identifikować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

identifikować

identifikować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. identifikuju identifikujemoj identifikujemy
2. identifikuješ identifikujetej (-taj) identifikujeće
3. identifikuje identifikujetej identifikuja (identifikuju)
aspekt ip
transgresiw identifikujo, identifikujcy, identifikowawši
prezensowy particip identifikowacy
preteritowy particip identifikowany
ł-forma identifikował, identifikowała, identifikowało,
dual: identifikowałoj, plural: identifikowali (identifikowałe)
werbalny substantiw identifikowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. identifikowach identifikowachmoj identifikowachmy
2. identifikowaše identifikowaštej identifikowašće
3. identifikowaše identifikowaštej identifikowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. identifikujmoj identifikujmy
2. identifikuj identifikujtej (-taj) identifikujće
3. identifikuj, njech identifikuje identifikujtej (-taj) njech identifikuja (identifikuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: i-den-ti-fi-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: identifikou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne identifikowaše je 1x dokładźene, identifikowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ale tež tohodla njehě so wona žonska hišće z mojej Jančowej identifikowała; činiła je to hakle, hdyž je widźała, zo spisowaćela prawda a njeprawda so kryje z jeje prawdu a njeprawdu. (Brězan)
Jolic až deje se wukniki serbsku rěc psiswojs, muse se ze serbstwom identifikowas. (Rozhlad 1993)
Je to charakteristiske powědar wustupuje we wjetšinje powědki, při čimž so wón sćělesni do postawy dźěsća, ,,přerězneho čłowjeka<<, a to móžemy jeho znowa identifikować z awtorom. (Rozhlad 1993)
Jedna so wo specifisku skupinu pólskeje inteligency w něhdyšej Zapadnej Pruskej, kotraž je so dospołnje ze swojim regionom a jeho kašubskej burskej towaršnosću z jeje kulturu identifikowała a kiž :sej wuwiće tuteje kultury kaž tež wotpowědne městno za nju w cyłopólskej kulturje přeješe. (Rozhlad 1993)
Běchu to ludźo, kiž buchu na mjezy dweju wulkeju towaršnosćow a kulturow - němskeje a pólskeje - wukubłani, ale ze žanej z njeju so dospołnje njeidentifikowachu. (Rozhlad 1993)
Měrjachu so najbóle na funkcionarow Domowiny, kotřiž so z njej po wěstym chabłanju naposledk identifikowachu. (Rozhlad 1993)
Pólska je za Kašubow domizna, a pólski narod je zhromadźenstwo, z kotrymž so identifikuja, njezaprěwajo wšak swoje wosebitosće. (Rozhlad 1993)
Z jeju mjenomaj je zwjazana nowa epocha kašubskeho regionalizma, kiž so identifikuje ze skutkowanjom skupiny horliwcow, kotrychž mjenowachu Młodokašubow a kotrychž nawjedowaše Majkowski. (Rozhlad 1993)
Powšitkownje přiwzata rěčna zwučenosć je element, kotryž identifikuje čłonow wěsteje socialneje skupiny a rozeznawa jich wot druhich. (Rozhlad 1993)
Njech tuta knižka namaka tež serbskich čitarjow a zajimcow, dokelž dźě je Wotrowske hrodźišćo narodny pomnik Serbow, přez kotryž su naši prawótcojo, naši wótcojo mocy čerpali za narodne přetraće a z kotrymž so měli my Serbja dźensa identifikować. (Rozhlad 1992)
To funguje pak jenož přez identifikowanje z něčim, štož je wjetše a trajniše hač na př. (Rozhlad 1992)
Hačrunjež serbšćinu dotal jenož pasiwnje wobknježi, so wona połnje z našim dźěłom identifikuje a so angažuje. (Rozhlad 1992)
Jeli njedźěli wobdźělnik swjedźenja nastork tutoho podawka, jeli so z nim njeidentifikuje, jeli jón jenož wonkownje abo racionalnje přijimuje abo jón snano hišće analyzuje, potom steji wón zwonka swjedźenja, zwonka swjedźenskosće. (Rozhlad 1992)
Přez muzu abo wólnu fantaziju a z pomocu rituala - kotryž swjedźensku fantaziju móhłrjec pozbudźuje - identifikuje so swjećacy ze swjedźenjom. (Rozhlad 1992)
W swojej fantaziji identifikuje so čłowjek přeco z tym, štož je sebi wón na swójskich abo na nazhonjenjach swojich prjedownikow přiswojił. (Rozhlad 1992)
Ale štož 'je we Łužicy to serbske, to je žiwjenje, to serhske žiwjenje a serbska mentalita, kotraž je so w běhu časa tak a nic hinak wuwiła a z kotrejž so identifikujemy. (Rozhlad 1992)
Zdaše so, jako bychu charaktery figurow na někajke wašnje byli tež zwjazane z charakterom dźěći samych, sy pytnył a widźał, zo so z nimi identifikuja. (Rozhlad 1992)
Jeho najznaćiše serbske twórby zašłych 20 lět njejsu jenož fakty identifikowanja za LND, ale za wšu serbsku knižnu kulturu hač do dźensnišeho. (Rozhlad 1999)
Někotre mysle k wužiwanju zapřijeća serbska identita" abo ß diferenca" a k rozumjenju procesow serbskeho identifikowanja Cordula Ratajczak Chcu někotre wuslědki swojeho slědźenja w Miłorazu předstajić. (Rozhlad 1999)
Serbsce rěčacy Němcy Pohladajmy nětko zaso wróćo na prikład Čelnjanki, kotraž je serbsce rěčała, ale so jako Němka identifikowała. (Rozhlad 1999)
Ćežko wšak je za čitarja zwěsćić, w kotrej měrje so wón identifikuje z nahladami citowanych wosobow. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]