namjetować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

namjetować

namjetować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. namjetuju namjetujemoj namjetujemy
2. namjetuješ namjetujetej (-taj) namjetujeće
3. namjetuje namjetujetej namjetuja (namjetuju)
aspekt ip
transgresiw namjetujo, namjetujcy, namjetowawši
prezensowy particip namjetowacy
preteritowy particip namjetowany
ł-forma namjetował, namjetowała, namjetowało,
dual: namjetowałoj, plural: namjetowali (namjetowałe)
werbalny substantiw namjetowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. namjetowach namjetowachmoj namjetowachmy
2. namjetowaše namjetowaštej namjetowašće
3. namjetowaše namjetowaštej namjetowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. namjetujmoj namjetujmy
2. namjetuj namjetujtej (-taj) namjetujće
3. namjetuj, njech namjetuje namjetujtej (-taj) njech namjetuja (namjetuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-mje-to-wać

Wurjekowanje

IPA: namʲetou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne namjetowaše je 134x dokładźene, namjetowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] nazhonić

Přikłady:

[1] Klóštr namjetowaše, zo bychu so tež Lejno, Časecy, Wučkecy a Nuknica do Čornec zašulowałe. (Katolski Posoł 1915)
Knjez farar Nowak namjetowaše zasywólby dotalnych sobustawow předsydstwa z wuwzaćom knjeza kapłana Deleńka, dokelž wjacy w Budyšinje njeje. (Katolski Posoł 1915)
Na město knjeza Deleńka namjetowaše knjez farar Nowak knjeza fararja Hejdušku za prěnjoho zapisowarja, kotryž so tež jenohłósnje wuzwoli, hdyž prjedy wuměnjenjo wuprajił, zo to přiwozmje, ale zo wobstojnosće wostanu, kajkež nětkle su, a nachwilny redaktor hišće Posoł na dalše rediguje. (Katolski Posoł 1915)
Namjetow njemóžemy wjele wozjewić, jeno knjez scholastikus Žur namjetowaše někotre jara trěbne přeměnjenja wustawkow na přichodnej hłownej zhromadźiznje, k čomuž so přihłosowaše. (Katolski Posoł 1915)
Jedyn sobustaw wubjerka tuž mudrje namjetowaše, zo maja so při tym napisma a hrónčka nałožować a wužić, kotrež wot starodawna w jich cyrkwi Boži row pyša. (Katolski Posoł 1915)
Wón njebu po zwučenym wašnju woleny, ale wot swjatoho wótca knježerstwu namjetowany a wot njoho přiwzaty. (Katolski Posoł 1915)
Dumba chcyše mjenujcy w ameriskich fabrikach, hdźež so municija dźěła, dźěłaćeri, wosebje awstriskich poddanow, k stawkowanjam namołwjeć a běše to swojomu knježerstwu namjetował. (Katolski Posoł 1915)
Hendrichoweje medalje a namjetowany za Friedrich-Augustowu medalju. (Katolski Posoł 1915)
Skónčnje namjetowaše knjez zapósłanc Kokla, zo by so zasy jónu załožeński swjedźeń wotměł; zo bychu so tak wšitke sobustawy Serbosława hromadźe widźeli (je jich přez 120), rěčeše tež wo wuradźowanjach sejma a wo provincialnych wustawkach, kotrež katolske hornjołužiske wosady přichodnje dóstanu. (Katolski Posoł 1915)
Druhe strony njejsu wo wěcy hišće so rozsudźiłe, ale čakaja, što budźe knježerstwo namjetować. (Katolski Posoł 1915)
Po jich měnjenju dyrbi Němska jako dobyćer měr namjetować. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla je tež zwjazk němskich překupskich zjednoćeństwow w Barlinje z nahladnymi zjednoćeństwami małopřekupstwa w dopisu na knježerstwo namjetowało, zo by so nućena organisacija małopřekupcow zawjedła, a móže so přihłosowanjo knježerstwa w njedawno wudatym přidawku hornjoho postajenja póznać, w kotrymž rěka: "Krajne centralne wyšnosće abo te wot nich postajene wyšnosće maja prawo, zo za zaměry rjadowanja zastaranja we wěstych wokrjesach wobchodnikow kaž zjednoćeństwa k rjadowanju wobstaranja, předawanja a płaćiznow tež bjez jich přihłosowanja k zwjazkam zjednoćuja. (Katolski Posoł 1915)
Knjez farar Nowak namjetuje, zo by so powołała zhromadźizna předsydstwa a wubjerka w bližšim času, štož so přiwozmje, a mysleše so na popjelnu srjedu, tola pak so po dalšim roz" myslenju zadźěwkow dla na tom dnju njehodźi, ale je najchmańša móžnosć, zo so zeńdźemy pokutny dźeń, srjedu 3. (Katolski Posoł 1915)
Konservativny Schanz namjetuje ze swojimi towaršemi, zo by so nowy zakoń za cyrkwinski a šulski dawk, kiž wójny dla hižo lěto čaka, so dale z najmjeńša wo jene lěto wotstorčił. (Katolski Posoł 1915)
Bołharskej dyrbi so škodowanjo zarunać a zjednoćeństwo tohodla namjetuje: Bołharska dóstanje jej 1912 zapowědźene dźěle Macedoniskeje, Monastir, Ochrida, Kawala a krajinje Drama a Serres pod wuměnjenjom, zo prjedy Turkow zbić pomha. (Katolski Posoł 1915)
President Wilson namjetuje w swojim póselstwje na kongress wurjadne zakonje přećiwo němskim Američanam, na nich tukajo, zo su přećiwo zjednoćenym statam so zapřisahali. (Katolski Posoł 1915)
Wićaz hišće namjetował, ale docyła, kaž smy to dotal hižo tu činili, łaćanski wuraz >>fabula<<, kotryž woznamjenja w tutej rěči cyle prosće >>po- wědka<<. (Zejler)
Jako bu w aprylu 1845 na Winicy w Budyšinje namjetowane, po přikładźe druhich słowjanskich Maćicow, wosebje čěskeje a słowakskeje, załožić Maćicu Serbsku, to tež wunošk zhromadneho Smolerjoweho a Zejlerjoweho dźěła. (Zejler)
Woni su će za předsydu namjetowali. (Krawža)
Něhdźe za hodźinu docpěchu sćěnu, kotruž Marina namjetowała. (Krawža)
Z dobom su namjetowali, zo bychu wšě sejmowe strony k wuradźenju nowoho porjada zestupiłe. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]