wozbožować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wozbožować

wozbožować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wozbožuju wozbožujemoj wozbožujemy
2. wozbožuješ wozbožujetej (-taj) wozbožujeće
3. wozbožuje wozbožujetej wozbožuja (wozbožuju)
aspekt ip
transgresiw wozbožujo, wozbožujcy, wozbožowawši
prezensowy particip wozbožowacy
preteritowy particip wozbožowany
ł-forma wozbožował, wozbožowała, wozbožowało,
dual: wozbožowałoj, plural: wozbožowali (wozbožowałe)
werbalny substantiw wozbožowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wozbožowach wozbožowachmoj wozbožowachmy
2. wozbožowaše wozbožowaštej wozbožowašće
3. wozbožowaše wozbožowaštej wozbožowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wozbožujmoj wozbožujmy
2. wozbožuj wozbožujtej (-taj) wozbožujće
3. wozbožuj, njech wozbožuje wozbožujtej (-taj) njech wozbožuja (wozbožuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-z-bo-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔzboʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wozbožowaše je 1x dokładźene, wozbožowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wozbožić

Přikłady:

[1] Wótčina wozbožowaše nas ze swojimi radosćemi samo srjedź wuhnanstwa, hdyž swojich njepřećelow sćěhowachmy. (Katolski Posoł 1915)
Zwjazk nětko nawěčny "jej' cyle zjednoćuje 'a połnje wozbožuje. (Zejler)
Česć a prawo přisporjować dzerži mječ wón w krutej dłóni, zwjeselić a wozbožować: 226 wšitkich, tež w najnišej hěći, mjenuje wón swoje dźěći, lubosć jeho wóčko swěći -- tuž my Serbjo postańmy a zaspěwajmy Sławu kralej zawyskajmy! (Zejler)
Wobaj: Po dźělenju a po sylzach, po tyšnosći a strachotach so lubosć hori mócnišo a wozbožuje zbóžnišo; na ličku róže womłodźa a w wóčku swjate płomjenja. (Zejler)
A nětko hladaj sebi do swědomja, hač sy tež tajke lisćičko, abo hač sy kruty a dźeš, najebać wětrow a wabjenjow a ćežow, njepřestawajcy a njechabłajo za tym jenym, rozsudnym, wěčnje wozbožowacym kóncom. (Katolski Posoł 1914)
Rjenšoho - tak čitam w joho něžnej duši -, rjeńšoho dyžli lubosće, bóle wozbožowacoho dyžli swětła a sylnišoho dyžli žiwjenja njeje; hdyž je lubosć, kotraž so w nadobnej, ale wot tyšenych słabosćow zlemjenej wutrobje płomjeni, hižo tak rjana; a hdyž je žiwjenjo, kotrež tudy w kraju smjertnych we sebi začuwamy, hižo tak mócne, kak wozbožowace dyrbi tola być swětło bjez ćmy: kak rjana lubosć bjez słabosćow a brachow, kak mócne žiwjenjo bjez smjerće? (Katolski Posoł 1912)
Swój lud, nas, Knježe, wozbožuj, nas dźědźićelow wobdaruj! (Wosadnik 1979)
Štóž chce sebi strowosć a swojej swójbje wozbožowacy měr a pokoj zarućić a zachować, wobstaraj sebi do domu Si-Si-napoje. (Katolski Posoł 1911)
Štóž chce sebi strowosć a swojej swójbje wozbožowacy měr a pokoj zarućić a zachować, wobstaraj sebi do domu Si-Si-napoje. (Katolski Posoł 1911)
Štóž chce sebi strowosć a swojej swójbje wozbožowacy měr a pokoj zarućić a zachować, wobstaraj sebi do domu Si-Si-napoje. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]