tykować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

tykować

tykować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. tykuju tykujemoj tykujemy
2. tykuješ tykujetej (-taj) tykujeće
3. tykuje tykujetej tykuja (tykuju)
aspekt ip
transgresiw tykujo, tykujcy, tykowawši
prezensowy particip tykowacy
preteritowy particip tykowany
ł-forma tykował, tykowała, tykowało,
dual: tykowałoj, plural: tykowali (tykowałe)
werbalny substantiw tykowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. tykowach tykowachmoj tykowachmy
2. tykowaše tykowaštej tykowašće
3. tykowaše tykowaštej tykowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. tykujmoj tykujmy
2. tykuj tykujtej (-taj) tykujće
3. tykuj, njech tykuje tykujtej (-taj) njech tykuja (tykuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ty-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: tɪkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne tykowaše je 0x dokładźene, tykowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Dešnjanska cyrkej je prastare tykowane twarjenje, kotremuž je přilěpjena nowa dundrska cyhelowa wěža. (Njechorński)
Wěža je drjewjana, třěcha ze šindźelemi kryta, sćěny su 154 hlinjane a tykowane. (Njechorński)
Ludźo su dźě za to měli, zo tykowane twarjenje wjace njewotpowěduje žadanjam nowšeho časa. (Njechorński)
Dom štyriróžkate tykowane twarjenje z wuhenjom a štyri małkimi woknami a niskimi durjemi. (Koch)
Něhdy w Radworju wjele starych tykowanych domow, z nich wostaštej hač do dźensa dwaj wobydlenej, a to Hantušec a Smolic. (Rozhlad 1993)
Porno tomu wotbłyšćuje Cyžec žiwnosć ze swojej zdźěla hišće zdžeržanej tykowanej architekturu chudše financielne połoženjejeje prěnich wobsedźerjow. (Rozhlad 1993)
Jewišćowy wobraz Marlity Mosler - spodobny, swójski - předstaja wulki rum w tykowanym burskim statoku. (Rozhlad 1993)
To prěnjotnje tykowane twarjenje. (Rozhlad 1992)
Staru tykowanu lěta 1897 zwotorhachu. (Rozhlad 1992)
W zasparnym šumje někotrych prastarych brunych borowicow, jednotliwych čornych šmrěkow a w lochkim wjechlowanju młódnych brězyčkow sonjachu tykowane słomjane chěžki wo zahinje, nuzy a chudobje. (Rozhlad 1992)
Na rozpuću mjez mrokami a nadźiju steješe na městnje stareje tykowaneje korčmy ",,Čeladnych prócy wo naš wšědny chlěb z pisanymi blachami 'wobwěšane předawanišćo spěšneje dźensnišosće. (Rozhlad 1992)
Rjany puć pod slowčinami wjedźeše wróćo k domskemu, tykowanej wulkej chěži, k domicilej mojeje ćety a mojeho wuja. (Młynkowa)
Druhdy widźi ju z wjesku w pozadku, druhdy za róžkom tykowaneje chěže, kotraž ma słomjanu třěchu, druhdy přez šěre nazymske pola, ale lěto wot lěta je wona z njebjom nad sobu bóle fijałkojta. (Krawža)
Tež Serbam kiwa dobytk z tutoho wuwića: Blunjanska tykowana cyrkwička budźe nimo indianskich stanow najhusćišo fotografowany pomnik kultury prawobydlerjow. (Rozhlad 1996)
Tu poskićuja so wuchodźowanja přez wjac hač pjeć stow lět wopřijace kulturne stawizny, njech je to, zo chceš pjeć stow lět stare narowne kamjenje wopytać, kotrež su we Wojerecach, w Čornym Chołmcu abo we Wujězdźe, njech je to, zo chce wopytowar slědźić za twarskimi formami cyrkwjow - hač jako tykowany twar kaž w Sprjejcach, w Blunju, abo w kamjenju kaž w Lejnje (Geierswalde) a we Lutach, zo by zadźiwany zwěsćił, zo maja wšě cyrkwje, wšojedne z kotreho materiala wobsteja, wołtarnišćo w formje třiróžka, kotrež w napřećiwku z praworóžkatym zapadnym dźělom, ,,lochše", mjechše skutkuje. (Rozhlad 1996)
Jedne z fotow pokazuje tykowanu drjewjanu kapałku w Sprjejcach a to tak, jako by so wona škit pytajo dubam a brězam kěrchowa přitulała. (Rozhlad 1996)
Tón wostanje hród mjez hlinjanymi chěžkami a tykowanymi wjesnymi statokami. (Kubašec)
Swětłomódru barbu nadeńdźechu tež, jako přepytowachu woršty barby na sćěnach tykowaneho domčka ze serbskeho, dla brunicy wotbagrowaneho sydlišća w BukowjeGross Bukkow (wokrj. (Rozhlad 1990)
Žadyn štom w susodstwje ju na wysokosći a pyšnosći njepřetrjechi, ani nic stary tykowany domčk, porno njej kaž popjelawka. (Čornakec)
Po zdaću wona woprawdźe profi nastupajo stare tykowane domy. (Wobraz ze skibami 2001)
Pyši ju tykowany přitwark na sewjernym boku, kotryž zmožni něhdy ryćerkublerjam z Křišowa a Malećic wot roboćanskeho a burskeho luda njemyleny, separatny přistup do cyrkwje. (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]

stagger, reel

]] [[:en:stagger, reel

(en)]]