falšować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

falšować

falšować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. falšuju falšujemoj falšujemy
2. falšuješ falšujetej (-taj) falšujeće
3. falšuje falšujetej falšuja (falšuju)
aspekt ip
transgresiw falšujo, falšujcy, falšowawši
prezensowy particip falšowacy
preteritowy particip falšowany
ł-forma falšował, falšowała, falšowało,
dual: falšowałoj, plural: falšowali (falšowałe)
werbalny substantiw falšowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. falšowach falšowachmoj falšowachmy
2. falšowaše falšowaštej falšowašće
3. falšowaše falšowaštej falšowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. falšujmoj falšujmy
2. falšuj falšujtej (-taj) falšujće
3. falšuj, njech falšuje falšujtej (-taj) njech falšuja (falšuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fal-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: falʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne falšowaše je 0x dokładźene, falšowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Dla falšowanja lisćinow a jebanstwa wotsudźi chostanska komora w Žahanje ryćer-kublerja v. (Katolski Posoł 1915)
Wobskorženy jako předsyda nalutowarnje w Delnich Mednicach sobustawy přez falšowanja wo 60000 hriwnow zjebał. (Katolski Posoł 1915)
Předsyda pokaza na to, zo ma so nětkle, hdyž je mloko tak drohe, wosebje tež falšowanjo kruće chostać. (Katolski Posoł 1915)
General Botha je samo karty falšowal, zo by swoje łžě wusprawnosćił. (Katolski Posoł 1915)
Njewědźeše drje, što je wobswědčene rubjenje dźěsća<<, njebě sej tež jasny wo tym, hač někajke wopismo falšował. (Brězan)
Dźen a nóc stej w swojowólnych kupach do sebje zapušćenej -- póznajomne nětkole, zo je tónle swět postajeny do dweju, přez třasenje časow asymetriskeju, přećiwo kóždej syntezy so wobaraceju woprawdźitosćow jedna woprawdźitosć, přez špihelowy system jako cyłk wupokazana, je połojčny akt woprawdźiteho dźensnišeho, druha deklarowana jako z wotpohladom patiněrowana falšowanka, pak woprawdźe integra realita błudźenjow Odysseusa. (Brězan)
Móžno, zo dyrbi zaso něchtó přińć a rjec: Přestańće so wobćežować z tymi rukopisami, su falšowane! (Rozhlad 1993)
To wobjimuje nimo přeslědźenja tak mjenowanych běłych blakow tež přewinjenje prjedawšich tabuow, objektiwne přepytowanje historiskeho procesa w cyłej šěrokosći bjez wuwostajenjow, połwěrnosćow abo samo falšowanjow. (Rozhlad 1998)
Štož słyši, su hłosy pjatylizarjow a falšowarjow, łžě. (Rozhlad 1996)
Tele falšowanja stawiznow a ja do dźensnišeho swoje wuskutki. (Rozhlad 1996)
Zwobraznjenje po objektiwnych přirodowědnych zakonitosćach falšowanje po wšěm zdaću njedopušći. (Rozhlad 1996)
Hdy bychmy wšě njedostatki, kiž so stawaja, dokelž je njedospołni ludźo zawinuja, z tajkej fanatiskej sprawnosću do swětła ćahać chcyli, bychmy woprawdźitosć znowa falšowali, pokročowach. (Koch)
K falšowanju přerěčeć? (Koch)
Nimaš dopokaz za to, zo je će chcył k falšowanju přerěčeć. (Koch)
Jeli pisarja při falšowanju lepja, budźemoj wobaj zhubjenaj. (Kubašec)
Něštokróć zetka so z Edmundom Osmańczykom kiž přebywaše we Waršawje njelegalnje z falšowanymi papjerami a z wopačnym němskim mjenom. (Rozhlad 1995)
Hdyž tasama nowina wo telegramje barskoho (Antivari) arcybiskopa rěči, kotryž wšelakim přisłodźenjam přećiwo Čornohórcam napřećo stupa, měni wona, zo je tutón telegram wot čornohórskoho knježerstwa falšowany, nima pak najmjeńšeje winy k tajkim přisłodźenjam Jako dopokaz za tute falšowanjo móže wona jenož tole prajić: "Bei diesen \xbbHammeldieben\ wäre so etwas immerhin denkbar. (Katolski Posoł 1913)
Njeje tajke wučenjo runjewon falšowanjo wěrnosće? (Katolski Posoł 1913)
Njech tež tajke počinjenjo stata so zjawnje zawodźewa z falšowanym słowom: "nuzna potrěbnosć wótčinskoho zmyslenja", je a wostanje to tola nanajbóle njewótčinske. (Katolski Posoł 1913)
Tak bu tónsamy nětko dla falšowanja lisćinow a paduchstwa, čohoždla so na njoho hrěša, zajaty. (Katolski Posoł 1913)
Smy žiwi w času rozšěrjenoho a chrobłoho falšowanja, njechmanoho jebanstwa na wšěch přestrěnjach čłowjeskoho žiwjenja. (Katolski Posoł 1912)


Přełožki[wobdźěłać]