woprować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

woprować

woprować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wopruju woprujemoj woprujemy
2. wopruješ woprujetej (-taj) woprujeće
3. wopruje woprujetej wopruja (wopruju)
aspekt ip
transgresiw woprujo, woprujcy, woprowawši
prezensowy particip woprowacy
preteritowy particip woprowany
ł-forma woprował, woprowała, woprowało,
dual: woprowałoj, plural: woprowali (woprowałe)
werbalny substantiw woprowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. woprowach woprowachmoj woprowachmy
2. woprowaše woprowaštej woprowašće
3. woprowaše woprowaštej woprowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. woprujmoj woprujmy
2. wopruj woprujtej (-taj) woprujće
3. wopruj, njech wopruje woprujtej (-taj) njech wopruja (wopruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-pro-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne woprowaše je 70x dokładźene, woprowa (móže tež něšto druhe być) 4x.

Synonymy:

[1] dać; dawać; składować; nawdać; darić; darować; k dispoziciji stajić

Přikłady:

[1] Lubosć a swěra so wosebje wopokazujetej we woporniwosći, tuž tež teje so njebojmy, hdyž rěka, něšto za našu samsnu wěc činić a woprować. (Katolski Posoł 1915)
Za wójskom a łódźnistwom stoji němski lud w přezjednosći bjez runjeća, hotowy, swoje najlěpše woprować za swjatu domiznu, kotruž přećiwo złóstniskim nadpadam škitamy. (Katolski Posoł 1915)
Tónle wopor njeběše před swětnymaj wočomaj ničo, ale dokelž bu na bjezhrěšnym wołtarju młodeje wutroby woprowany, přija jón Bóh luby Knjez, a prěni nadobny počink běše wopor jara drohotny. (Katolski Posoł 1915)
Smy tu dźensa druhi króć zhromadźeni k Božej słužbje, zo bychmy ze zrudobu wopominali, kak je sebi hórka smjerć našich lubych towaršow jako wopor žadała, kotřiž dyrbjachu přezahe swoju krej a žiwjenjo jako wopor za lubu wótčinu woprować. (Katolski Posoł 1915)
Słužownikam swjatnicy pak přistoješe so woporny wołtar pyšić, rězny wopor přihotować a bóžske jehnjo woprować, kotrež chcyše so same jako pojědź skićeć. (Katolski Posoł 1915)
Wonaj wopytaštaj joho chudych na zemi z jałmožnu, a joho chudych w čisću ze swjatym woporom Božeje mšě, kotryž za nich woprować daštaj. (Katolski Posoł 1915)
Druhi z našich sobustawow je nětko hižo swoje žiwjenjo dyrbjał woprować za wótcny kraj, Jurij Dučman z Budyšina, tež na njoho spomnichmy ze zrudnej wutrobu a zhromadźeni k joho počesćowanju stanychu. (Katolski Posoł 1915)
Z tym, zo bu Bohu woprowany, dawaše duši nastork, kotryž ju po puću zasłužby přewodźeše tež tehdom, hdyž ćěło so njehibaše a nuznomu sparej so podawaše. (Katolski Posoł 1915)
W tej hodźinje, hdyž chcyše so Zbóžnik sam jako rězny wopor woprować, chwatachu naši přećeljo, zakoń jich wutrobje drohi sćěhujcy, do Božoho domu, hdźež njebjo a zemja so zetkaštej, a my jich přewodźachmy. (Katolski Posoł 1915)
Drje na poł milliona wojakow su Rusojo w lupkowskim a uzsokskim přechodźe, w dole Laborcza, Ondawy, Viravy a druhdźe woprowali a to podarmo. (Katolski Posoł 1915)
Móže snadź dostojniši dźak, nadobniša chwalba, skutkowniša próstwa być, dyžli woprowanjo Syna Božoho, na kotrymž ma njebjeski Wótc swoje najnutrniše spodobanjo, w najswjećišim woporje? (Katolski Posoł 1915)
Feinler z Basela a k tomu wosebje tworjeny mužski a žónski chor budźa swoje mocy k nabožnomu a narodnomu skutkej woprować. (Katolski Posoł 1915)
A tak móža so woprowane dary wšitke za wójnsku pomoc wužić. (Katolski Posoł 1915)
Za to móže kóždy šerpatku woprować. (Katolski Posoł 1915)
Djaboły sami mějachu prawo na dušu, kotraž běše w błazniwej mysli njebjesku wótčinu přeradźiwši so za zemsku woprowała. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž ze swojimaj wočomaj a ze swojej česću so njeje dosć wysoko měriła, je to najdróžše na swěće bjez wužitka woprowała. (Katolski Posoł 1915)
Wšitcy sobuskutkowacy njech swój dźak w tym namakaja, zo su dobrej wěcy swoje mocy a swój čas woprowali, Bohu swjatu słužbu wopokazali a připosłucharjam někotre wokřewjace a pozběhowace hodźinki přihotowali. (Katolski Posoł 1915)
Tele žarowanjo spodobaše so jandźelej a wón dźeše: "Póńdu za tebje wóruch modlitwy woprować. (Katolski Posoł 1915)
Wšědnje přińdźe w běhu časow Zbóžnik, zo by so nad ćěłom za swojoho Boha poddatoho měšnika woprował. (Katolski Posoł 1915)
Nječesćimy so tu sami, hdyž w česćownosći a dźakownosći wospjet a zasy spominamy na tamnych zmužitych wojowarjow, kotřiž swoje žiwjenjo woprowachu za wótčinu? (Katolski Posoł 1915)
Nichtó njepřichadźa k njomu, kiž tam spi w cuzej zemi pod młódnej zeleninu, zo by so za dušu swěrnoho wojaka pomodlił, kotryž je młodosć a wšitku nadźiju, traš krasne dary ducha woprował, zo bychmy my w měrje a wěstosći žiwi byli. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

brown

]] [[:en:brown

(en)]]