zrealizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zrealizować

zrealizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zrealizuju zrealizujemoj zrealizujemy
2. zrealizuješ zrealizujetej (-taj) zrealizujeće
3. zrealizuje zrealizujetej (-taj) zrealizuja (zrealizuju)


aspekt p
transgresiw zrealizujo, zrealizujcy, zrealizowawši
prezensowy particip zrealizowacy
preteritowy particip zrealizowany
ł-forma zrealizował, zrealizowała, zrealizowało,
dual: zrealizowałoj, plural: zrealizowali (zrealizowałe)
werbalny substantiw zrealizowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zrealizowach zrealizowachmoj zrealizowachmy
2. zrealizowa zrealizowaštej zrealizowašće
3. zrealizowa zrealizowaštej zrealizowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zrealizujmoj zrealizujmy
2. zrealizuj zrealizujtej (-taj) zrealizujće
3. zrealizuj, njech zrealizuje zrealizujtej (-taj) njech zrealizuja (zrealizuju)Ortografija

Dźělenje słowow: zre-a-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: zʀealizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zrealizowaše je 0x dokładźene, zrealizowa (móže tež něšto druhe być) 4x.

Synonymy:

[1] zwoprawdźić; zwoprawdźeć; realizować; do skutka stajić; do skutka stajeć; zwoprawdźować; zeskutkownić; zeskutkownjeć

Přikłady:

[1] Wyše toho by był nadawk, připodobnjenje kulturnych kubłow dźensnišej woprawdźitosći, zwjazanje zawostajeneho z přitomnosću do žiwjenja hódneje perspektiwy wuměłsce zrealizować. (Rozhlad 1993)
Tež w tym tči wažna přičina, zo Kocor swój operowy projekt njedokónči a njezrealizowa, haj operu pozdźišo lědma hišće naspomni. (Rozhlad 1993)
Tutón w kónčnej wersiji opery pobrachowacy chor pokaza po mojim měnjenju na pozdźišo zaćisnjenu ideju Kocora, stworić ,,serbsku narodnu operu<<, kotraž so falowaceho kmaneho sujeta dla njezrealizowa. (Rozhlad 1993)
Ludowe nakładnistwo Domowina spózna wažnosć a trěbnosć dźěła, a po dlěšich jednanjach wupraji zwólniwosć, ćišć na swoju ruku zrealizować. (Rozhlad 1993)
Tola hłowny podźěl na zrealizowanju wobšěrneho programa wuprawy měještaj knjezaj dr. (Rozhlad 1993)
Wićaz w swojim programje předwidźał a zrealizować spytał. (Rozhlad 1992)
Bohužel njehodźeše so cyły program přeprošenjow zrealizować, dokelž njebě pjenježny fonds sčasom zawěsćeny. (Rozhlad 1992)
Do přichodnych lět přejemy skromnej, swěrnej narodnej prócowarce Miloslavje Lorencovej měr a mocy za dalše sorabistiske dźěło a za zrealizowanje jeje planow a wjeselo nad serbskim žrwjenjom, wuspěšnje so rozwiwacym. (Rozhlad 1992)
Wón je so po druhej swětowej wójnje zasadźował za doprědkarski směr Domowiny, najprjedy jako čłon Centralneho serbskeho ludoweho wuběrka wot apryla 1948, zo by so ",,Serbski zakoń zrealizował. (Rozhlad 1992)
Su se někotare žycenja a naraźenja sformulowali, kotarež se w perspektiwje tak abo hynac goźe zrealizowas. (Rozhlad 1992)
Wićaz w swojim programje předwidźał a zrealizować spytał. (Rozhlad 1992)
Wićaz w swojim programje předwidźał a zrealizować spytał. (Rozhlad 1992)
Potom by so tež dalši projekt Jakuba lóže zrealizować móhł, mjenujcy skału na Pětrancec honach znowa wotewrěć. (A. Nawka)
Žana z tutych třoch změnow njezamó Filipa zahorić, a tuž zwosta jemu jeničce hišće jedna štwórta, kotraž wšak by so najćešo zrealizować dała: Haj, najrjeńšo by było, zesamostatnić so a snano kaž nan załožić sej wozydłownistwo; k tomu wšak wěsty "kapital trěbny. (A. Nawka)
Tón pak zdaše so jemu zwoprědka tak chrobły, zo so jeho sam stróži a wzda so najprjedy wšěch kročelow, kotrež bychu k zrealizowanju tuteje mysle dowjesć móhłe. (A. Nawka)
W měsće pola wšelakich znatych pobył \x96 zwjetša němskich \x96, tež pola někotrych wobchodnikow, pječa zo by trochu rumpodicha honił, we woprawdźitosći wšak, zo by tam při bjesadźe něštožkuli zhonił, štož móhł k zrealizowanju swojich zaměrow trjebać. (A. Nawka)
Zdobom přesahuje wón pak, dźiwajo na šěrokosć materiala a zapołoženu metodu, daloko přez Wirtha prěnjotnje wotmysleny a zrealizowany rozměr. (Rozhlad 1998)
Tu da so wočiwidnje funkcionalna změna wobkedźbować, w kotrejž druhe rumowe a časowe komunikaciske wobłuki funkcije přewozmu, kotrež su so hač dotal w swójbje zrealizowali. (Rozhlad 1998)
Tu da so wočiwidnje funkcionalna změna wobkedźbować, w kotrejž druhe rumowe a časowe komunikaciske wobłuki funkcije přewozmu, kotrež su so hač dotal w swójbje zrealizowali. (Rozhlad 1998)
Nimo toho njesteješe za tajkim činom žana realna towaršnostna móc, kotraž by jón zrealizować móhła. (Rozhlad 1998)
Dalše čakaja na zrealizowanje. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]

  • jendźelski: [1] [[realize, put into practice, implement
realize, put into practice, implement

]] [[:en:realize, put into practice, implement

(en)]]