dirigować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

dirigować

dirigować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. diriguju dirigujemoj dirigujemy
2. diriguješ dirigujetej (-taj) dirigujeće
3. diriguje dirigujetej diriguja (diriguju)
aspekt ip
transgresiw dirigujo, dirigujcy, dirigowawši
prezensowy particip dirigowacy
preteritowy particip dirigowany
ł-forma dirigował, dirigowała, dirigowało,
dual: dirigowałoj, plural: dirigowali (dirigowałe)
werbalny substantiw dirigowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. dirigowach dirigowachmoj dirigowachmy
2. dirigowaše dirigowaštej dirigowašće
3. dirigowaše dirigowaštej dirigowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. dirigujmoj dirigujmy
2. diriguj dirigujtej (-taj) dirigujće
3. diriguj, njech diriguje dirigujtej (-taj) njech diriguja (diriguju)

Ortografija

Dźělenje słowow: di-ri-go-wać

Wurjekowanje

IPA: diʀigou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne dirigowaše je 35x dokładźene, dirigowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] lotsować; wjesć

Přikłady:

[1] Tak dopominaše na čłowjeka, kiž wudawajo wšu swoju energiju diriguje hoberski mučny Orchester, tón pak njedźiwajo na sapacy woheń wostawa zymny a nječućiwy. (Krawža)
Z chwalbu dyrbi so připóznać, zo je knjez Rjelka, runjež prěni raz jako wjedźićer koncerta wustupił, koncert jara wustojnje a rozhladniwje dirigował. (Ćišinski)
Spěw dirigowaše knjez Słodenk wustojnje; najlěpje drje stej so lubiłej >>Modlitwa stareho bura<<, z horcym začućom wot dr. (Ćišinski)
Tak so zrodźi Serbska šulska kantata "Do swětła do słónca kotrejež 'premjeru nimale 1 500 hosći zahoriće witaše a kotruž kompo- nist sam dirigowaše. (Rozhlad 1994)
Najskutkownišo pomhaše w Berlinje Wojerska misija Juhosłowjanskeje (kotraž tež dźěłowe brigady Serbskeje "młodźiny 19464748 na partizanske 'wašnje přez wšě mjezy dirigowaše), wosebje jeje nowinski atašej Stane Škrabar. (Rozhlad 1994)
dirigowaše J. (Rozhlad 1994)
Komponist sam powołanske ćěleso a po tym serbske chóry dirigowaše. (Protyka 2001)
Krawc sam chór šulerjow dirigowaše. (Protyka 2001)
Nimo toho njediriguje so na alpje dnjowy wotběh wot šefa; dźeń je postajeny wot samozrozumliweho spjelnjenja wšědnych dźěłow. (Protyka 2001)
Wona Pawela dirigowaše, po šklu za chłódźenje nohi, po škleńcy a blešu wina. (Mětowa)
Tu dirigowaše Krawc k prěnjemu razej, z pomocu swojeho přećela Jurja Pilka, serbski koncert. (Rozhlad 1999)
Hudźbny dźěl koncertow dirigowaše šefowy dirigent SLA Dieter Kempe. (Rozhlad 1999)
Hižo něšto njedźel po swojim přistajenju, w lětnich měsacach, dirigowaše chórowy program "Łužiske impresije". (Rozhlad 1999)
Wón studowaše wot 1953 do 1957 na Berlinskej wysokej šuli za hudźbu "Hanns Eisler" dirigowanje a kompoziciju. (Rozhlad 1999)
W Kulowskim cyrkwinskim chórje je pilnje sobu spěwał, a bě-li trjeba, tež dirigował. (Rozhlad 1999)
Bě-li Jan Bulank raz zadźěwany, zamóh jeho Pawoł Šołta zastupować, z chórom zwučować a tež dirigować, kaž na přikład 1994 na koncertnej wuprawje w susodnej Čěskej, w Opavskej kónčinje. (Rozhlad 1999)
Červinka), spěwarjow přewodźeše orchester Praskeho konserwatorija, dirigowaše dr. (Rozhlad 1992)
Chór ,,Zvukobor (z 34 žónskimi 345 'muskimi) dirigowaštej V. (Rozhlad 1992)
Za čas studija je dirigowała, spěwała a hrała, serbscy studenća mějachu w njej sylnu zepjeru a schadźowankarjo su ju prawidłownje na jewišću dožiwili. (Rozhlad 1992)
Snano móže ze swojeho samoho chóroweho dźěła sobučuć z Kocorom, kiž je na tajke wašnje tehdyše wulkotne spěwarske swjedźenje přihotował, dirigował a spěwy sam na klawěrje přewodźał. (Rozhlad 1992)
CRM Diplomowy koncert Judit Kubicec Za studij chóroweho dirigowanja, za žonu njewšědneho powołanja, běše so Budyšanka Judit Kubicec po abiturje na SRWŠ rozsudźiła. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]