zapokazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zapokazować

zapokazować (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb, ip[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zapokazuju zapokazujemoj zapokazujemy
2. zapokazuješ zapokazujetej (-taj) zapokazujeće
3. zapokazuje zapokazujetej zapokazuja (zapokazuju)
aspekt ip
transgresiw zapokazujo, zapokazujcy, zapokazowawši
prezensowy particip zapokazowacy
preteritowy particip zapokazowany
ł-forma zapokazował, zapokazowała, zapokazowało,
dual: zapokazowałoj, plural: zapokazowali (zapokazowałe)
werbalny substantiw zapokazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zapokazowach zapokazowachmoj zapokazowachmy
2. zapokazowaše zapokazowaštej zapokazowašće
3. zapokazowaše zapokazowaštej zapokazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zapokazujmoj zapokazujmy
2. zapokazuj zapokazujtej (-taj) zapokazujće
3. zapokazuj, njech zapokazuje zapokazujtej (-taj) njech zapokazuja (zapokazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-po-ka-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: zapɔkazou̯ač

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zapokazowaše je 0x dokładźene, zapokazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zapokazać

Přikłady:

[1] Přetož čłowjekojo po něčim wopušćachu přiwěrne česćowanjo přibohow, zakonje, wašnja a zarjadowanja jich dale a bóle do křesćanskoho žiwjenja zapokazowachu, a tak so docpě, zo sprawnosć a lubosć z dobom zakćěštej na zemi. (Katolski Posoł 1913)
Tohorunja postaješe klóštr Khrósćanskich wučerjow a w lěće 1660 wobstoješe tehdomniša Hnadna knjeni Hana Marhata Dorn přećiwo tachantstwu kruće na swojim prawje, wučerjow zapokazować, wotsadźeć a chostać. (Katolski Posoł 1912)
Pola wołtarja bu wšitko dokonjane, kaž je pola zapokazowanja fararja wašnjo. (Katolski Posoł 1912)
Spominajo na joho dotalne swěrne skutkowanjo, wupraji zapokazowar krutu nadźiju, zo budźe powołany tež tudy dowěru duchowneje wyšnosće mytować z runje tajkej swěru a horliwosću, kaž je ji to dotal wopokazał, a přeješe k tomu nowomu fararjej połnosć Božoho žohnowanja. (Katolski Posoł 1912)
Jeho zažna smjerć, tragiski přisud jeho antinacistiskeho jednanja, pak zapokazuje wšitke rozmyslowanja wo jeho móžnym dalšim literarnym tworjenju do wobłuka spekulacije. (Rozhlad 1999)
Zady mje so chětro 57 ze stołami storkaše -- so wobroćich, a nowa radosć mi wutrobu přeńdźe: Prěni zastupjer našeho naroda, naš Smoler, w lubosćiwej hibitosći swojemu ludej posłuža, hosćow witajo a jich na města zapokazujo. (Jakub Bart-Ćišinski)
Bórzy pak ma, kaž šulski zakoń poruča, so dźěćo tež do němskeje rěče zapokazować, po něčim smě so serbska rěč jeno hišće k pomocy wužiwać, na posledku z cyła wjacy nic. (Katolski Posoł 1917)
Hačruniž hižo ćežcy chora a słaba, jej tola wulke wjeselo činješe, hdyž móžeše ju wšědnje francózscy wučić, jej łaćonske modlitwy přełožeć a ju do bohuluboho klóštrskoho žiwjenja zapokazować. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]