stanować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

stanować

stanować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. stanuju stanujemoj stanujemy
2. stanuješ stanujetej (-taj) stanujeće
3. stanuje stanujetej stanuja (stanuju)
aspekt ip
transgresiw stanujo, stanujcy, stanowawši
prezensowy particip stanowacy
preteritowy particip stanowany
ł-forma stanował, stanowała, stanowało,
dual: stanowałoj, plural: stanowali (stanowałe)
werbalny substantiw stanowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. stanowach stanowachmoj stanowachmy
2. stanowaše stanowaštej stanowašće
3. stanowaše stanowaštej stanowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. stanujmoj stanujmy
2. stanuj stanujtej (-taj) stanujće
3. stanuj, njech stanuje stanujtej (-taj) njech stanuja (stanuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sta-no-wać

Wurjekowanje

IPA: stanou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne stanowaše je 3x dokładźene, stanowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tu je mjenujcy před lětami nastało městno za mjezynarodne stanowanje. (Rozhlad 1993)
Stare třělnišćo, nětčiše městno za stanowanje, je wusko wobrosćene z hrabami. (Rozhlad 1993)
Z Negeba ćehnješe po etapach hač k Betelej, na městno, hdźež najprjedy stanowal, mjez Betelom a Aiom, na městno wołtarja, kotryž tam prjedy natwaril. (Stary zakoń 1976)
Lot pak bydleše w městach doliny a stanowaše hač k Sodomej. (Stary zakoń 1976)
Tež Laban stanowaše w horinach Gilead. (Stary zakoń 1976)
Napřećo Baal-Cefonej maće při morju stanować. (Stary zakoń 1976)
Tuž jich Egyptowčenjo přesćěhachu a dosćahnychu jich, jako stanowachu woni při morju pola PiHachirota napřećo Baal-Cefonej, wšitke faraonowe konje, wšitke jeho wozy a jězdni a wójsko. (Stary zakoń 1976)
A stanowachu w Refidimje. (Stary zakoń 1976)
Běchu so z Refidima na puć podali a do pusćiny Sinai přišli a stanowachu w pusćinje. (Stary zakoń 1976)
Ale daj lewitam na starosć stan wozjawnjenja, wšu jeho nadobu a wšo, štož k njemu słuša: Budźeja nosyć stan a wšu jeho nadobu, budźeja jemu słužić a kołowokoło njeho stanować. (Stary zakoń 1976)
Z Israelitow ma kóždy při swojim wotdźělu stanować, při chorhoji swojeho wójska. (Stary zakoń 1976)
Lěhwowy porjad kmjenow Jahwe rěčeše k Mójzesej a Aaronej takle: ">Kóždy z Israelitow ma swój stan rozłožić pod swojej chorhoju, při znamjenju swojeje swójby; maja stanować wokoło stana wozjawnjenja. (Stary zakoń 1976)
Pódla njeho ma stanować splah Isachar; nawoda Isacharowych synow je Netaneel, Cuarowy syn, jeho wójsko ma štyriapjećdźesat tysac a štyri sta. (Stary zakoń 1976)
Pódla njeho ma stanować kmjen Manasy; nawoda Manasowych synow je Gamliel, Pedacurowy syn; jeho wójsko liči dwajatřiceći tysac a dwě sćě. (Stary zakoń 1976)
Pódla njeho ma stanować kmjen Azer; nawoda Aze 3 rowych synow je Pagiel, Ochranowy syn; jeho wójsko liči jedynaštyrceći tysac a pjeć stow. (Stary zakoń 1976)
Israelića činjachu tak; kaž Jahwe Mójzesej přikazał, stanowachu pod swojimi chorhojemi a wućahnychu, kóždy po swojim kmjenu, při swojej swójbje. (Stary zakoń 1976)
Splahaj Geršonitow stanowaštej za bydlenjom na zapadźe. (Stary zakoń 1976)
Splahi Kehatowych synow stanowachu na južnym boku bydłenja. (Stary zakoń 1976)
Swójbny načolnik Merarioweju splahow běše Curiel, Abichailowy syn; mějachu na sewjernym boku bydlenja stanować. (Stary zakoń 1976)
Před bydlenjom pak, na wuchodnym boku před stanom wozjawnjenja, stanowachu Mójzes a Aaron a toho synojo; woni mějachu so w mjenje Israelitow wo službu w swjat y starać. (Stary zakoń 1976)
Z Kibrot-Hattaawy ćehnješe lud dale do Hacerota, a tam stanowachu. (Stary zakoń 1976)


Přełožki[wobdźěłać]

camp, live under canvas

]] [[:en:camp, live under canvas

(en)]]