wobkedźbować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobkedźbować

wobkedźbować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobkedźbuju wobkedźbujemoj wobkedźbujemy
2. wobkedźbuješ wobkedźbujetej (-taj) wobkedźbujeće
3. wobkedźbuje wobkedźbujetej wobkedźbuja (wobkedźbuju)
aspekt ip
transgresiw wobkedźbujo, wobkedźbujcy, wobkedźbowawši
prezensowy particip wobkedźbowacy
preteritowy particip wobkedźbowany
ł-forma wobkedźbował, wobkedźbowała, wobkedźbowało,
dual: wobkedźbowałoj, plural: wobkedźbowali (wobkedźbowałe)
werbalny substantiw wobkedźbowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobkedźbowach wobkedźbowachmoj wobkedźbowachmy
2. wobkedźbowaše wobkedźbowaštej wobkedźbowašće
3. wobkedźbowaše wobkedźbowaštej wobkedźbowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobkedźbujmoj wobkedźbujmy
2. wobkedźbuj wobkedźbujtej (-taj) wobkedźbujće
3. wobkedźbuj, njech wobkedźbuje wobkedźbujtej (-taj) njech wobkedźbuja (wobkedźbuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-kedź-bo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opkedʑbou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobkedźbowaše je 127x dokładźene, wobkedźbowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] dźiwać; kedźbować; hladać; wopomnić; wopominać; wobčušlić; wobčušlować; přesłyšować

Přikłady:

[1] Při nastatym njeměrje, blizkosći někotrych łódźi a młhowym wjedrje njemóžeše łódź 12 načinjenu škodu wěsće wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
To je so nic jenož tón króć, ale tež wosebje w adventskim a póstnym času a před wulkimi swjatymi dnjami wobkedźbowało. (Katolski Posoł 1915)
Štož wulki pjatk Jězus wuči, smy mało wobkedźbowali dotal abo z cyła kedźbu njeměli. (Katolski Posoł 1915)
To wšitko móžeš we wšědnym žiwjenju našoho ludu a joho rěči wobkedźbować a kóždy dźeń słyšeć. (Katolski Posoł 1915)
W cyłym wšědnym žiwjenju móžeš to wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
Dźowcyne dźěło by to najbóle było, džezu naliwać, za žur so postarać, chlěb měsyć, hibanjo ćěsta wobkedźbować, wuhibane ćěsto z dźěže brać, pokruty (pochuty) kuleć a do pjecy nosyć. (Katolski Posoł 1915)
Susodne wsy, kaž Swinjarnja, Zejicy, Nowy Dwór, Nowe Městačko, Wotrow, Jawora, Pančicy, Kukow a Marijna Hwězda słušeja do wobkedźbowacoho wokrjesa. (Katolski Posoł 1915)
Tón hižo za Kanecy postajeny wokrjes k wobkedźbowanju so nětko wo Staru Cyhelnicu, Khrósćicy, Kozaricy a Wudwor powjetši. (Katolski Posoł 1915)
Słužownik Boži sam je wučisćiwši sporjedźa a bórzy so wot ludu nutrnje česćowaše a napadne dźiwy a hnady so wobkedźbowachu. (Katolski Posoł 1915)
Mjez tym, zo pak wjetšina z nich w bitwičcy spada, přeruba so Běmak z někotrymi towaršemi k němskomu wójsku, tak zo móžeše jomu swoje wobkedźbowanja zdźělić. (Katolski Posoł 1915)
Kaž je so wobkedźbowało, su wosebje dźěći, kotrež hałzy a hałžki wottorhaja a wódrěja a z wačokami wotnošuja, zo bychu je potom tola jenož preč ćisnyłe. (Katolski Posoł 1915)
Bu wobkedźbowane, zo ludźo wjacy tak wulkeje zajimawosće na tychle we wjele časopisach woćišćanych zapisach wojakow, kotřiž su na te abo tamne wašnjo do njezboža přišli, nimaja kaž prjedy, wosebje drje tež tohodla, dokelž domjacy wo wobstojnosćach wojakow w polu dla wulkoho postupa póstowoho zwjazanja najbóle wjele prjedy njeposrědnje wozjewjenjo podawkow dóstanu, hač přez tamne zapisy. (Katolski Posoł 1915)
Připisy z podpisanym mjenom a z prawej podatej adressu su so wobkedźbowałe a wěcy přepytowałe, tola njeje so ani jónkróć wobskoržowanjo jako prawe wupokazało. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž japoštoł swój puć přez ludy přibóžstwu podate spočinaše, wjedźechu joho jandźelojo najprjedy k tym, kotřiž běchu přirodźeny zakoń wobkedźbowali abo najmjenje so joho zdalili, kotřiž so zrali za křćeńcu abo pokutu zdachu. (Katolski Posoł 1915)
Tući maja na njepřećelej najbližšich městnach joho městnosć, sylnosć a hibanjo wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
Torpedo trjechi, što pak wuskutkowa, njemóžeše naš podmórnik wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
To je sćěhwk tohole hłupoho a strašnoho wašnja, kotrež móžeš často wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
Sće hižo hdy na kwasach "po kofeju chodźenjo" wobkedźbowali? (Katolski Posoł 1915)
Chcedźa-1i so wojacy tež wjesć, trjeba bataljon 100 wozow Wjednicy dyrbja tute ličby wšitke we hłowje měć a je při swojich zarjadowanjach wukazach wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
Nadběhi wotrazyć pomhachu tež naši lětarjo, kotřiž z njewuprajitej zmužitosću zlěty k wobkedźbowanju činjachu. (Katolski Posoł 1915)
Tón wobkedźbowaše 215 swójbow, kotrychž starši pijachu. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

observe, consider

]] [[:en:observe, consider

(en)]]