dohladować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

dohladować

dohladować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. dohladuju dohladujemoj dohladujemy
2. dohladuješ dohladujetej (-taj) dohladujeće
3. dohladuje dohladujetej dohladuja (dohladuju)
aspekt ip
transgresiw dohladujo, dohladujcy, dohladowawši
prezensowy particip dohladowacy
preteritowy particip dohladowany
ł-forma dohladował, dohladowała, dohladowało,
dual: dohladowałoj, plural: dohladowali (dohladowałe)
werbalny substantiw dohladowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. dohladowach dohladowachmoj dohladowachmy
2. dohladowaše dohladowaštej dohladowašće
3. dohladowaše dohladowaštej dohladowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. dohladujmoj dohladujmy
2. dohladuj dohladujtej (-taj) dohladujće
3. dohladuj, njech dohladuje dohladujtej (-taj) njech dohladuja (dohladuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: do-hla-do-wać

Wurjekowanje

IPA: dohladou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne dohladowaše je 14x dokładźene, dohladowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] hladać; stražować; kontrolować

Přikłady:

[1] Hdyž běchu so mjezy Mišnjanskoho biskopstwa jara rozmnožiłe a duchowne dohladowanjo tohodla wjacy dźěła činješe, dóstaštaj, kaž Mišnjanski propst tak tež tachant, jako najwyššej duchownej "zastupnikaj po biskopje, wosebite wokrjesy (něm. (Katolski Posoł 1915)
Druhe słušachu pod propstowe dohladowanjo. (Katolski Posoł 1915)
W Budyšinje drje so biskopstwo njezałoži, Pražski arcybiskop Jan pak a joho naslědnikojo buchu lěta 1365 "za legati" nati bamža za Mišnjansku, Regensburgsku a Bambergsku dioecesu pomjenowani z prawom dohladowanja (visitacije) za mjenowane dioecesy. (Katolski Posoł 1915)
Groschupp, šulski dohladowar w Kamjencu. (Katolski Posoł 1915)
Tež knjez farar Libš z dalokeje Žitawy přijěł, zo by towarstwo z wučenej wustojnosću dohladował. (Katolski Posoł 1915)
Knjez dohladowar nam hišće rjany podawk ze Smolerjowoho žiwjenja doda, kotryž je jónu sławnej Němcaj Grimmaj w Barlinje wopytał. (Katolski Posoł 1915)
Kralowski šulski dohladowar, knjez wyšši šulski rada Bach přepoda našomu česćenomu a zasłužbnomu knjezej kantorej J. (Katolski Posoł 1915)
Připóznaćo zličbowanja a wuswobodźenjo předsydstwa a dohladowarstwa wot zamołwjenja. (Katolski Posoł 1915)
Wólby do dohladowarstwa. (Katolski Posoł 1915)
Najprjedy přednjese předsyda dohladowarstwa, kubler Jakub Cyž z Prawoćic, zličbowanjo a bilancu na lěto 1914. (Katolski Posoł 1915)
Po namjeće so zličbowanjo a bilanca za prawej spóznaštej a tak so dohladowarstwo a předsydstwo jenohłósnje wuswobodźištaj. (Katolski Posoł 1915)
Při wólbach do dohladowarstwa wosta při starym. (Katolski Posoł 1915)
Na wićežnym kuble knjeza Nowaka dźěłaja jeći Rusojo, a to 18 muži, l tołmač a l dohladowar (stražowar). (Katolski Posoł 1915)
Prjedy pak hač skónču, njecham zabyć, so podźakować našomu protektorej, najdostojnišomu knjezej praelatej seniorej Skali, kotryž je přecy najwjetše zajimanjo za našu "Serbowku" měł a hišće ma, a wysokodostojnomu knjezej fararjej Libšej, našomu dohladowarjej, kotryž je nam kóždy čas z najwjetšej woporniwosću ze słowom a skutkom k radźe był. (Katolski Posoł 1915)
Cyrilla a Methoda ma za swoju winowatosć, tomule swěrnomu sobustawej, horliwomu wubjerkownikej towarstwa za Budyšinsku wosadu, woporniwomu podpjerarjej našeje ćišćernje, za kotruž je zwjedł z najmjeńša k wupomocy wjetšu summu ze samsnoho pohnuća, a w kotrejž je z wulkimi woporami časa był sobu z hłownym dohladowarjom, tam porjadnje dźěłał a ji swoje mocy poswjećał, swój najnutrniši dźak wuprajić z próstwu, Bóh płać Tebi, lubowany bratře serbski, z wěčnym mytom njebjeskim, štož sy skutkował k Joho česći a našim lubym Serbam k wužitku. (Katolski Posoł 1915)
Tute postaja šulske dohladowarstwa. (Katolski Posoł 1915)
Bližše postaja to dohladowarstwo. (Katolski Posoł 1915)
Tam móža jich dohladowarjo z neutralnych krajow tež derje přehladać, dokelž njejsu wjacy kaž dotal po dalokich krajinach rozbrójeni. (Katolski Posoł 1915)
Rozprawu wo revisiji přečita předsyda dohladowarstwa, k. (Katolski Posoł 1915)
Wukonjejo swoje zastojnske winowatosće jako farar dźesać wsow wulkeje wosady -- tež w funkciji dohladowarja šulstwa --, njelutowaše basnik prócy a swojeje tworićelskeje kmanosće, zo by >>Krótke kěrluše a spěwančka za serbske šule<< kaž tež kěrluše za wšitke podawki we wšědnym nabožnym žiwjenju a we wotběhu cyrkwinskeho lěta zbasnił. (Zejler)
Moja konferenca, z 9 knjezow wobstejaca wučerjo, kotrychž měješe Zejler jako šulski dohladowar prawidłownje zhromadźić. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]