K wobsahej skočić

darować

z Wikisłownika

darować

wosoba singular dual plural
1. daruju darujemoj darujemy
2. daruješ darujetej (-taj) darujeće
3. daruje darujetej daruja (daruju)
aspekt ip
transgresiw darujo, darujcy, darowawši
prezensowy particip darowacy
preteritowy particip darowany
ł-forma darował, darowała, darowało,
dual: darowałoj, plural: darowali (darowałe)
werbalny substantiw darowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. darowach darowachmoj darowachmy
2. darowaše darowaštej darowašće
3. darowaše darowaštej darowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. darujmoj darujmy
2. daruj darujtej (-taj) darujće
3. daruj, njech daruje darujtej (-taj) njech daruja (daruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: da-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: daʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne darowaše je 1x dokładźene, darowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] darić; woprować; k dispoziciji stajić; k dispoziciji stajeć; wěnować; dać

Přikłady:

[1] Ty sy z najmudrischich wotpohladanjow nana a macź a dźěcźo rozdźělił - o daruj namaj naju lube dźěcźatko z nowa, a daj, zo bychmy so wschitcy tsjo zas widźeli! (Schmid)
Hlej k połdnju zběhaju so módre hory, K połnocy ćěmna hola stražuje; A k nim a w njej so tula běłe dwory A zemja tuk a tyće daruje. (Katolski Posoł 1915)
Dźakować chce so redakcija tohorunja Domowinje, kiž daruje abonement štyrjom ze słowjanskeho wukraja kaž tež Maćicy Serbskej, kiž płaći z dochodow lětnych přinoškow sobustawow swojim člonam w tu- a wukraju abonement Rozhlada. (Rozhlad 1998)
Wone pak ju tež wukonješe njesprócniwje a swěrnje, ani zo by moskotajcy zdychło, abo so wobarało abo darowančka hladało. (Katolski Posoł 1917)
Kelko pjenjez daruja a sćelu Serbja casto dosć do wukraja a wukrajnych swjatnicow, hdźež cyły swět sćele a dawa, ale na naše hnadowne městno njemyslimy, abo snadź rěka, wšako je tu klóštr. (Katolski Posoł 1914)
Chorhowi pak, kotruž syn tón sławy połměsacej wzał, ju darował křižej, napis njesće do Waršawy: Ow, by to Europa cyła znała, zo je trón ju něhdy zachował, kotryž wona potom potorhała! (Ćišinski)
Dopominaše so na to, kak běchu zběrku za marionetki přewjedli, kotrež běchu za Serbow myslene; kak su serbskich studentow podpěrowali a jim knihi darowali. (Rozhlad 1991)
Mytuj jej wšu lubosć, kotruž je darowała. (Wosadnik 1979)
Tebi ja z wutrobu dźakuju so za wšitku swěru a za wšitko to, štož ty mi lubeho darował sy, chodźo a stejo tu ze mnu wšě dny. (Wosadnik 1979)
Ow Božo luby, žohnuj, štož wobradźił nam sy, a łakomcow wšěch pohnuj, zo bychu kaž jim ty tež woni potrěbnym tu smilnje darowali a tebje njehněwali ze skutkom njesmilnym! (Wosadnik 1979)
Swětło chcu ja rozsywać, hdźež je swět wšón ćmowy, radosć chcu ja darować: Ty jón stworiš nowy! (Wosadnik 1979)
Mój Knježe a mój Božo, daruj wšitko mi, štož mje z tobu jednoći. (Wosadnik 1979)
Požohnowanje M Měrnu nóc a zbóžny kónc daruj nam wšehomócny Bóh. (Wosadnik 1979)
Za boži swjaty lud: Knjez daruj jemu swoju lubosć a přihotuj jón na dźeń swojeho přichada w krasnosći. (Wosadnik 1979)
Za knježacych: Knjez daruj jim mudrosć, sprawnosć a lubosć k pokojej. (Wosadnik 1979)
Za narody swěta: Knježe daruj jim žiwjenje bjez wójnow a rozkorow. (Wosadnik 1979)
Za wšěch našich sobučłowjekow a za tudy zhromadźenych: Knjez wodaj nam naše hrěchi a daruj nam swój pokoj. (Wosadnik 1979)
Za wšěch zabłudźenych: Knjez nakazaj hrěšnikow a daruj nadźiju zadwělowanym. (Wosadnik 1979)
Za chorych, ćerpjacych a wohroženych: Knjez daruj jim pokoj přez pomocliwych ludźi. (Wosadnik 1979)
Wšehomócny Božo, Knježe nad žiwymi a mortwymi, kiž so nade wšitkimi smiluješ, wo kotrychž wěš, zo budźeja tebi po wěrje a skutkach přisłušeć, prosymy će nuternje, daruj w swojej wótcowskej miłosći wšitkim, za kotrychž so tudy modlimy, swoju hnadu, wodaće jich hrěchow a wěčne žiwjenje. (Wosadnik 1979)
Prosymy će: Napjelń nas dźeń a dale z jeho wšehomocu; daruj nam Ducha mudrosće a dopóznaća, dar rady a dowidźenja, Ducha sylnosće, pobožnosće a bohabojosće. (Wosadnik 1979)


Přełožki

[wobdźěłać]