difamować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

difamować

difamować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. difamuju difamujemoj difamujemy
2. difamuješ difamujetej (-taj) difamujeće
3. difamuje difamujetej difamuja (difamuju)
aspekt ip
transgresiw difamujo, difamujcy, difamowawši
prezensowy particip difamowacy
preteritowy particip difamowany
ł-forma difamował, difamowała, difamowało,
dual: difamowałoj, plural: difamowali (difamowałe)
werbalny substantiw difamowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. difamowach difamowachmoj difamowachmy
2. difamowaše difamowaštej difamowašće
3. difamowaše difamowaštej difamowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. difamujmoj difamujmy
2. difamuj difamujtej (-taj) difamujće
3. difamuj, njech difamuje difamujtej (-taj) njech difamuja (difamuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: di-fa-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: difamou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne difamowaše je 3x dokładźene, difamowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Pak wón swojemu donošowarjej hižo njewěrješe, pak chcyše jenož rozkoru a difamowanje serbskich prócowarjow docpěć. (Rozhlad 1993)
A runje tak přećiwo móhłrjec narodnemu rozumej paralelnje wotběžaca demontaža prestiža wěsteho dźěla serbskeho tučasneho wuměłstwa -, njejsmy bohaći dosć, zo směli so chudźić sami ani přez difamowanje ani přez pospyty so profilować na njedobro druhich. (Rozhlad 1993)
Město toho zo by předsydstwo "Domowiny so na čoło tutoho hibanja wot 'deleka,, stupiło a z tym swoje prócowanje wo serbsku rěč a kulturu kwalifikowało a zesylniło, difamowaše wone do a wosebje na IV. (Rozhlad 1993)
Na to dźěše Lorenz ze zranjacej a difamowacej antiserbskej gestu z tamnymi do pódlanskeje rumnosće a dorěča, štož njebě za serbske wuši myslene. (Rozhlad 1999)
Protesty Serbow přećiwo difamowacemu wustupowanju tam- nišeho němskeho fararja Th. (Rozhlad 1998)
Wo wojnskich nazgonjenjach by tudy lubjej mjelcał, dokulaž njejźo how wěcej wo difamowanje serbskego čłowjeka. (Rozhlad 1996)
Kóždehožkuli prócowanje wo serbsku rěc a kulturu hodźeše so jako nacionalistiske difamować a wotpokazować, hižo cyle jasne postajenja wo dwurěčnych napismach na institucijach. (Rozhlad 1996)
Nadźijomnje naši stawiznarjo hišće wuslědźa, štó je znowa tajke difamowace łžě na CK zapodał, po tym zo hižo Wilhelm Pieck we wotmołwje na Nedowe naprašowanje ze 14. (Rozhlad 1996)
Za fašistow njeběchu Židźa jenož přisłušnicy Semitow jako naslědnicy Hebrejow, jako Židow difamowaše reakcionarna propaganda tež wšěch "njepřijomnych", kaž liberalnych abo konserwatiwnych politikarjow, ateistow, ortodoksnych, reformowanych abo křćenych Židow a nawodow dźěłaćerskeho hibanja. (Rozhlad 1991)
Z mnohimi přełožkami runje ze słowjanskich literaturow měješeso přino-šować k rewiziji šowinistiskeje tezy, po kotrejž so tute, Serbam přiwuzne narody difamowachu jako "bjezkulturne". (Rozhlad 1990)
Serba difamuja, a wón so njewobara, radšo ćeknje. (Rozhlad 1990)
Jana Cyža, kotryž cyłe swoje žiwjenje čestnje a sprawnje za serbstwo dźěłał difamowanje ze stron nowych a młodych serbskich funkcionarow hłownje wot spočatka lěta 1955, zo by pječa był reakcionar hidźer Němcow, serbski nacionalist a fašist. (Rozhlad 1995)
Wosebje w tutym kapitlu napadnje wěcowne rozestajenje awtora z tematiku a rozwažliwe wopisanje, kotrež wuńdźe bjez difamowanja tehdomnišich pro- a kontraargumentow. (Rozhlad 2000)
To so pokazowaše w prócowanjach wo wobmjezowanje ryzy serbskeje božeje słužby při Michałskej cyrkwi, wo forsowanje němskeje šulskeje wučby při tamnišej šuli a wo zašulowanje dźěći serbskich wobydlerjow Budyšina do němskich měšćanskich šulow7, wo wotpokazanje serbskeho nowarstwa8 a nic naposledk w sylnych antiserbskich atakach němskich nacionalistiskich kruhow w lětomaj 184344, hdyž so serbske narodne a kulturne prócowanje jako politiski panslawizm difamowaše. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]