kedźbować

z Wikisłownika

kedźbować

kedźbować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kedźbuju kedźbujemoj kedźbujemy
2. kedźbuješ kedźbujetej (-taj) kedźbujeće
3. kedźbuje kedźbujetej kedźbuja (kedźbuju)
aspekt ip
transgresiw kedźbujo, kedźbujcy, kedźbowawši
prezensowy particip kedźbowacy
preteritowy particip kedźbowany
ł-forma kedźbował, kedźbowała, kedźbowało,
dual: kedźbowałoj, plural: kedźbowali (kedźbowałe)
werbalny substantiw kedźbowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kedźbowach kedźbowachmoj kedźbowachmy
2. kedźbowaše kedźbowaštej kedźbowašće
3. kedźbowaše kedźbowaštej kedźbowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kedźbujmoj kedźbujmy
2. kedźbuj kedźbujtej (-taj) kedźbujće
3. kedźbuj, njech kedźbuje kedźbujtej (-taj) njech kedźbuja (kedźbuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kedź-bo-wać

Wurjekowanje

IPA: kedʑbou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kedźbowaše je 63x dokładźene, kedźbowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] kedźbu dawać; kedźbu dać; kedźbu měć; dźiwać; myslić; hladać; złoženy być; zmysleny być; stać; prócować so; wobkedźbować; wopomnić; wopominać; na so kedźbu brać; jako by wši wuběrał; na straži być sym

Přikłady:

[1] Tak dźěchu hromadźe dale, a Bohusławk mějesche z cuzym hólcžecom tak wjele powědacź, zo pódla skoro na nicžo druhe njekedźbowasche. (Schmid)
Pschetož sto wěcow, na kotrež my druzy ludźo wschědnje - 24 - je widźicy ani njekedźbujemy, běchu Bohusławkej lube dźiwy, a wina wschelakich joho napraschowanjow. (Schmid)
Z joho Wutroby čerpać budźemy móc k přenjesenju ćerpjenjow a bědow wójny, za žiwjenjo krutoho wotrjekowanja, kaž je we wójnskim času za kóždoho winowatosć, za wutraćo w sćerpnosći a modlitwje; móc, hdyž je trjeba tež škodu a poražki znjesć, móc, naše dobyća znjesć a skónčne dobyćo, kotrež chcył Bóh nam bórzy wobradźić, haj móc a hnadu, zo dobyćo nas samopašnych a přehordych njesčini, zo ze swojimi samsnymi dobyćemi njebychmy předobyći byli, ale w pokornym dźaku Bohu česć damy a, hdyž je so měr zas wróćił, zo na dobrych pućach wostanjemy a doprědka kročimy spominajcy na słowo profety: Tak praji Knjez, twój wumožnik, Swjaty Israela: Ja, twój Knjez, twój Bóh sym, kiž tebje wuču wužitne, a tebje wjedu na puću, kotryž maš hić; o zo by kedźbował na moje kaznje! (Katolski Posoł 1915)
Jako štomowy stražnik kedźbowaše nad płodom na hałzy wisacym. (Katolski Posoł 1915)
Tež Kilian běše na misionarowym prědowanju za dźěći był a jara rjenje kedźbował. (Katolski Posoł 1915)
Kralej samomu zezda so tajkele njekedźbowanjo joho wosoby trochu dźiwne a wón so wopraša, hdźe dha je hospoza. (Katolski Posoł 1915)
Kak by móžno było, jich modlitwy njekedźbować a jich dowěru jebać, hdyž z tajkej lubosću k nam rěčachu. (Katolski Posoł 1915)
Zmysły, z dźěła wob cyły dźeń mučne přestachu kedźbować. (Katolski Posoł 1915)
Při sadźenju wšelkich šósadkow ma so na to kedźbować, zo koruški runje do zemje du a zo njejsu zhibnjene, tak zo kónc horje tči; tajke rostliny chorja hewak njedźele dołho. (Katolski Posoł 1915)
Swoje pokłady zestajejo kedźbowaše na wšitke čłowjeske słabosće. (Katolski Posoł 1915)
Balkan pak njemóžeše Ruska dobyć bjez toho, zo by Awstrisku porazyła, kotraž žarliwje z najwažnišich winow na to kedźbowaše, zo njeby Balkan knjeza přeměnił. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla rěka we wšitkich tajkich domach a twarjenjach kedźbować! (Katolski Posoł 1915)
Hdyž wón widźi rjane hwězdne njebjo, mysli na dny dźěćatstwa, hdyž z maćerju kedźbowaše na rjane hwěžki. (Katolski Posoł 1915)
To je hnujace, kak so kejžor wo swojoho lěkarja w tajkich padach stara a kruće na tym wobstoji, zo by so Kerzl hladał a na so kedźbował. (Katolski Posoł 1915)
Ja wot Boha sym wupósłany Na Serbow narod kedźbować, Kiž, pola Boha lubowany, So zdźeržeć ma a zastarać. (Katolski Posoł 1915)
Haj, su čućiwe duše, kotrež při wšej pobožnosći na kóžde słowo, kóždy počink a kóžde pohladnjenjo bližšoho kedźbuja, zo bychu něšto namakałe, štož mohło je ranić. (Katolski Posoł 1915)
Přede mnu, w prěnich rynkach wojakow stoješe cyle młoduški dragunar, kotryž ze swětłym wóčkom na mnje zhladowaše a widźomnje kedźbujo na mnje posłuchaše. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla njech kóždy na tajkich škódnych dundakow kedźbuje. (Katolski Posoł 1915)
Bratře, kedźbuj, snadź ju wuhladaš, prjedy hač budźe přepozdźe, prjedy hač swój morjacy kłok do twojeje wutroby - do twojeje lubosćiweje, swěrneje, mócneje, miłeje wutroby wutřěli! (Katolski Posoł 1915)
Šwjerč njekedźbowaše pak ani na jejne sło- wa ani na jejne pokazowanja, ale prašeše so přeco něšto druhe, bledźeše to, baješe tamne, skoči pak tu na bok pak tam, hladaše do wšěch bokow wokoło so, zahlada so pak na to pak na něšto druhe; pak njebě mrowine słowa doro- zymił a prašeše so zaso, pak poča piskać a sebi hrajki činić, zo jenož so čas miny a ničo činić njetrjebaše. (Zejler)
Štóž pěknje na so kedźbuje, tón jeho sobu njesrěbnje. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]