kopěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kopěrować

kopěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kopěruju kopěrujemoj kopěrujemy
2. kopěruješ kopěrujetej (-taj) kopěrujeće
3. kopěruje kopěrujetej kopěruja (kopěruju)
aspekt ip
transgresiw kopěrujo, kopěrujcy, kopěrowawši
prezensowy particip kopěrowacy
preteritowy particip kopěrowany
ł-forma kopěrował, kopěrowała, kopěrowało,
dual: kopěrowałoj, plural: kopěrowali (kopěrowałe)
werbalny substantiw kopěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kopěrowach kopěrowachmoj kopěrowachmy
2. kopěrowaše kopěrowaštej kopěrowašće
3. kopěrowaše kopěrowaštej kopěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kopěrujmoj kopěrujmy
2. kopěruj kopěrujtej (-taj) kopěrujće
3. kopěruj, njech kopěruje kopěrujtej (-taj) njech kopěruja (kopěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-pě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: kop'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kopěrowaše je 0x dokładźene, kopěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotkopěrować p

Přikłady:

[1] Pod Žofkowym nawodom kopěrowachu plakat něhdźe štyrceći króć a přibichu jón pjeć wsow dokaławokoło na stołpy a wrota; Feliks Hanuš napisa něšto linkow wo swjedźenju do nowin. (Brězan)
Hišće w nocy napisaštaj prěnje čisło a zwotćahowaštaj z ruku pisane łopjena na Bodowej małej kopěrowačce. (Brězan)
Njepytam za žanej abstraktnej moralnej formulu a mam za dźěćace, Mojzesa, wótca bibliskich dźesać kaznjow, kopěrować chcyć, ale myslu, zo by derje było, měć kaznje někak tajkele: >>Dyrbiš česćić nana a mać, zo so ani zornjatko nazhonjenja a ani škrička donazhoniteje mudrosće zhubiła njeby. (Brězan)
Nic na pozdatnje wyšu kulturu wudźěrać kaž #ukl na hada, nic cuze wobsahi a formy kopěrować, ale začuće sebjehódnoty skrućeć a přirodne zamóžnosće wuzběhować. (Rozhlad 1993)
Někotružkuli twórbu je sej tak z pomocu dobrych znatych za čas wójny z tehdyšeje knihownje Budyskeje Michałskeje wupožčić a po originalu kopěrować móhł. (Rozhlad 1992)
W knigłowni možo se teke material kopěrowas. (Rozhlad 1992)
Raz su se mě japańske režisery pšašali, lěc směju moju programowu ideju kopěrowas, kotaraž jo jim mjazy něźi 80 programami nadpadnuła. (Rozhlad 1999)
Štož wokalistow nastupa, tak je na kóždy pad spěwanje Handrija Špitanka runje tak zwučenja trěbne, při čimž chwalu sej jeho indiwidualny stil wotrubnjenja frazow, kotryž zamóže lědma štó kopěrować, byrnjež trochu njefyziologiski był. (Rozhlad 1999)
Ja mam sam serbske spiwarske namšarske knigły a z tych dajom te kjarliže za jadnu namšu na łopjeno kopěrowas. (Rozhlad 1998)
Njejsym je wězo w jich starodawnej formje kopěrowała, ale sym je za swoje nałožowanske wobłuki dale wuwiwała, a tak, kaž tomu eksperća "praja, ,,Langeornamentiku kreěrowała. (Rozhlad 1998)
Sym wšelake wěcy kopěrował (mam je sobu), móžu tu wujijki předstajić, jeli was to zajimuje. (Rozhlad 1996)
Maja swoje objektiwne přičiny: W tej měrje, kaž je so sowjetski towaršnostny model jako zawjazowacy kopěrował, přetłóčichu so tež w narodnostnej politice dale a sylnišo dogmatiske nahlady. (Rozhlad 1996)
Potrjebu njemóžachu jednotliwcy - wuměłcy - hižo kryć, a tutu situaciju wušikni ludźo za sebje wužichu (rozrost bjezdźěłnosće we Łužicy dźě je dramatiski), a cyle jednorje hroma- dźene mustry mištrow kopěrowachu a je jako swoje poskićichu. (Rozhlad 1994)
Z tym zo wotrjekny so strona SED w pjećdźesatych lětach wosebiteho němskeho puća k socializmej a dyrbješe dale bóle sowjetski towaršnostny system jako zwjazowacy wuwićowy model kopěrować, wotewrichu so wrota za stalinizm w našim kraju. (Rozhlad 1990)
Koncerty, tačele, paski haj; wažne je, zo by so hudźba hrała, nic zo by na papjerje stała, za to dosahaja tež dźensniše kopěrowanske móžnosće. (Rozhlad 1990)
Wón wuznawa, zo pyta sej swójske puće, a strach, zo móhł někoho kopěrować, zaćěrja z tym, zo intensiwnje w přirodźe studuje, zo přirodu molujo jej dowěrja. (Rozhlad 1991)
A je to stawizna jedneje žony a jeje lóšt hladać a widźeć, a žedźba jeje ruki, dótknyć so materiala abo zemje, barby, kože, kamjenja njerjada a lapy, kiž wona kopěruje abo přeformuje, tołka, rozbiwa a zaso namaka. (Rozhlad 1995)
Tak ruče hač budźe Gloria hotowe, dam cyłk kopěrować. (Brankačk)
Trjebam je woprawdźe nuznje, wosebje dla kopěrowanja, hdyž sym na nowy tydźeń w Berlinje. (Brankačk)
Tos njejo ra-źobnje wšykno wot nimskich wusćełanjow psewzes abo kopěrowas, das se teke moderne a lěpše zdawaju. (Rozhlad 2000)
Nowowudaće wšak njeje proste reprintowe abo kopěrowane wudaće prěnjeho nakłada. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]