K wobsahej skočić

zlikwidować

z Wikisłownika

zlikwidować

wosoba singular dual plural
1. zlikwiduju zlikwidujemoj zlikwidujemy
2. zlikwiduješ zlikwidujetej (-taj) zlikwidujeće
3. zlikwiduje zlikwidujetej (-taj) zlikwiduja (zlikwiduju)


aspekt p
transgresiw zlikwidujo, zlikwidujcy, zlikwidowawši
prezensowy particip zlikwidowacy
preteritowy particip zlikwidowany
ł-forma zlikwidował, zlikwidowała, zlikwidowało,
dual: zlikwidowałoj, plural: zlikwidowali (zlikwidowałe)
werbalny substantiw zlikwidowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zlikwidowach zlikwidowachmoj zlikwidowachmy
2. zlikwidowa zlikwidowaštej zlikwidowašće
3. zlikwidowa zlikwidowaštej zlikwidowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zlikwidujmoj zlikwidujmy
2. zlikwiduj zlikwidujtej (-taj) zlikwidujće
3. zlikwiduj, njech zlikwiduje zlikwidujtej (-taj) njech zlikwiduja (zlikwiduju)Ortografija

Dźělenje słowow: zli-kwi-do-wać

Wurjekowanje

IPA: zliku̯idou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zlikwidowaše je 0x dokładźene, zlikwidowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] likwidować; wotstronić; wotstronjeć; wotstronjować; zničić; ničić; kóncować

Přikłady:

[1] Tak ryzy serbska kombinacija Ašule so zlikwidowa a z tym nastachu kombinaty AB šulow a to w tajkich wjeskach kaž Pančicy a Worklecy, hdźež němska mjeńšina so nochcyše podwolić serbskej rěči a swojim dźěćom zakazowaše serbsce rěčeć. (Rozhlad 1992)
Černy pušćeny a jeho předmjet zlikwidowany, so jeje studij njepřipózna a wona dyrbješe jón z předmjetom čěskosłowakskich stawiznow narunać. (Rozhlad 1992)
Cyrila a Metoda po 1937 zlikwidowali a inwentar němskim ćišćernjam rozdawali. (Rozhlad 1999)
Zawěsće mje zrozumiće, zo sym hłuboko zrudźeny, zo su so wšě tele wudobyća z lochkej ruku zlikwidowali. (Rozhlad 1999)
Sydom měsacow po tym prěni serbski wučerski wustaw zlikwidowachu. (Rozhlad 1998)
Jana Cyža, zajachu, druhich přesłyšowachu; mějachu argument za to, zo bychu Serbske Nowiny a nakładnistwo zlikwidowali. (Rozhlad 1996)
Wón chce wšitkich zlikwidować, kotřiž so jemu njepodwola, so před nim njepokłonja a wojałmožnju njeproša. (Rozhlad 1996)
Wo tysacach zlikwidowanych ludźo njezhonja. (Kubašec)
Chcyše wosebje tež tamnu wjes widźeć, w kotrejž jako SS-standartenf\ pólski lacaret zlikwidował. (Kubaš)
Z jeho zběhnjenjom zlikwidowa so tež Budyske kubłanje serbskich pedagogow. (Rozhlad 1991)
Něhdyši Serbski wučerski wustaw bu zlikwidowany - z njeho nasta Fachowa šula za socialnu pedagogiku. (Rozhlad 1991)
Swójsku młodźinsku nowinu smy 1960 sami zlikwidowali z argumentom, zo móhli młodostni tola serbski dźenik ß čitać. (Rozhlad 1995)
Snano nas, inteligencu, někak zlikwiduja, äle naš lud budźe žiwy. (Rozhlad 1995)
Cyrila a Metoda zlikwidowali a inwentar něm- skim ćišćernjam rozdawali, modernu rotačku (Rotationsmaschine za ćišć nowin) hač do Bratislavy dowjezli. (Rozhlad 1994)
A hdyž naši předchadnicy njezadwělnje tutu kulturnu diferencowanosć, tule naročnišu formu nałožowanja serbskeje rěče zaručichu, chcyli my dźensa tajki časopis zlikwidować, jenož dokelž je zajimawši za kruh kubłanych, kotryž wšak njeje mjeńši hač před lětstotkom? (Rozhlad 2000)
Literarny muzej bu zlikwidowany. (Rozhlad 2000)
Kónc pjećdźesatych lět, hdyž su so wusydleni Łemkojo zaso do swojich wsow w Karpatach wróćili, je komunistiske knježerstwo grjekskokatolske bože słužby zakazało a wosady a wosadne organizacije zlikwidowało. (Rozhlad 2001)
Znate kubłanišćo katolskeho duchowneho dorosta, Serbski seminar w Praze bu zlikwidowany. (Rozhlad 2001)
Towaršnosć SPL bu wot fašistow zlikwidowana, tola hnydom po wuswobodźenju Čěskosłowakskeje 1945 so wobnowi. (Rozhlad 1990)
Pólska akademija wuměłstwow, kiž bu w lěće 1951 politiskich přičin dla zlikwidowana, je znowa swoju dźěławosć zahajiła. (Rozhlad 1990)
Tónle tydźenik so před něšto lětami, kaž so w "Trybunje Robotniczej" pisa, pod wobskorženjom, zo "čini wosebitu politiku w zwisku z Polakami za Olzu a Serbami w NDR" zlikwidował. (Rozhlad 1990)


Přełožki

[wobdźěłać]