formulować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

formulować

formulować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. formuluju formulujemoj formulujemy
2. formuluješ formulujetej (-taj) formulujeće
3. formuluje formulujetej formuluja (formuluju)
aspekt ip
transgresiw formulujo, formulujcy, formulowawši
prezensowy particip formulowacy
preteritowy particip formulowany
ł-forma formulował, formulowała, formulowało,
dual: formulowałoj, plural: formulowali (formulowałe)
werbalny substantiw formulowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. formulowach formulowachmoj formulowachmy
2. formulowaše formulowaštej formulowašće
3. formulowaše formulowaštej formulowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. formulujmoj formulujmy
2. formuluj formulujtej (-taj) formulujće
3. formuluj, njech formuluje formulujtej (-taj) njech formuluja (formuluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: for-mu-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: fɔʀmulou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne formulowaše je 9x dokładźene, formulowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] sformulować; nastajić; nastajeć

Přikłady:

[1] Ale tajke přirunanje njeby nam hišće wotmołwić móhło na naše spočatne, jako twjerdźenje formulowane prašenje za charakterom Zejlerjoweje njewotwisnosće a swojoraznosće jako basnik fabulow, prašenje kompleksnišeho, esteti- skeho razu potajkim, kotrehož wotmołwu chcemy pytać w basnikowej serbskosći. (Zejler)
Wšo tole nas tež (jeli směmy docyła zabyć na teh- dyšich čitarjow Zejlerjowych fabulow, jich słód a potrjeby) mile nastaji napřećo basnikowej widźom- nej prócy, wšudźom a ze wšeho dobywać moralku, napřećo jeho druhdy přenapadnej powučowacej 171 dikciji, kotraž so jewi předewšěm we tym, zo přida nimale kóždej fabuli wuraznje jako promytion abo epimytion formulowanu moralku. (Zejler)
Njemóžemy krótšo a jasnišo formulować hač O. (Zejler)
Sama nuza a sama chudoba nimatej čłowjeka do 292 formulowana sentenca (promytion) abo na kóncu přidate wujasnjowanje (epimytion) słušatej k dominowacym srědkam w Zejlerjowych fabulach. (Zejler)
W basni >>Burstwo<< Zejler swoje mysle takle apostrofuje: >>Burja přebytk maja, radosć wužiwaja w lutej zahrodźi<< -- abo mysle formulujo kritisce warnuje kaž w basni >>Slěpc<<: >>Štóž dźěło dobre zatama, za zhubjene je swari, je duša słaba, zawrjena, kiž jeno swój chlěw twari. (Zejler)
Zejlerjowe rozmyslowanja a napominanja, formulowane w narěči před wučerskej konferencu, su napjelnjene wot strózbneho wida na šěroku woprawdźitosć, kotraž jeho wobdawaše. (Zejler)
Łužiski Magacin, zwjazk V{} III, 1826 Lausitzisches Magazin 3 Zejler formuluje tute mysle wo hódnoće zběrkow ludowych pěsni, kotrež J. (Zejler)
Takle smě so formulować zasada Handrija Zejlerja, po kotrejž je wuspěšnje a njebojaznje jako šulski dohladowar jednał. (Zejler)
Samo hesło so formulowaše: Z našej namjeznej kónčinu Łužicy. (Rozhlad 1993)
Měškank raz formulował - >>Ze serbskeju rěcu do lěta 2000<<. (Rozhlad 1993)
W najlěpšim padźe je zamóhł naćeć problemy a warnować před přechwatanym formulowanjom definicijow abo receptow, kak z čim postupować. (Rozhlad 1993)
Z toho wuchadźejo formulowachu so z widom na bližace so towaršnostne změny programatiske předstawy. (Rozhlad 1993)
Nadawk za hudźbnu a kulturnu wědomosć so z tym hodźi formulować. (Rozhlad 1993)
Dwaj centralnej dypkaj swojich wobmyslenjow nastupajo tutoho projekta bych chcył jako prašeni za zrozumjenjom wědomosće formulować: 1) Čehodla so diskusiji wo móžnych wuskutkach tutoho projekta za Serbow Delnjeje. (Rozhlad 1993)
Narok na naprašnik formulowaše dr. (Rozhlad 1993)
Jako konkluzija z cyłych stawiznow Serbow formuluje so na poslednjej stronje 4. (Rozhlad 1992)
A štož sy před tym rjekł: Mam za to, zo njeměło so to tak direktnje formulować. (Młynkowa)
Čisto formalnje pristajeja so wosoby, zo bychu rozdźělne dźěłowe nadawki spjelnili, kotrež su - wotpowědnje institutnej strukturje - we wopisowanjach dźěławosće formulowane. (Rozhlad 1998)
Intencija teksta, konfrontować zbožowne swójbne žiwjenje ze samotnym zestarjenjom, je na asociatiwne wašnje formulowany jako poskitk čitarjej, sej spřitomnić wšelake woznamowe wotsćiny tejele konfrontacije w teksće. (Rozhlad 1998)
Tohodla so tuchwilu přeco hišće informacije zběraja, hačrunjež hodźa so po wuhódnoćenju prěnich naprašnikow hižo wěste tendency formulować. (Rozhlad 1998)
Nordhofen njedawno formulowaše - jako přirunanje tež takle čitać \'\'Der gö Vorbehalt verweigert uns die eine Sprache und zwingt die Gläubigen der jü Tradition "dazu, die vielen Sprachen anzuerkennen. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]