kołkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kołkować

kołkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kołkuju kołkujemoj kołkujemy
2. kołkuješ kołkujetej (-taj) kołkujeće
3. kołkuje kołkujetej kołkuja (kołkuju)
aspekt ip
transgresiw kołkujo, kołkujcy, kołkowawši
prezensowy particip kołkowacy
preteritowy particip kołkowany
ł-forma kołkował, kołkowała, kołkowało,
dual: kołkowałoj, plural: kołkowali (kołkowałe)
werbalny substantiw kołkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kołkowach kołkowachmoj kołkowachmy
2. kołkowaše kołkowaštej kołkowašće
3. kołkowaše kołkowaštej kołkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kołkujmoj kołkujmy
2. kołkuj kołkujtej (-taj) kołkujće
3. kołkuj, njech kołkuje kołkujtej (-taj) njech kołkuja (kołkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: koł-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: kou̯kou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kołkowaše je 0x dokładźene, kołkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wokołkować; skołkować

Přikłady:

[1] Běch kołkowany. (Koch)
A wěrimy tola do toho, zo kołkowanski čas pozdaću přewinychmy (Rozhlad 1993)
Filozof dźěła jako nócny stražnik, sociologa pokazuje turistam starožitnosće, duchowny moluje wokna, nowinar je šofer taksy, politikar planěruje dróhi, literarny wědomostnik 262 dźěła za kulisami dźiwadła, dramatikar je hladar w chorowni, filmowy režiser kołkuje listy, uniwersitny profesor podawa pomocne hodźiny atd. (Rozhlad 1993)
Ani medalje ani porjadnje kołkowane hamtske poroki ani lisćinu pomocnikow z nuzy -- kak dyrbjał ći potom hišće něchtó swoje wjeselo z wjesnjanostowanja měć? (Brězan)
Kaž by kołkował. (Wornar)
Tola wosoł dale z nohomaj dźěłaše kaž by listy kołkował. (Wornar)
Dźěštaj mjelčicy porno sebi a kołkowaštaj swoje stupy do kćenjoweho sněha wot wčera. (Wobraz ze skibami 2001)
Potom wupjelnja woni wšelake formulary, wjesnjanosta jim hišće jónu do hłuchich wušow rěči, zo maja we wsy rjane bydlenje za nich, a potom přińdźe són jako twarski plan, schwaleny a kołkowany, na hriwnu a krošik přeličeny a wotměrjeny tak někak po wonych njedźelskich krokach muža, do stareje chaty. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Nan, kiž sam kołkował, swoju swójbu hižo dawno njebě nasyćić móhł, za synow njebě wučbne městno dóstał, tak zo jemu pochmurjeni doma sedźachu abo po wječorach so na hasach w ćmowych kutach do worakawych cwólbow bjezdźěłnych towaršow měšachu, nimoducych wobćežujo a wohrožujo, jich tež wobkradujo a wurubjujo - tón so hižo njehóršeše, hdyž młodostnych do uniformow fašistiskeho wójska stykachu, a byrnjež wón sam zasadnje přećiwo fašistiskej politice był. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]