postorkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

postorkować

postorkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. postorkuju postorkujemoj postorkujemy
2. postorkuješ postorkujetej (-taj) postorkujeće
3. postorkuje postorkujetej postorkuja (postorkuju)
aspekt ip
transgresiw postorkujo, postorkujcy, postorkowawši
prezensowy particip postorkowacy
preteritowy particip postorkowany
ł-forma postorkował, postorkowała, postorkowało,
dual: postorkowałoj, plural: postorkowali (postorkowałe)
werbalny substantiw postorkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. postorkowach postorkowachmoj postorkowachmy
2. postorkowaše postorkowaštej postorkowašće
3. postorkowaše postorkowaštej postorkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. postorkujmoj postorkujmy
2. postorkuj postorkujtej (-taj) postorkujće
3. postorkuj, njech postorkuje postorkujtej (-taj) njech postorkuja (postorkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-stor-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔstɔʀkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne postorkowaše je 1x dokładźene, postorkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tak su so starši serbscy slownikarjo na tym postorkowali, zo ma serbšćina telko němskich požčonkow. (Rozhlad 1992)
Naše wucho so poprawom na tym njepostorkuje, hdyž słyši susodow w dwěmaj, třoch rěčach rěčeć. (Rozhlad 1992)
Zo so měsćenjo, kotřiž skoro ničo wjacy k jědźi nimaja, a tež druzy na tym postorkuja, kak so jeći pola nas "kormja", štó chce so tomu dźiwać? (Katolski Posoł 1917)
Duell postorkuje přećiwo bóžskomu prawej a přećiwo zakonjej. (Katolski Posoł 1917)
Tež Herta to wědźeše, Njeje so na tym ženje postorkowała, tež nic na tym, zo ani jeje mać njebě z njewobmjezowanej knjenju w swojim domje, hdyž tu hrodowska knjeni , Dźens jej to mysle činješe. (Kubašec)
Po nawróće z wandrowanja hižo so na nich postorkował, wšelkim wjesnym samotnosćam so smjał, na mjezsobnu zawisć, na njewěrnosć w mjezsobnym wobchadźe, na wjesne kleski a blady so hněwał, a po času so tola wliwej wjesneho cyłka cyle dowobarał njeje. (Kubašec)
A Jěwa jemu tež zataji, zo je so Kralowa hižo na słužobnej róli Serbinoweje postorkowała; tež jej samej wšak budźe lubšo, hdyž přichodna mać njebudźe k buram na dźěło chodźić trjebać. (Kubašec)
Abo to skutk postorkowaceho so čłowjeka abo zawistneje towarški? (Kubašec)
A hdźe by wosrjedź derjeměnjacych tež čłowjeka njebyło, kiž so na tajkich zjawach postorkuje? (Kubašec)
Nastawčk sebi hišće jónu přečitawši, njemóžu wopřimnuć, na kajke wašnje by so něchtó na nim postorkował: Mjena, poćahowanja na mjena a podobne łoskoćiwe wěcy w nim njejsu; wěrnosće, hołe wěrnosće (Ćišinski)
A nichtó njeje so hdy tohodla na tym postorkował. (Kmjeć, Grojlich)
Cituje ze Serbskich Nowin, w kotrychž sej zmužity redaktor zwažił, so ze ß słowami postorkować na powitanskej narěči: Połojca 'powitanskich słowow za Hitlera ze stron nawjedowacych fašistow "Budyšina běše swarjenje a wobskóržba napřećo Serbam. (Rozhlad 1995)
Na m\ wu\ so nicht\ postorkowa\ njeje, \xb9ulerjo a star\ ju akceptowachu. (Brankačk)
To najbytostni\ na \xe8o\ ma so postorkowa\ je po mojim m\ tole: Komponist studuje ma\ swoju domjacu ludowu hud\ (Brankačk)
Wězo njebě zwjetša přezjednosće w nahladach, přetož jedni so postorkowachu na ateistiskim postupowanju stata, SED a Domowiny a druzy pytachu za wěcownym dialogom z njewěriwymi Serbami, zo by so hinjacemu serbstwu pomhało. (Rozhlad 2000)
Kajka wučba to , kiž jich tak mócnje rozzłobiła, na kotrejž so tak postorkowachu (Katolski Posoł 1912)
Nichtó so na tym njepostorkowaše, a wšitcy kurjerjo sebi zbožo přejachu, zo maja mjez sobu tajkoho dostojnoho bratra. (Katolski Posoł 1913)
Přecy su so wone toho dźeržałe, zo jich samotne prawa a sprawne žadanki z tymi druhich narodow so njepostorkuja. (Katolski Posoł 1916)
Wam pak wschěm ß tež dźakuju, so scźe k namaj pschischli to dźěcźatko wohladacź, a so ß njejscźe na tym postorkowali, so je ß w hródźi a w tajkim chudym pschebytku narodźiło. (Sykora)
Njewěriwy a błazniwy swět so na tym postorkuje a hani a směši tohodla Božu swjatu předwidźiwosć. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]