- jutře budu dźěłać jako chemikar, tam. (Brězan)
W samsnym lěće kaž Serb Wirt - I933 - je pola Vasmera na Berlinskej uniwersiće zpochadźacy Hans Holm Bielfeldt promowował, tež wón z fundamentalnym sorabistiskim dźěłom >>Die deutschen Lehnwö im Obersorbischen<<. (Rozhlad 1993)
Mjenje znate je, zo Lotar Balko loni z disertaciju wo twarskim a bydlenskim wašnju we łužiskej holi a w Błótach promowowaše, a zo so ekstrakt tutoho wobšěrneho dźěła tuchwilu ke knižnemu wozjewjenju přihotuje. (Rozhlad 1993)
Hdyž budźe promowowana, budźe so nimo njeje lědy hišće tysac ludźi w tymle kraju za swójsku literaturu zajimować. (Rozhlad 1998)
Z wulkej energiju promowowaše jedynapołstalětny z ludowědnej temu na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje. (Rozhlad 1998)
Měrćin Vö Zajimawa disertacija wo serbšćinje W nowembru zańdźeneho lěta je młoda němska slawistka Martina Lindseth w USA na Indiana University promowowała na Ph. (Rozhlad 1996)
Wopyta gymnazij w Praze, 1 924-28 studowaše stawizny a słowjanske rěče na Karlowej uniwersiće w Praze, hdźež tež promowowaše; 1929-30 studo- waše na Statnej bibliotekarskej šuli w Praze a bu bibliografka we Słowjanskej knihowni. (Rozhlad 1994)
M Z wuspěchom promowował W juliju je młody sorabist a wědomostny sobudźěłaćer wot - rjada Rěćespyt Serbskeho insti- tuta Edward Wornar z jara do- brym wuspěchom swoju pro- mocisku proceduru skónčił. (Rozhlad 1994)
Wukmanił so za tuto dźěło ze studowanjom něm- skeje romantiki (na tutu temu promowowaše) a ze zaběru němsko-serbskich literarnych poćahow. (Rozhlad 1994)
Skerje drje studij na filozofiskej fakulće Karloweje uniwersity w Praze, hdźež tež promowowaše, pozdźiši studij bibliotekarstwa a wosebje pak dźěło w Słowjanskej knihowni w Praze. (Rozhlad 1990)
Wot l\ 1880 do 1915 b\ wu\ na m\ \xb9uli w Drje\ a studowa\ p\ geografiju a stawizny a promowowa\ w Z\ (Brankačk)
Wón studowaše inženjerstwo wysokotwarstwa, specializowaše so na twar mostow, promowowaše a něšto lět na tutym polu dźěłaše. (Rozhlad 2000)
Leszek Kuberski, kiž běše 1988 z \x84politiskej biografiju" Jana Skale promowował. (Rozhlad 2001)
Nowotny promowowaše 1958 z dźěłom >>Ćišinskeho narodny program na zakładźe jeho swětonahlada<< na dr. (Rozhlad 1997)
Jednotliwe projekty sobudźěłaćerjow Wotrjad Empiriske kulturne slědźenje ludowěda ma 6 krutych sobudźěłaćerjow, mjez nimi staj dwajo habilitowanaj, třo su promowowani a jedna je krótko před promociju. (Rozhlad 1997)
Wón promowowaše z disertaciju (400 l00 str. (Rozhlad 1997)
Na zbožo ma HolěsAG na swojim čole mudru hłójčku: Franca Francku, z přimjenom Efef, promowowaneho ratarja z powołanja a woleneho Salowskeho šołtu. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]