wotwožować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotwožować

wotwožować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotwožuju wotwožujemoj wotwožujemy
2. wotwožuješ wotwožujetej (-taj) wotwožujeće
3. wotwožuje wotwožujetej wotwožuja (wotwožuju)
aspekt ip
transgresiw wotwožujo, wotwožujcy, wotwožowawši
prezensowy particip wotwožowacy
preteritowy particip wotwožowany
ł-forma wotwožował, wotwožowała, wotwožowało,
dual: wotwožowałoj, plural: wotwožowali (wotwožowałe)
werbalny substantiw wotwožowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotwožowach wotwožowachmoj wotwožowachmy
2. wotwožowaše wotwožowaštej wotwožowašće
3. wotwožowaše wotwožowaštej wotwožowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotwožujmoj wotwožujmy
2. wotwožuj wotwožujtej (-taj) wotwožujće
3. wotwožuj, njech wotwožuje wotwožujtej (-taj) njech wotwožuja (wotwožuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-wo-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtu̯oʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotwožowaše je 0x dokładźene, wotwožowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotwjezć; wotwozyć; wotwožeć; preč wjezć; preč wozyć; wottransportować; preč zwozyć

Přikłady:

[1] Hižo spochi ćelata wotwožuja jako dyrbizny a njedyrbizny do městow, zo bychu dźěłaćerjo njedźelu na blidźe měli swoju ćelacu pječeń. (Njechorński)
A nětko hakle móžeja łopjena so sprasować a zawaleć do wulkich zawalkow, kotrež nakładne awta do Drježdźan wotwožuja. (Njechorński)
Wotewrjene klamy wotwožowanskich agregatow? (Koch)
Tu so z wosebje rozhladnym a zymnokrejnym zarjadowanjom při wotwožowanju ranjenych z bitwišća wuznamjeni. (Katolski Posoł 1917)
Potom dojědźe na wyšinu Ternovana, hdźež móžeše přede wšěm widźeć, kak so za ranjenych starachu a jich wotwožowachu. (Katolski Posoł 1917)
Feliks Hanuš so z direktorom traktorow dorěčał, zo dóstanje žitny kombajn, organizował wotwožowanje słomy, symjo za mjezypłody přihotował, kaž po pasku w fabrice měło wšo wotběžeć, žně a wusyw. (Brězan)
Stajnje tam něšto woža a tež zaso wotwožuja, susodźa powědaja. (Kubašec)
Dźensa buchu ranjeni z našeje šule wotwožowani do wojerskich lacaretow. (Katolski Posoł 1913)
Při wotwožowanju zemje padny skałarjej Wolfej z Noweje Wjeski ćežki kamjeń na hłowu, kotryž jomu nop rozrazy. (Katolski Posoł 1912)
Z tym su tež sobu zapłaćene wudawki hač na městno, hdźež so rěpa potom wotwožuje (železnica, łódź). (Katolski Posoł 1916)
Tu prědku kładźechu je hižo na wozy a bórze klepotachu kolesa po njerunej holi přez pjeńki a korjenje a wotwožowachu dołhe na róštne hrjady wobćesane chójnowe ćěła na twarske městno při dróze pódla wopalenišća stareje Hrabowskeje hospody. (Zalěski)
W tysacorych wutrobach dobrych čłowjekow so wotwožuja hory hrěchow a hłubiny so zawožuja a wupjelnjeja. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]

carry away, transport away

]] [[:en:carry away, transport away

(en)]]