cokorować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

cokorować

cokorować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. cokoruju cokorujemoj cokorujemy
2. cokoruješ cokorujetej (-taj) cokorujeće
3. cokoruje cokorujetej cokoruja (cokoruju)
aspekt ip
transgresiw cokorujo, cokorujcy, cokorowawši
prezensowy particip cokorowacy
preteritowy particip cokorowany
ł-forma cokorował, cokorowała, cokorowało,
dual: cokorowałoj, plural: cokorowali (cokorowałe)
werbalny substantiw cokorowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. cokorowach cokorowachmoj cokorowachmy
2. cokorowaše cokorowaštej cokorowašće
3. cokorowaše cokorowaštej cokorowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. cokorujmoj cokorujmy
2. cokoruj cokorujtej (-taj) cokorujće
3. cokoruj, njech cokoruje cokorujtej (-taj) njech cokoruja (cokoruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: co-ko-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: ʦokɔʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne cokorowaše je 0x dokładźene, cokorowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zacokorować; z cokorom posypać; z cokorom posypować; pocokorować

Přikłady:

[1] Njeležachu a nječapachu wjace hromadu stłóčeni w zajaslenym wozu, ale sedźachu přijomnje w dokoławokoło woknatym omnibusu, dróha pod nimi hładka kaž butrowy tykanc, wěcy wonka jasne a přećelne, nad nimi blědomódre njebjo z někotrymi šikowanymi mróčałkami, něžne a lochke kaž cokorowa wata. (Brězan)
Sym swojich Serbow lubować wuknył: hač Budyšana z lubozneje pahórčiny abo Kamjenčana horjeka mjez bohatymi honami, hdźež pšeńca a cokorowa rěpa rosće; hač Błótowčana, kiž so z cuzymi wopytarjemi ma, abo měsćana, kiž so wo wšo stara. (Rozhlad 1992)
K tomu ćahaše hišće z korba "wšelake maličkosće" wot słódkoho pjekarja; tež tykanc, cokorowany a sydrowany, běše pódla. (Katolski Posoł 1917)
Morchej je na puću, z 20 hektarami, cokorowa rěpa ze 64 hektarami\ jemu młody do rěče skoči. (Krawc)
Ja čitam najprjedy plan, na zakładźe hektarow a wobličenych wunoškow na hektar, a potom wam praju, što nětk woprawdźe mamy, w tysacach: žito 488 \x96 458 rěpik 55 \x96 32 běrny 870 \x96 608 cokorowa rěpa 122 \x96 53 (njeje hišće zawěsćene) morchej 630 \x96 32 tobak 180 \x96 84 (k tomu wot zawěsćernje 31) sad 48 \x96 17 (k tomu wot zawěsćernje 15) To wučini pod smuhu: 2393 \x96 1284 Morchej sama je nam přez poł miliona planowanych dochodow zežrała, a to žno nětk druhe "lěto. (Krawc)
Mać a Serbinowa z kwěćelom husacych pjerjow rozškrětu butru na ćopłe tykancy mazatej, srěńca a dźowka je cokorujetej, a Jěwa by to z nimaj činiła, doniž nan zaso za nimi wołał a wšitcy za dobrymi tykancami přimali njebychu. (Kubašec)
Pódia nich tež cokorowa sćina (Rohrzucker) palmowy a lany wosuch, dale rajsowa, lana a worjechows muka (Erdnuß a šrótowany wows, tomu wězo hišće sydk, wotruby a pšeńčna słoma. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]