K wobsahej skočić

adresować

z Wikisłownika

adresować

adresować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. adresuju adresujemoj adresujemy
2. adresuješ adresujetej (-taj) adresujeće
3. adresuje adresujetej adresuja (adresuju)
aspekt ip
transgresiw adresujo, adresujcy, adresowawši
prezensowy particip adresowacy
preteritowy particip adresowany
ł-forma adresował, adresowała, adresowało,
dual: adresowałoj, plural: adresowali (adresowałe)
werbalny substantiw adresowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. adresowach adresowachmoj adresowachmy
2. adresowaše adresowaštej adresowašće
3. adresowaše adresowaštej adresowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. adresujmoj adresujmy
2. adresuj adresujtej (-taj) adresujće
3. adresuj, njech adresuje adresujtej (-taj) njech adresuja (adresuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-dre-so-wać

Wurjekowanje

IPA: [adʀesou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne adresowaše je 2x dokładźene, adresowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] List běše na Gretu adresowany a pisany před dźesać lětami. (Brězan)
A dokelž we wonych rozsudnych pjatnaće lětach našeho narodneho hyća - z lěta I 9 3 5 do lěta połsta snadź - hyć Serb, sej politiski engagement wužada, njejsu moje basnje w dalokej měrje wuron lyriskich hodźinkow, ale dźěl dźěła wšědnych politiskich dnjow, a njejsu wone adresowane na pokojneho čitarja za ćichim, ale wuměrjene, zo bychu z połnym hłosom wo zjawnych wěcach zjawnje k zjawnosći rěčeli. (Brězan)
Wony wulki apel nawjedowacych wědomostnikow ze wšeho swěta, adresowany na wšěch zamołwitych za dalši běh wěcow na našim planeće - kaž na regěrowacych tak na slědźacych - Ceballo jako jenički z koryfejow njepodpisa. (Brězan)
Nadobo w dobje ,přewróta, započachu někotři moji znaći z Budyšina swoje listy tak adresować Lwiw. (Rozhlad 1993)
Na tónle lud adresowaše swoje literarne a publicistiske dźěła. (Rozhlad 1993)
Jeje zajim běchu hłownje přeća a akcije Serbow wubudźili a jich do Prahi a Moskwy adresowane poselstwa. (Rozhlad 1993)
To samsne płaći za mojeho Zahorskeho dźěda, jenož z rozdźělom, zo njejsmoj ze sotru jeho ženje tak woznamjeniłoj, ale zo je so dźěd sam na kartach a listach, kotrež běchu na naju adresowane, tak mjenował. (Rozhlad 1992)
Zezběrane su někak tři tysac na njeho adresowane listy, pisanych wot někak 800 ludźi. (Rozhlad 1992)
Tohodla prosy so wo to, korespondencu adresować na Maćica Serbska Póstowe naměsto 2 Serbski dom O-86oo Budyšin Rozhlad Boži naroddrjeworězba (1990) Cyrila Nawki z Wotrowa Foto: M. (Rozhlad 1992)
Často přińdźe jej zymna žołma napřećo, hdyž popadny lisćik z holčacych rynkow, adresowany na Jochena, abo hdyž Angelika 117 a Brigita swoje nohi předstajištej a hólcy na nje hladachu. (Młynkowa)
Dowujasnić pak njejsym móhł šěsć dopisnicow w čěskej rěči z lětow 1904 do 1906, kiž je Mikławš Andricki z přebywanja w Hajnicach, Zakupach a Žitawy adresował a pósłał knjezej krawcowskemu mištrej Alojsej Strnadej w Budyšinje na Mjasowych wikach čo 6 II. (Rozhlad 1998)
Wobšěrna serbska literatura, kiž je adresowana na młodeho čitarja, je wjara minimalnym stopnju puć k polskim dźěćom namakała, njemóže so tež dale předobyć přez haćenja niłkeje, komercielneje zapadneje literatury, kotraž na pólskich nakładnickich wikach dominuje. (Rozhlad 1996)
Swój list adresowaše Krušwica jara dostojnje: An die lö Redaktion der Tydźenska Nowina, z. (Zejler)
Krygarja adresował. (Zejler)
W zajimje dospołnišeje biografiskeje, dźěłostawizniskeje a kulturnohistoriskeje informacije, kotruz listowanje posrědkuje, rozsudźi so redakciska rada ZSĆ, wozjewić listy z pjera basnika a dopisy, na njeho adresowane. (Ćišinski)
W zajimje dospołnišeje biografiskeje, dźěłostawizniskeje a kulturnohistoriskeje informacije, kotruž listowanje posrědkuje, rozsudźi so redakciska rada ZSĆ, wozjewić listy z pjera basnika a dopisy, na njeho adresowane, a to po principje chronologiskeho rjadowanja, kotryž je basnik sam při wudawanju swojich basnjow nałožował. (Ćišinski)
Někotre listy, na basnika adresowane, njepředleža w serbskej rěči. (Ćišinski)
W zajimje dospołnišeje biografiskeje, dźěłostawizniskeje a kulturnohistoriskeje informacije, kotruž listowanje posrědkuje, rozsudźi so redakciska rada ZSĆ, wozjewić listy z pjera basnika a dopisy, na njeho adresowane. (Ćišinski)
W zajimje dospołnišeje blografiskeje, dźěłostawizniskeje a kulturnohistoriskeje informacije, kotruz listowanje posrědkuje, rozsudźi so redakciska rada ZSĆ, wozjewićlisty z pjera basnika a dopisy, na njeho adresowane. (Ćišinski)
W zajimje dospołnišeje biografiskeje, dźěłostawizniskeje a kulturnohistoriskeje informacije, kotruž listowanje posrědkuje, rozsudźi so redakciska rada ZSĆ, wozjewić listy z pjera basnika a dopisy, na nieho adresowane, a to po principje chronologiskeho rjadowanja, kotryž je basnik sam při wudawanju swojich basnjow nałožował. (Ćišinski)
Někotre dalše dopisy, na basnika adresowane, njepředleža w serbskej rěči. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]