delegować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

delegować

delegować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. deleguju delegujemoj delegujemy
2. deleguješ delegujetej (-taj) delegujeće
3. deleguje delegujetej deleguja (deleguju)
aspekt ip
transgresiw delegujo, delegujcy, delegowawši
prezensowy particip delegowacy
preteritowy particip delegowany
ł-forma delegował, delegowała, delegowało,
dual: delegowałoj, plural: delegowali (delegowałe)
werbalny substantiw delegowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. delegowach delegowachmoj delegowachmy
2. delegowaše delegowaštej delegowašće
3. delegowaše delegowaštej delegowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. delegujmoj delegujmy
2. deleguj delegujtej (-taj) delegujće
3. deleguj, njech deleguje delegujtej (-taj) njech deleguja (deleguju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-le-go-wać

Wurjekowanje

IPA: delegou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne delegowaše je 5x dokładźene, delegowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] deputěrować

Přikłady:

[1] Jako sćěwk reformowych kročelow wosta tezawrus serbšćiny njewobdźěłany ležo, delegowaše so etymologiski słownik z Berlina na Lipsčansku uniwersitu (hdźež jón rěčespytnik Hinc Šewc tež zbožownje dokónči). (Rozhlad 1993)
Bielfeldt) a njeje so tohodla tež móhł delegować z Berlina na Lipsčansku uniwersitu, hdźež jón rěčespytnik Hinc Šewc tež zbožownje dokónči<<. (Rozhlad 1993)
Tež studenća němskeje narodnosće mějachu kóždy čas móžnosć jach a při zakładnych znajomosćach hornjo- abo delnjoserbskeje rěče, za čož móžachmy kandidatow delegować na předsemester do serbskeju rěčneju šulow. (Rozhlad 1993)
Cyły rjad swojich sobudźěłaćerkow je wón spočatk šěsćdźesatych lět do Łužicy delegował, zo bychu pomhałe při zezběranju rěčneho materiala za Serbski rěčny atlas. (Rozhlad 1993)
Tam złoži prěnje wučerske pruwowanje a bu delegowany na studij do Lipska. (Rozhlad 1999)
Hdźe pak zwosta serbska črjódka, kotraž bu delegowana na druhe, za to pak hišće wyše kubłanišća na př. (Rozhlad 1998)
Budyski šulski rada, Pawoł Nedo, dósta přikaz, kmanych starych wučerjow jako wukubłarjow do Radworja delegować. (Rozhlad 1996)
W lěće 1972 delegowaše wokrjesne wjednistwo strony Jana Wjacławka z nadawkom, mjez drustwami pólnu kooperaciju přihotować. (Krawc)
Ze spočatkom jědnateje rjadownje dósta noweho wučerja w tutym předmjeće, dokelž běchu Juraka na jedne lěto na studije delegowali. (Kubaš)
We wotpowědnym wodźacym gremiju ma měć zastupjerja, kotryž je delegowany w nadawku zwjazka. (Rozhlad 1991)
Statistika nam to wobkruća: Wot 1946 - 1950 wopušći 692 absolwentow z wučerskim wuswědčenjom Radworski wustaw, wot nich 430serbskich z wobeju Łužicow a 266, kotřiž běchu z Mišnja abo Pirny abo druhich němskich wokrjesow do Radworja delegowani. (Rozhlad 1995)
Nedo jako direktor Lipsčanskeho Serbskeho instituta statnemu sekretariatej za wysoke šulstwo zo bychu mje přijeli do wědomostneje aspirantury a delegowali na jedne lěto do Prahi. (Rozhlad 1995)
Zastupjeni smy dale we wuznamjenskim wuběrku Domowiny hdźež Horst Petrik skutkuje a do wuběrka za wuznamjenjenje z Mytom Ćišinskim smy delegowali knjeza Marka Grojlicha. (Rozhlad 1995)
Serbske rejwarske skupiny delegowaše wón na cyłostatne wubědźowanja do Rudolstadta, hdźež z česću wobstachu, přewodźeše jich na wustupy do wukraja abo sćeleše wobkedźbowarjow na centralne swjedźenje do słowjanskeho wukraja, na př. (Rozhlad 1995)
Běchmy tehdy prěni wot Domowiny delegowani serbscy studenća imatrikulowani na wšelakich fakultach. (Rozhlad 1995)
Ja měnim, škoźeli su jano te, kenž su se mimo swojeje wole how dołoj tyknuli a njejsu se wo to starali, aby pšawje dolnoserbski powědali a wucyli, ale su jano za to źěłali, aby tak malsnje ako možno zasej domoj psišli, což na psikład teke psitrjefijo za te we 50tych a 60tych lětach dołoj delegowane źěsownice. (Rozhlad 1994)
Zwjazk serbskich spěwar- skich towarstwow kwintet na wubědźowanje delegował, zo bychu mjez wobdźělnikami 16 krajow Europy a Ameriki na žiwu serbsku kulturu skedźbnił Mjez předstajenymi spěwami tež twórba Jana Cyža (Rozhlad 1994)
Wjednistwo Maćicy (Skala lěta sekretar a 1905-1923 městopředsyda) delegowaše swojich zastupjerjow na dozałožensku zhromadźiznu Domowiny w februaru 1913 do Wojerec, předpołoži 1921 sakskemu knježerstwu memorandum z namjetami za specifiske wuwjedźenske postajenja za serbsku wučbu k zakonjej wo ludowych šulach. (Rozhlad 2000)
Nedo, wot kotrehož je wón tworićelsce a kritisce wuknył, delegowaše mnohostronskeho studenta po diplomje cyłe lěto k wědomostnej aspiranturje do Prahi( (Rozhlad 2000)
Sroka) wot Budyšyńskeje narodneje zgromaźiny delegowanego. (Rozhlad 2000)
Wažne rezultaty teje prědneje zgromaźiny su byli slědujuce: Sabina Siegowa jo se delegowała na Měsćańske kulowate blido z tym cilom: problemy a žycenja Serbow psedstajis; na ps. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]