demonstrować

z Wikisłownika

demonstrować

demonstrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. demonstruju demonstrujemoj demonstrujemy
2. demonstruješ demonstrujetej (-taj) demonstrujeće
3. demonstruje demonstrujetej demonstruja (demonstruju)
aspekt ip
transgresiw demonstrujo, demonstrujcy, demonstrowawši
prezensowy particip demonstrowacy
preteritowy particip demonstrowany
ł-forma demonstrował, demonstrowała, demonstrowało,
dual: demonstrowałoj, plural: demonstrowali (demonstrowałe)
werbalny substantiw demonstrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. demonstrowach demonstrowachmoj demonstrowachmy
2. demonstrowaše demonstrowaštej demonstrowašće
3. demonstrowaše demonstrowaštej demonstrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. demonstrujmoj demonstrujmy
2. demonstruj demonstrujtej (-taj) demonstrujće
3. demonstruj, njech demonstruje demonstrujtej (-taj) njech demonstruja (demonstruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-mon-stro-wać

Wurjekowanje

IPA: demɔnstʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne demonstrowaše je 14x dokładźene, demonstrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pokazać; pokazować; nazornje pokazać

Přikłady:

[1] Njesechmy ju porjadu, zo bychmy kóždemu, kiž nas widźeše, demonstrowali, zo jednaše so wo triglawski zhromadny wukon. (Koch)
Chcychmy začuća demonstrować, k čemuž wonkowne podawki trjebachmy. (Koch)
Wohidna přezjednosć, kotraž dyrbješe so z tym demonstrować, naškara we mni a w Janje prěni króć zhromadnu žarliwosć. (Koch)
Před škleńčanym twarjenjom parlamenta zady opery pohibowachu so wjace hač tysac dźěći, mjez nimi tež dorosćeni, nanojo a maćerje, samo někotři wučerjo, hačrunjež je wučerjam zakazane demonstrować. (Koch)
Před tym běše wosadnym při zahraću swójskeje improwizacije demonstrował, zo maja nětko zaso cyle swoje zwučene pišćele. (Rozhlad 1993)
Njetrjebam žane cyłemu swětej demonstrowane serbstwo. (Rozhlad 1993)
Tak Měrćin Słodenk jako pobratš, Marko Dyrlich jako braška a Beno Mahr jako družba wopytowarjow raz werbalnje přewodźachu (mějo zdobom zawěsće cyłoserbsku zhromadnosć demonstrować), při druhej składnosći pak hromadźe z Marku Šraminej w najwšelakorišich rólach skečowje agěrowachu. (Rozhlad 1993)
Na druhi dźeń demonstrowachu (nic jenož w Praze) statysacy přećiwo wojerskej namocy. (Rozhlad 1993)
A tež młody por ma składnosće k demonstrowanju swojich ćělnych a rěčnych kmanosćow: w Berlinje studowaca Anja Thiemannec jako Eva zmištrowa sebjewědomje swój debit w ródnym Budyšinje, jeje šwižna postawa so z přijomnym niskim hłosom wjaza; strachoćiwej čornej woči so zybolitej, hdyž so před sudnistwom k prawdźe zmuži. (Rozhlad 1993)
Kulturna politika strony napřećo Serbam dyrbješe so tež demonstrować w 7 přewjedźenych festiwalach serbskeje kultury. (Rozhlad 1993)
Runje tuta figura wjedźe přihladowarja tež po najwšelakorišich situacijach basnikoweho žiwjenja, a demonstruje zdobom, zo su wone widźane z basnikowym wóčkom potajkim subjektiwnje, wotpowědujo nutřkownemu rozpołoženju powyšene. (Rozhlad 1993)
Nowinarstwo pisaše wo tutym podawku jako manifestaciji słowjanskeje wzajomnosće pod nadpismami Praha demonstruje za swobodu Łužicy Łužica ma połne prawo na swobodu a podobnje. (Rozhlad 1993)
Tutón dźěl knihi demonstruje na zakładźe podatych studijow z mnohimi statistiskimi přiłohami, kak hłuboko a dokładnje je so Zd. (Rozhlad 1993)
Marje na Strahowje w 'Praze zanjesechu, demonstrowachu na př. (Rozhlad 1992)
Tomasz Nawka demonstrowaše serbske dudy. (Rozhlad 1992)
Typaj leksikaliskich informacijow, kiž sym na kóncu z přikładami rozpisał, matej demonstrować, zo předpokładuje nowy słownik wužiwarja, kotryž dokonja na zakładźe datych informacijow dale dźělać. (Rozhlad 1992)
Wón njeje ju ženje tak jara zjawnje demonstrował, ale je ju cyle sćicha do swojich nutrin jako wažne žórlo žiwjenja schował. (Rozhlad 1992)
Tak ,,zahe tohodla, zo bychu móhli łužiscy 'jejkadebjerjo tež na wikach w Drježdźanach, Zü Parisu, Bernje, Hö a druhdźe demonstrować tradicionelne techniki debjenja jutrownych jejkow w Serbach a tute ludowuměłske wudźěłki poskićeć zajimowanym kupcam. (Rozhlad 1992)
Kajki to zawěrno dźiw demonstrowaceho a přezjedneho ludu! (Rozhlad 1992)
W Klětnom demonstrowachmy, w Rogowje so hišće wobaramy, Slepo nihdy njespušćimy - bjezmócni pak mamy so ekonomiskim měritkam podwoleć. (Rozhlad 1992)
Sće debjenje jutrownych jejkow w tradicionalnych technikach demonstrowała w Drježdźanach, Lipsku, Berlinje, Mišnu, Choćebuzu, Neubrandenburgu, Rostocku a dr. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]