česćować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

česćować

česćować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. česćuju česćujemoj česćujemy
2. česćuješ česćujetej (-taj) česćujeće
3. česćuje česćujetej česćuja (česćuju)
aspekt ip
transgresiw česćujo, česćujcy, česćowawši
prezensowy particip česćowacy
preteritowy particip česćowany
ł-forma česćował, česćowała, česćowało,
dual: česćowałoj, plural: česćowali (česćowałe)
werbalny substantiw česćowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. česćowach česćowachmoj česćowachmy
2. česćowaše česćowaštej česćowašće
3. česćowaše česćowaštej česćowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. česćujmoj česćujmy
2. česćuj česćujtej (-taj) česćujće
3. česćuj, njech česćuje česćujtej (-taj) njech česćuja (česćuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: če-sćo-wać

Wurjekowanje

IPA: [česčou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne česćowaše je 18x dokładźene, česćowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] česćić; w česći měć; zańč měć; česćić sej; wažić sej

Přikłady:

[1] A tele zabłudźene čłowjestwo, w nuzy a smjerći pyta nětko zasy za wopušćenym Bohom, spohladuje zasy na jeničkoho wumožnika, Khrystusa, dopomnja so nětko zasy, wot koho móže so pomocy, wumoženja nadźijeć; koho ma česćować a chwalić a komu so jeničcy modlić. (Katolski Posoł 1915)
Pobožni modlerjo přichadźachu w nahladnej ličbje, zo bychu Zbóžnika w najswjećišim sakramenće česćowali. (Katolski Posoł 1915)
Wědźachmy drje, zo hnadna knjeni tež zwonka klóštra powšitkownje česćowana a lubowana, tola njeběchmy so nadźijeli, zo budźe dźělbraćo w tutym struchłym času tak wulke a powšitkowne. (Katolski Posoł 1915)
Haj styskało by so jim tón króć hišće dlěje, hdy běchu Róženčanskeje cyrkwički njewopytali při tajkej swjatočnosći, a hišće běše rjany swjatkowny tydźeń, hdyž kóždy česćowar swjateje Knježny, blizki a daloki, spóznawaše za swoju čestnu winowatosć, domoj witać swjatu Mariju z Lipy, po tym zo Róžant wopušćić nuzowana była a hakle po dołhej chwili zasy zastupiła do nowoho domčka. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž skónčnje docyła kónc dołheje, hórkeje třicećilětneje wójny a měr hižo po cyłym kraju; hdyž hižo młódna meja wšudźom nowe wjeselše žiwjenjo budźeše, mějachu wšitcy česćowarjo najzbóžnišeje Knježny za swoju swjatu, wutrobnu winowatosć, swjatu Mariju domoj witać a so ji zdobnje dźakować, zo je zasy so wróćiła na Róženčansku hórku, kotruž je sebi wot zastarska wuzwoliła za swoje bydlenjo a městno swojich dobroćiwych skutkow. (Katolski Posoł 1915)
Słužownik Boži sam je wučisćiwši sporjedźa a bórzy so wot ludu nutrnje česćowaše a napadne dźiwy a hnady so wobkedźbowachu. (Katolski Posoł 1915)
Sobu ze swojej mandźelskej Eleonoru česćowaše połny dowěry kejžor tute swjećo: k Božej maćeri so wućěkaše w ćežkich hodźinach, jeje swjećo dyrbješe joho přewodźeć na joho pućowanjach. (Katolski Posoł 1915)
Tam nětko zwosta, wot wysokich a nizkich wulcy česćowane a dźěleše so sobu do přeměnjacych podeńdźeni klóštrowych, doniž so lěta 1901 njepřenjese do nowonatwarjomneje cyrkwje Karmelitow we Dö (Katolski Posoł 1915)
Wšitcy začuwachu połnu ćežu wokomika, hdyž kejžor takle so modleše: "Knježe, Jězu Khryšće, syno žiwoho Boha a kralo njebjes a zemje, ze žiwej wěru a w najhłubšej ponižnosći bližu so schodźeńkam tróna Twojeje bóžskeje majestosće a modlu so k Tebi w tamnym najswjećišim sakramenće wołtarja, ke kotromuž stawy Habsburgskoho domu cyle wosebitu lubosć a česćowanjo jako swjate herbstwo namrěchu wot swojoho prjedownika Rudolfa. (Katolski Posoł 1915)
W ćežkich časach je wulku a při naměšanej rěči wobćežnu biskopsku wosadu bjez postorka wodźił a česćowanjo a lubosć na wšěch stronach sebi dobył. (Katolski Posoł 1915)
Isidora) swjatočnje zjawnomu česćowanju. (Katolski Posoł 1915)
Wón so w dźěćatstwje najbóle wuznamjenješe z česćowanjom najzbóžnišeje knježny a pócćiwosću čistoty, a hižo młoduški slubi Mariji wěčne knježnistwo, kotrež do smjerće njezranjene zachowa. (Katolski Posoł 1915)
Mnozy su ju zrozemili, a mnozy, kotřiž hišće we swojej njewinosći hraja, budźa ju něhdy horco česćować. (Katolski Posoł 1915)
Tu njeprašeja so ß Němc, sy Rusa, sy Francóza, sy Jendźelčan", dokelž tu zeńdu dźěn so česćowarjo "Notre-Dame de Lourdes, Našeje lubeje knjenje Lourdeskeje,", a pytaja a namakaja tu "Po-mocnicu křesćanow". (Katolski Posoł 1915)
K mojomu 50lětnomu jubilejej jako jutrownomu křižerjej je so mi njewočakowana mnohosć wopokazow česćowanja, přećelstwa a lubosće spožčiła. (Katolski Posoł 1915)
Nas pak njech to pohonja, zo bychmy swojeju staršeju přecy bóle česćowali a lubowali, zo pak tež njebychmy zapomnili na zhromadnu duchownu mać: luby serbski narod a drohu maćerščinu: Bohu k česći, Serbam k spomoženju! (Katolski Posoł 1915)
Kelko jeje česćowarjow chwatachu na tym dnju zasy na jeje hnadowne městno - do Róžanta a běchu z tym tež zawěsće wopor přinjesli: sebjezaprěća na dalokim a dalšim puću. (Katolski Posoł 1915)
Jandźel pěston zawěsće za zło njewozmje, hdyž tu přetorhnje joho dopomnjeńki - dopomnjeńka na kralownu jandźelow, kotraž je tež naša kralowna a za nas krasny přikład w našim zemskim žiwjenju, ćerpjenju, woporniwosći a we wšěch druhich pócćiwosćach, wosebje tež za naše knježny a žony, kotrež dyrbjeli tež nětkle w času hrózbneje wójny prawje zasy nawuknyć maćer Božu tež česćować a sćěhować jako Kralownu rjekowskich dušow. (Katolski Posoł 1915)
Nochcemy wójny, a mamy ju tola, ale zawěrno nic wot nětčišoho njepřećela přinućenu, kiž wčora hišće nam z přećelom, a kotrohož, štož Němsku nastupa, tež nětko hišće woprawdźe sebi wysoko wažimy a samo wobdźiwamy, a štož Awstrisko-Wuhersku nastupa, skónčnje tola njehidźimy, wosebje nic Wuhersku, dokelž ta lubuje Italsku z kónca štyrcetych lět poslednjoho lětstotka, při čimž jeno na mužow kaž Deak, Kossuth a Andrassy spomnju, kotřiž Italsku wysoko česćowachu. (Katolski Posoł 1915)
Njech je natwarjacy přikład najdostojnišoho knjeza biskopa tež zdalenym wosadam nastork, zo bychu so tež na naše jeničke hnadowne městno w Sakskej dopomnili a je wopytowali, zo by to było k wjetšej Božej česći, a pobožne česćowanjo najzbóžnišeje knježny jim k wužitku. (Katolski Posoł 1915)
Z tejele hromady popjeła zwubjeram proch, předmjet mojoho česćowanja, a wutworju z njoho ćěło, kotrež Bóh do krasnosće zwobleka. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]