protestować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

protestować

protestować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. protestuju protestujemoj protestujemy
2. protestuješ protestujetej (-taj) protestujeće
3. protestuje protestujetej protestuja (protestuju)
aspekt ip
transgresiw protestujo, protestujcy, protestowawši
prezensowy particip protestowacy
preteritowy particip protestowany
ł-forma protestował, protestowała, protestowało,
dual: protestowałoj, plural: protestowali (protestowałe)
werbalny substantiw protestowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. protestowach protestowachmoj protestowachmy
2. protestowaše protestowaštej protestowašće
3. protestowaše protestowaštej protestowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. protestujmoj protestujmy
2. protestuj protestujtej (-taj) protestujće
3. protestuj, njech protestuje protestujtej (-taj) njech protestuja (protestuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pro-te-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀɔtestou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne protestowaše je 31x dokładźene, protestowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] hóršić so; protest zapołožić; mórkotać; huntorić so; haru ćěrić; haru hnać; wotpokazać; wotpokazować; wobarać so

Přikłady:

[1] Zjednoćene Staty su hižo někotre razy, nětkle nimale kruće pola jendźelskoho knježerstwa přećiwo tomu protestowałe. (Katolski Posoł 1915)
W pruskim sejmje protestowaše pólski zapósłanc Trampczynski při wuradźowanju etata přećiwo Polakam njepřećelnym zakonjam a žadaše, zo bychu so hnydom zběhnyłe. (Katolski Posoł 1915)
Italski wbohi lud z najwjetšoho dźěla přećiwo wójnje protestowaše, doniž móžeše. (Katolski Posoł 1915)
Druha jendźelska nowina, nahladny "Manchester Guardian" pisa: Venizelos je přećiwo wuwožowanju wojakow w Saloniki protestował, runjež joho protest jara chutnje měnjeny njebě. (Katolski Posoł 1915)
Zaimis je drje přećiwo wuwožowanju wojakow w Saloniki protestował, nječini pak ničo přećiwo tomu. (Katolski Posoł 1915)
Amerika protestuje přećiwo tomu, zo Jendźelska ameriske překupske łódźe zadźeržuje, blokadu postaja pod njepłaćiwymi wuměnjenjemi a ameriskich překupcow a łódźeri nuzuje, sebi swoje prawo před jendźelskim sudnistwom pytać. (Katolski Posoł 1915)
Wjace hač 600 serbskich burow protestowaše přećiwo swojowólnosči knježkow. (Zejler)
Wón zběha pysk, kaž by protestować chcył, ale wona jeho k słowu přińć njeda. (Krawža)
Tute dny so tam na 100000 ludźi zběžało, kotřiž přećiwo Venizelej protestowachu a joho wobraz spalichu. (Katolski Posoł 1917)
Spisaćel zakita tam swjatoho wótca přećiwo porokam wěstych italskich nowin, zo njeje kaž druzy neutralni přećiwo njewobmjezowanomu wojowanju němskich podmórnikow protestował, zo je mjelčał. (Katolski Posoł 1917)
Bamž njemóžeše přećiwo němskej noće protestować, dokelž so jomu njeje kaž druhim neutralnym připósłała a dokelž joho, kiž kraja nima, wojowanjo podmórnikow njeposrědnje njetrjechi. (Katolski Posoł 1917)
Wón njemóže přećiwo jenotliwej episodźe protestować, kotraž je wězo njesmilna, kotrejž pak so cyle runja, hdyž chce Jendźelska cyły němski narod ze wšěm njewinowatym žiwjenjom, ze žonami, dźěćimi a starcami wuhłódnić. (Katolski Posoł 1917)
Tuž je naša winowatosć, zo přećiwo tomu protestujemy a na kóžde wašnjo tomu zadźěwać hladamy, zo njeby naš lud tu škódnu zasadu našoho wojerskoho zakonja do so přijał; zo njeby so na nju zwučił, ju připóznał, a to wosebje nic po tych porjeńšacych wuzamołwjenjach, kotrež w poslednim času za nju słyšeć móžachmy. (Katolski Posoł 1917)
Kóžda cyrkwinska wosada přepoda, hdyž so jej zwony wotwozmu, wobzamknjenjo swojoho cyrkwinskoho wubjerka, z kotrymž přećiwo małomu wotrunanju za zwony protestuje, poskićene wotrunanjo wotpokaza, a sebi wšě dalše prawa na wotrunanjo na čas po wójnje wobchowa. (Katolski Posoł 1917)
Bórzy so tež zjawna zhromadźizna powoła, kotraž budźe přećiwo tomu protestować. (Katolski Posoł 1913)
Swjaty wótc drje přećiwo njesprawnosći knježerstwa swjatočnje protestowaše, nochcyše pak nowoho arcybiskopa přećiwo knježerstwowej woli stajić, zo njeby tež njewinowaty přiležnosće k nowym hanjenjam a přesćěhanjam cyrkwje poskićił. (Katolski Posoł 1913)
Česćelakomnych a sprócniwych Japanow to wězo jara pali a Japanska je tohodla pola presidenty Wilsona ze wšej mocu přećiwo kaliforniskomu zakonjej protestowała. (Katolski Posoł 1913)
Hdyž jedyn rěčnik jara wótre słowa přećiwo knježerstwu trjebaše, protestowaše knježerstwowy zastupnik přećiwo tomu. (Katolski Posoł 1913)
Němska nowina \xbbBayerisches Vaterland\ piše w čisle 141 k tomu: "Kejžorstwopruske nowiny ćěrja wulku haru, dokelž dyrbješe w awstriskim sejmje wot presidija wotmyslene zjawne hołdowanjo němskomu kejžorej při składnosći joho jubileja dla protestowanja Słowjanow wuwostać. (Katolski Posoł 1913)
Zo je schadźowanka wosebje wótrje přećiwo zběhnjenju jezuitskoho zakonja protestowała, so samo rozemi. (Katolski Posoł 1913)
Z postanjenjom zhromadźeni přećiwo tajkim wusměšowanjam našoho krajnoho wjercha protestowachu. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]