falować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

falować

falować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. faluju falujemoj falujemy
2. faluješ falujetej (-taj) falujeće
3. faluje falujetej faluja (faluju)
aspekt ip
transgresiw falujo, falujcy, falowawši
prezensowy particip falowacy
preteritowy particip falowany
ł-forma falował, falowała, falowało,
dual: falowałoj, plural: falowali (falowałe)
werbalny substantiw falowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. falowach falowachmoj falowachmy
2. falowaše falowaštej falowašće
3. falowaše falowaštej falowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. falujmoj falujmy
2. faluj falujtej (-taj) falujće
3. faluj, njech faluje falujtej (-taj) njech faluja (faluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fa-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: falou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne falowaše je 42x dokładźene, falowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pobrachować; brachować; brachnyć; pobrachnyć; falnyć; nuza być

Přikłady:

[1] W Ruskej wšudźe a wšitko faluje. (Katolski Posoł 1915)
Zo bychu naša rańša hodźina zdobnu čerstwosć, naše wječory swoje wjeselo, naše wokřewjenja swoje žiwjenjo zasy dóstałe, faluješ nam tu jenož ty. (Katolski Posoł 1915)
Skónčnje namaj słowow faluje. (Katolski Posoł 1915)
štučka prědku wozjewjeneho teksta w tutym zapisu faluje. (Zejler)
štučka prědku wozjewjeneho teksta w rukopisnym zapisu faluje 123 [1--6] faluje [[[jědnaće|11]]] tych knježich wašoh runjeća 122 Dalša warianta k prěnim třom štučkam faluje; w tutym zapisu rěka: něhdy dołho mokrota, tuž kokulinka zemjanka so hněwaše a swarješe, zo sukničku sej woblumpje -- Najbóle pak mjerzaca, zo kóždy ptačk so přechowa. (Zejler)
Hač na falowacu wariantu w 9. (Zejler)
SIěd poslednjeju štučkow je runje nawopak hač we wšěch druhich nam přistupnych žórłach i 5 [0] bjez nadpisma [[[dwěsćě|2]]] kwětka wóčko zamkaše, (warianta) [[[štyrjoch|4]]] žołma w rěce wołaše: [[[pjeć|5]]] Dobra nóc, dobra nóc, [ii] Wospjetowanje tu faluje Wersy i9--24 su w tutym rukopisnym žórle poslednja (4. (Zejler)
W přirunanju z tutym falujetej štučce, kiž byštej po teksće wotpowědowałoj 5. (Zejler)
Pjata štučka prědku wozjewjeneho teksta w rukopisu scyła faluje. (Zejler)
štučka prědku wozjewjeneho tekstascyła falujetej c) ZM XL--7{} łopi. (Zejler)
Baseń ma tu šěsć štučkow ze wšelakimi wariantami, zdźěla fragmentarisce [0] Wuchadźace lěto [[[dwěsćě|2]]] wot staroh lěta mučneho; [[[pjeć|5]]] Nětk jemu lětko wušło je, Dalše wersy faluja. (Zejler)
Wers i4 w nam přistupnym rukopisu Zejlerja scyla faluje. (Zejler)
Třeča štučka prědku wozjewjeneho teksta faluje; 4. (Zejler)
W přirunanju z tekstom w Mukowym wudaću faluja w našim prědku wozjewjenym teksće štučki 7, i0 a ii Mukoweho wudaća, a w přirunanju našeho dalšeho žórła z Muku faluja štučki 2, 7, 8 a i2. (Zejler)
štučku, kotrejež tekst w našim rukopisnym žórle scyła faluje, wozjewi Muka: "Při kralach a wjerchach niei' nadobnišo, 'hač Serbja při Serbach, hdyž wjesela so, hodralalala, hodrasasasa, hač Serbja při Serbach, hdyž wjesela so. (Zejler)
Runje tohodla, zo běše basnik po pochadźe, přez puć a wašnje swojeho žiwjenja nanajwušo zwjazany z wonym socialnym a etisko-estetiskim wobwodom swojeho luda, faluje w tutej jeho poeziji nimale dospołnje patetiska, nadměrna čućiwosć. (Zejler)
Hdyž sej wozmješ tajkule, tajku nuznu chudźinku: Da ći wšudźom faluje, faluje, kóždy so će zdaluje. (Zejler)
Poslednja štučka w rukopisu faluje Dalše rukopisne zórła: ZM XL--6B, łopj. (Zejler)
Lědma mamy wzajomne listowanje: list - wotmołwa, husto tež faluje datum na listach, a njeje-li po wobsahu móžno znajmjeńša lěto postajić, wobalki abo zapisy wo listach jednotliwych dopisowarjow - hač na wuwzaće pola J. (Zejler)
Hdźež datum abo podobna pokazka faluje, spytamy po wobsahu lista wo času pisanja sudźić. (Zejler)
Nimo toho falowaše Zejlerjej tež wona ekonomiska baza, kotruž Ćišinski za wudaće -- znajmjeńša někotrych -- swojich basniskich zběrkow přez financielnu podpěru mecenow namaka. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]