markěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

markěrować

markěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. markěruju markěrujemoj markěrujemy
2. markěruješ markěrujetej (-taj) markěrujeće
3. markěruje markěrujetej markěruja (markěruju)
aspekt ip
transgresiw markěrujo, markěrujcy, markěrowawši
prezensowy particip markěrowacy
preteritowy particip markěrowany
ł-forma markěrował, markěrowała, markěrowało,
dual: markěrowałoj, plural: markěrowali (markěrowałe)
werbalny substantiw markěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. markěrowach markěrowachmoj markěrowachmy
2. markěrowaše markěrowaštej markěrowašće
3. markěrowaše markěrowaštej markěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. markěrujmoj markěrujmy
2. markěruj markěrujtej (-taj) markěrujće
3. markěruj, njech markěruje markěrujtej (-taj) njech markěruja (markěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mar-kě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: maʀk'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne markěrowaše je 0x dokładźene, markěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] woznamjenić; woznamjenjeć; woznamjenjować; poznamjenić; poznamjenjeć; wutykować

Přikłady:

[1] Sym na markěrowanej liniji. (Koch)
Stawizny njepředrěwaja so jenož přez wšě detaile jeho twórbow: Wone so skerje jasnje markěruja. (Rozhlad 1992)
Wotněnta se psed i měkosć wěcej njemarkěrujo11 a měkosć konsonantow se konsekwentnje psez dypk12 na konsonanse wobznamjenjujo (fa nim, pratkowasch) -> fa nim, pratkowafch). (Rozhlad 1999)
Druge ako dochody, swoboda, dopisnica, hobrak njejsu se psesajźili a zacuwaju se źinsa ako něco cuze, což se w słownikach wotpowědnje markěrujo. (Rozhlad 1996)
Jura Mětškowe PSYCHOGRAMY za wulki orchester nastachu lěta 1976 a słušeja mjeztym do njeparujomneho wobstatka twórbow orchestroweje hudźby serbskich komponistow a markěruja zdobom wěstu cezuru wuwića, kotraž so wobsahowje hižo njehodźi podkročić. (Rozhlad 1996)
Na druhi dźeń wupřestrěch sej před sobu wulku swětowu kartu a markěrowach na njej krute dypki našich pućowanjow čerwjene. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Po dalšim markěrowanju wšěch městnow tych hóstnych wustupow našeho ansambla móžach zwěsćić, zo so nětko jara zaměrnje tamnemu nutřkownemu dypkej toho spiralojteho kruha bližimy. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Wony swěźen gajo tak a tak był neuralgiski dypk w jogo Domowinskej źěłabnosći a jo markěrował dłymoki zarězk do jogo žywjenja. (Rozhlad 1995)
Nawka-Kunyszoweje pjerokrjesby předstajeja realije wšědneho dnja, ptački cyrkwinsku wěžu, statok, mróčele, markěrowanja drohow, wodu, mjezwoča abo jich dźěle. (Rozhlad 1995)
Dalši informator, rodźeny w NowejWjesce, znaje wěchu jako znamjo markěrowace kónc přestrěnje na polu abo łuce. (Rozhlad 2000)
Signifikancu rozdźěla sym w diagramje z hwězdźičku markěrowała. (Rozhlad 2000)
Naspomnjenje počasa markěruje runočasnje prěnju kročel wot chaotiskeho predstajenja nadčasneho inferna do chronologisce eksaktnje wjedźeneho wójnskeho dźenika. (Rozhlad 2000)
Powědar sebje na kóncu jako pisaceho w rozpadankach Mikławška widźi; tak so markěruje wšelakorosć sona a woprawdźitosće, subjektiwneho, fantastiskeho dožiwjenja a strózbeho, zaměrneho dźěła za narodny zajim. (Rozhlad 2000)
Hdyž pak jědźeš do Rachlowa a dale do Kulowa, da je hat Kutlank dalši tajki markěrowanski dypk. (Protyka 2001)
Takle markěrowany ramik wupjelnja Mětšk z kaž formule so wospjetowacymi gestami (tridlaki, zynkowe repeticije, akordy a figury z ekstremnym ambitusom, kompleksne rytmy atd. (Rozhlad 1997)
Anita běše sej nimale wěsta, zo je ju hižo lěta do toho słyšała: tónle runostajny rytmus, kotryž na jězdźenje, na pohib dopominaše, přeco dale jěć, na žiwjenje, přeco dale, horje a dele, 40 te wšelakore hłosy, kotrež kóždy króć jednu štučku spěwachu: jěrojta holčka, starši muž, jedyn cyle stary, a wosrjedź toho refrain, jenož markěrowany přez proste Jupidu jupidu jupidu. (Stachowa)
Na druhi dźeń wupřestrěch sej před sobu wulku swětowu kartu a markěrowach na njej krute dypki našich pućowanjow čerwjene. (Stachowa)
Po dalšim markěrowanju wšěch městnow tych hóstnych wustupow našeho ansambla móžach zwěsćić, zo so nětko jara zaměrnje tamnemu nutřkownemu dypkej toho spiralojteho kruha bližimy. (Stachowa)


Přełožki[wobdźěłać]