zlětować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zlětować

zlětować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zlětuju zlětujemoj zlětujemy
2. zlětuješ zlětujetej (-taj) zlětujeće
3. zlětuje zlětujetej zlětuja (zlětuju)
aspekt ip
transgresiw zlětujo, zlětujcy, zlětowawši
prezensowy particip zlětowacy
preteritowy particip zlětowany
ł-forma zlětował, zlětowała, zlětowało,
dual: zlětowałoj, plural: zlětowali (zlětowałe)
werbalny substantiw zlětowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zlětowach zlětowachmoj zlětowachmy
2. zlětowaše zlětowaštej zlětowašće
3. zlětowaše zlětowaštej zlětowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zlětujmoj zlětujmy
2. zlětuj zlětujtej (-taj) zlětujće
3. zlětuj, njech zlětuje zlětujtej (-taj) njech zlětuja (zlětuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zlě-to-wać

Wurjekowanje

IPA: zlʲɪtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zlětowaše je 20x dokładźene, zlětowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pjerchotać; spjerchotać; pjerchać; znošować so; wozyć so

Přikłady:

[1] Wodźne lětaki zlětowachu do wuliwowych rěkow a mjetachu na tam ležace łódźe a na gasometer pola Cuxhavena bomby, njetrjechichu pak a njenačinichu žaneje škody. (Katolski Posoł 1915)
Starosćiwje tam pohladawši wuhlada běłoho hołbika, kotryž wokoło wotućenoho dźěsća zlětowaše. (Katolski Posoł 1915)
Tónle přećel nocy, kotryž so w sćinje rozmnoža, zo by złe zamysły budźił, nože wótřił, smólnicy zapalał, wón přińdźe a zlětowaše nad lěhwom, hdźež njewinowatosć wodychowaše. (Katolski Posoł 1915)
Njelubuje pčołka swój pokład ćim bóle, čim dlěje je za nim po kwětkach zlětowała? (Katolski Posoł 1915)
Runjež běchu Francózojo w zlětowanju z woprědka přez našich, su jich tući tola dosćahnyli. (Katolski Posoł 1915)
Duch, kotryž we wonych dnjach před wójnu nad italskimi ministrami a jich wučinjenjemi zlětowaše, je duch Mazziniowy. (Katolski Posoł 1915)
W tej našej jstwičcy małuškej Mje hraba dych tak syrje; Do jeje swislow zlětuja So mysle - njetopyrje. (Katolski Posoł 1915)
WJETŠI SY A WJETŠE MAŠ PRAWO Zynčo, hrajo zlětowaše něhdy młoda kuntwora, swět so paradiz ji zdaše, dóńž jón lěpje njepózna; přetož srjedź najrjeńšich wjeselow zašmjata so pawkej do syćow. (Zejler)
Porno ptačkam, zlětowačkam, spěwa do swěta. (Zejler)
Hanka zejhrawa, rjana kaž ta róžička; borćate, židźane banty zlětuja! (Zejler)
Knjez a zemjan so mi zdaše nježenjene pacholo, myslička tak zejhrawaše, zlětowaše wysoko; nětko pjeršćeń jasny mi wšitku krasnosć přezłoći. (Zejler)
Wy drjewa, kerčki, zela, trawy wjeršk horow a w žłobinach, štož wobydla tu horde skały, štoz zlětuje po hałozach: To wyskaj z nami chwalenja daj Bohu česć -- haleluja! (Zejler)
Hdźež zlětuje ptačik a lubi so jemu, tam wšudźe so lubi a spodoba mi; hdźež zaspěwa ptačik a hněžko sej twari, tam chcu, tam rjenje je (Zejler)
Kak so wamaj zlětuje bjez waju ,,rjenšoh\' serbskeho ducha"? (Wałtar)
Trubjacemu, zlětowacemu kačorej počina jatřob nětko ćmowozelene pjerja ze šije skubać. (Krawža)
Hrajkotajo zlětowachu mjez stólcami. (Krawža)
Němske lětaki zlětowachu při jasnym wjedrje hač daloko přez njepřećelske linije. (Katolski Posoł 1917)
Hdyž běše so njedostatk na motorje zasy wuporjedźał, zlětowaše lětak njedźelu před kemšemi wjacy króć wokoło Khrósćic, tež po kemšach w bližšej a dalšej wokolinje. (Katolski Posoł 1917)
Tale zemja a jeje zamoženjo a jeje česće a wužiwanja z nimi so torhachu a wjerćachu, a wone jich mjetachu na lěwo a storkachu na prawo; a zlětowachu do wysokosće a hnydom zasy spadowachu, a skónčnje, hdyž bu ćicho w smjerći, wostachu ležo. (Katolski Posoł 1914)
Lilije dychachu sylnu wopojacu mjedowu wóń, a cyła črjóda pčołkow zlětowaše wokoło nich. (Katolski Posoł 1914)
W tej našej stwičce małuškej mje hraba dych tak syrje; 67 do jeje swislow zlětuja so mysle-njetopyrje. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]