zarejować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zarejować

zarejować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zarejuju zarejujemoj zarejujemy
2. zarejuješ zarejujetej (-taj) zarejujeće
3. zarejuje zarejujetej (-taj) zarejuja (zarejuju)


aspekt p
transgresiw zarejujo, zarejujcy, zarejowawši
prezensowy particip zarejowacy
preteritowy particip zarejowany
ł-forma zarejował, zarejowała, zarejowało,
dual: zarejowałoj, plural: zarejowali (zarejowałe)
werbalny substantiw zarejowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zarejowach zarejowachmoj zarejowachmy
2. zarejowa zarejowaštej zarejowašće
3. zarejowa zarejowaštej zarejowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zarejujmoj zarejujmy
2. zarejuj zarejujtej (-taj) zarejujće
3. zarejuj, njech zarejuje zarejujtej (-taj) njech zarejuja (zarejuju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-re-jo-wać

Wurjekowanje

IPA: zaʀei̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zarejowaše je 0x dokładźene, zarejowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Přikłady:

[1] Dźělčki procha ležachu zaso na dróze a čakachu na druhi dźeń, hdyž jich awta a motorske znowa do powětra storhnu a sej z nimi dźiwju reju dźěławeho dnja zarejuja. (Koch)
Nětko hišće jónu zaspěwaja, a potom rjeknje něchtó, zo sej nětko tu a tež w kulturnym domje wjesele zarejuja. (Brězan)
Zo sympatiski muž z róžkojtym mjezwočom z tym, zo jeho z někajkim spisowaćelom zaměni, bjeze wšeje złeje wole nowe a najskerje hišće hórše šmjatancy napředźe, zapřimny Jakub Kušk tohorunja, a dokelž jeho cyłe nazhonjenja rěkachu, zo sej mylenja wyšnosćow na chribjeće małeho muža zarejuja, přinygny wón tym třom, kotřiž nětkole z přecelnym 269 posměwkom na njeho hladachu -- samo tule zamołwity zastojnik so posměwowaše, hdyž tež trochu ćežkotnje --, runje tak přećelnje a zawrě durje zady so a Krabata bjez kajkehožkuli wujasnjenja za jeju spěšny wotchad. (Brězan)
Prěnja wot Kubanki za SLA choreografowana reja, kotraž so w mjenowanym programje zarejowa, pochadźa na "př. (Rozhlad 1993)
Po tym, zo běchu młode talenty hižo na wječornych Ptačich kwasach spočatk lěta zarejowali a zaspěwali, poby skupina z wjace hač 40 dźěćimi w juliju na mjezynarodnym zetkanju w Ballenstedće, na "1. (Rozhlad 1999)
Na přikład widźachmy orientalisku reju po serbskich 'melodijach, kotruž nam hewak jako molarka znata Marion Kwicojc z Markkleeberga zarejowa. (Rozhlad 1998)
T\ be\ te\ skupinu serbskich hercow a rejowarjow skazal, ki\ nam na wjesnej \x9eurli stare ludowe reje zahudzichu, "zaspewachu a zarejowachu: ,Och rozmilena lubka moja (Brankačk)
A nan rjekny: "Starši, zarejuj ze swojej. (Ludowe bajki 1955)
A nan rjekny młódšemu: "Młódši, zarejuj ty! (Ludowe bajki 1955)
Hdyž z nim zahwizdaš, to wšo zarejuje. (Ludowe bajki 1955)
Tak ćežko je, tole zwoprawdźić \x85 4 W swětłomjetakomaj zarejuje mjećel swoju reju. (Krawc)
A rjekny nan młódšemu: ,,Młodši, zarejuj ty! (Nedo)
Dlěje chcyli sej jich na jewišću dźeržeć a wobdźiwować, kak sej młodźi ludźo z tym kiž je sej přehłuboko do karančka pohladnył zarejuja a kak kóždy swoje rejwarske zamóžnosće wustaja, doniž to samo na blidźe zarejujo njedopokaza. (Rozhlad 1995)
Ze sněženku zarejuje, doły z njej wšě wuruna. (Žadyn happy end 2001)
Haj, woprawdźe rjenje je było, hdyž so mištr a joho mandźelska po tak prawje serbskim wašnju z kóždym dźěłaćerjom tak přećelnje rozmołwještaj, a knjeni mištrowa so njehańbowaše, z dźěłaćerjemi swojoho mandźelskoho sebi wjesele zarejować. (Katolski Posoł 1913)
Ale woni 'postarachu so wo nowy kamušk w stawiznach schadźowanskich programow, dokelž zhladachu sej a daštej zarejować brjuchorejwarce. (Rozhlad 1997)
Ralbičan šulerjo w narodnych drastach a serbscy gymnaziasća z Budyšina lóštnje zarejowachu. (Rozhlad 1997)
A skónčnje zestupachu so črjódka małych holčkow z kudźerjawymi włóskami a běłe zdrasćene a zarejowachu wjesołu rejku. (Katolski Posoł 1916)
Wšón překłapjeny přiwobroći so wón k tym dźěćom a hladaše, što tola tu před nim so stawa, a wón hladaše jim do wočow a jomu bu, jako wone k njomu rěčałe: "Luby wojako, njech ći takle zarejujemy; my dźěn mamy tebje tak rady. (Katolski Posoł 1916)
Młody elefant móhł sej nablaku zarejować. (Wornar)
Sofija z radosću zarejowa a wobeju wobjima. (Čornakec)


Přełožki[wobdźěłać]