faworizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

faworizować

faworizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. faworizuju faworizujemoj faworizujemy
2. faworizuješ faworizujetej (-taj) faworizujeće
3. faworizuje faworizujetej faworizuja (faworizuju)
aspekt ip
transgresiw faworizujo, faworizujcy, faworizowawši
prezensowy particip faworizowacy
preteritowy particip faworizowany
ł-forma faworizował, faworizowała, faworizowało,
dual: faworizowałoj, plural: faworizowali (faworizowałe)
werbalny substantiw faworizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. faworizowach faworizowachmoj faworizowachmy
2. faworizowaše faworizowaštej faworizowašće
3. faworizowaše faworizowaštej faworizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. faworizujmoj faworizujmy
2. faworizuj faworizujtej (-taj) faworizujće
3. faworizuj, njech faworizuje faworizujtej (-taj) njech faworizuja (faworizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fa-wo-ri-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: fau̯ɔʀizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne faworizowaše je 2x dokładźene, faworizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Mali Korejčenjo, studenća mediciny a fyziki, operowachu z tajkej spěšnosću, zo faworizowanemu domjacemu mustwu stróžele do stawow zjědźechu, kiž so hač do kónca hry wjace njezhubichu. (Koch)
Wón faworizowaše serbske wokno w telewiziji a wozjewjenje tekstow serbskich awtorow tež w druhich rěčach a "zwěsći: Ćim wěsćišo my serbsku kulturu jako něšto swójske 'wobsedźimy, čim bóle njehaćeni móžemy ju w multimedialnej "dobje do wulkeje podawać. (Rozhlad 1992)
Byli zjednoćaca so Europa jenož jednu hegemonialnu rěč faworizowała, to by zacpěwała wšě druhe rěče a jich kulturu. (Rozhlad 1998)
Zo je so porno ,,Maćič- "nej peticiji faworizował politiski wuznam Serbskeje burskeje "peticije, je pri tehdy zawjazowacej stawizniskej doktrinje wo 'rewolucionarnej róli ludowych masow skerje zrozumliwe. (Rozhlad 1998)
Marti (Saarbr\ wobswětli, po tym zo historiske wuwićowe linije serbskeje rěčneje politiki nakrjeslił, perspektiwy nutřkoserbskeje rěčneje politiki a pruwowaše jeje wužitnosć a realizomnosć, při čimž wón model přibliženja wobeju standardneju rěčow k jednej standardnej rěči z dwěmaj wariantomaj faworizowaše. (Rozhlad 1991)
Njezrozumliwe je tohorunja, čehodla so město praweho mjena Marja Krawcec wopaki Marija Snejder (54) a praweho Měto Laški wopaki Marcin Laski (41) pisa, hdyž tola hewak awtor stajnje serbsku wariantu mjena faworizuje. (Rozhlad 1991)
Pola serbsce rozumjacych woprašanych pod 25 lětami - potajkim pola tych, kiž su najdirektnišo z prašenjemi załoženja swójby konfrontowani -, faworizuja w regionje A, to rěka w katolsko-serbskim pasmje, hišće wjace hač 47 procentow (ale ani tu to njeje wjetšina) serbskeho resp. (Rozhlad 1990)
W swojim tworjenju faworizuje Jan Buk krajinu, wot kotrejež wón wšitko wužada - ćišinu a temperament atmosferu a střasenje, Bukowe barby sčasami wopojeja. (Rozhlad 1995)
Elektroniske instrumenty drje so stajnje faworizuja, su pak jemu přesterilne. (Rozhlad 2000)
Serbski stawiznopis je drje wobstejnosće tuteje debaty a z njeje wušłeje iniciatiwy Maćičneje peticije abo Wulkeje próstwy Serbow zrešeršował, tola njeje dodnił jeje zasadny wuznam, ćim skerje, dokełž je faworizował pječa wažnišu Serbsku bursku peticiju. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]