zaplanować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zaplanować

zaplanować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zaplanuju zaplanujemoj zaplanujemy
2. zaplanuješ zaplanujetej (-taj) zaplanujeće
3. zaplanuje zaplanujetej (-taj) zaplanuja (zaplanuju)


aspekt p/ip
transgresiw zaplanujo, zaplanujcy, zaplanowawši
prezensowy particip zaplanowacy
preteritowy particip zaplanowany
ł-forma zaplanował, zaplanowała, zaplanowało,
dual: zaplanowałoj, plural: zaplanowali (zaplanowałe)
werbalny substantiw zaplanowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zaplanowach zaplanowachmoj zaplanowachmy
2. zaplanowa(še) zaplanowaštej zaplanowašće
3. zaplanowa(še) zaplanowaštej zaplanowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zaplanujmoj zaplanujmy
2. zaplanuj zaplanujtej (-taj) zaplanujće
3. zaplanuj, njech zaplanuje zaplanujtej (-taj) njech zaplanuja (zaplanuju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-pla-no-wać

Wurjekowanje

IPA: zaplanou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zaplanowaše je 0x dokładźene, zaplanowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Přikłady:

[1] Ale tež tajke jězdženje po času podhladne, a Wobuza sej mysleše, hdyž kumšty za woknom sedźo wobkedźbowaše, zo je šef zaplanował připołdniši sport. (Koch)
Schadowanka ma něnto teke w Dolnej Łužycy južo mału tradiciju a Domowinske wjedmstwo tamneje župy jo ju zasej zaplanowała za lěto 1992. (Rozhlad 1992)
Ći, kotřiž mějachu nazhonjenja z interpretowanjom Krawcowych twórbow, běchu na ćeže nastajeni a běchu dosć časa za přihoty zaplanowali. (Rozhlad 1999)
Wětšy źěł zarědowanja smy zaplanowali za diskusiju, z kotarejež docakujomy dalšne pokazki, co rozsuźenje za to serbske resp. (Rozhlad 1999)
Wola-li awtorojo k zaklučowanju němčinu, zda so, zo je relatiwnosć coděrowanskeho srědka zaplanowana, kaž na př. (Rozhlad 1999)
Restawracija je zaplanowana. (Rozhlad 1998)
Za kónc zańdźeneho lěta hižo zaplanowane čitanje z tekstow Tharaeusa, wobrubjene z hudźbu 16. (Rozhlad 1998)
Stajnje zaplanowane běchu wopyty pola serbskich přećelow, předewšěm pola Muki, ale tež pola znatych fararjow a wučerjow. (Rozhlad 1996)
Ekskursija na dnju do zahajenja wuradźowanjow - kotraž nowum lětušeho schadźowanja - je so wulkeho wothłosa dla za přichodne zetkanj e, kotrež budźe 1997 we Wienje, znowa zaplanowała. (Rozhlad 1996)
Přeco zaplanowachu wjerškowe wunoški; 800 dt na hektar. (Krawc)
Zbližištaj so zaso a Milenka přińdźe na swět, hačkuli njebě zaplanowana. (Čornakec)
To Marta tak a tak zaplanowała, dokelž tutón lěsk z wěstosću mjeńši hač něhdyša Dračownja. (Čornakec)
Při tym měł so poprawom do dźěła dać, tež jeho wustajeńca je w galeriji hižo kruće zaplanowana. (Čornakec)
Dirigentka Judith Kubicec: Wurunane proporcije zhromadneje zwučenosće wokalnych a orchestrowych hłosow přeswědčace zaplanowanje kulminacije a wuwiće zamóžnosćow wukonow solistow a chórow su při njesłe rezultat, hódny najwyšeho pripóznaća. (Rozhlad 1995)
Po dotalnych nazhonjenjach najskerje nichtó do realizowanja tajkeho předewzaća 410 njewěrješe, VWV ani ćišćernje za zho- towjenje tutych knihow, ani matricy za "serbske pismiki njezaplanowa. (Rozhlad 1994)
Tež druzy mějachu podobne začuće, dokelž so za hru jenož pjeć tydźenjow probow zaplanowało. (Rozhlad 2000)
Štóž so na interpretaciju tajkeje kompozicije zwaži, dyrbi drje wjele wjace zwučowanskeho časa zaplanować hač za někotružkuli ćežojtu klasisku twórbu. (Rozhlad 2001)
Nikano~ bohahanjenja Jako Nikanor zhoni, zo steja Judasowe wójska w městnosćach Samarie, zaplanowa wón, so na sabaće bjeze wšeho stracha na nich walić. (Stary zakoń 1976)
Kruće zaplanowana je tež hižo konferenca w druhej połojcy meje přichodneho lěta w Moskwje. (Rozhlad 1991)
W času WTR je dźě wšo móžne, wšo so projektuje přichod spokojenych so zaplanuje ("Wopyt na Wałporu"). (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]

allow for, budget, plan

]] [[:en:allow for, budget, plan

(en)]]